Bu emlak ofisi Balıkesir, Ayvalık ilçesindedir

Toplam 238 ilanı bulunmaktadır.
{"4319913":{"count":52,"level":"region","city_id":10,"lifetime":3,"day_value":16950,"m2_stddev":0.41621756470993,"min_score":4.1455339174718,"listing_id":4319913,"min_weight":0.25,"sort_level":2,"sort_value":16953.0071,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.36122459033357,"quality_score":71,"sort_value_new":7.2256500312127,"price_m2_stddev":-0.14585982440206,"random_lifetime":9.2593030696735,"number_of_photos":19,"random_m2_stddev":7.9344784105197,"sort_level_value":3,"title_word_count":73,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":5.4461011942476,"random_uptodateness":9.0563110569492,"valuerange_lifetime":"(-1,7]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[9,10]","valuerange_m2_stddev":"(0.25,0.50]","randomrange_m2_stddev":"[7,10]","description_word_count":872,"random_price_m2_stddev":4.1455339174718,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"},"4317683":{"count":8,"level":"region","city_id":10,"lifetime":4,"day_value":16950,"m2_stddev":0.51885413300929,"min_score":0.76187762059271,"listing_id":4317683,"min_weight":0.25,"sort_level":2,"sort_value":16952.0047,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.42129724892918,"quality_score":47,"sort_value_new":7.0499934749445,"price_m2_stddev":0.32900935426754,"random_lifetime":9.5989843672141,"number_of_photos":6,"random_m2_stddev":9.8656560969539,"sort_level_value":2,"title_word_count":67,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":7.240894892253,"random_uptodateness":9.5483125378378,"valuerange_lifetime":"(-1,7]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[9,10]","valuerange_m2_stddev":"(0.50,0.75]","randomrange_m2_stddev":"[5,10]","description_word_count":314,"random_price_m2_stddev":0.76187762059271,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(0.25,0.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[-1,3]"},"3577090":{"count":330,"level":"region","city_id":10,"lifetime":341,"day_value":16950,"m2_stddev":5.5716569369497,"min_score":-10,"listing_id":3577090,"min_weight":0.25,"sort_level":3,"sort_value":16951.0086,"is_promoted":false,"price_stddev":0.18337851482766,"quality_score":86,"sort_value_new":3.999583738856,"price_m2_stddev":-0.91979167844173,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":15,"random_m2_stddev":-10,"sort_level_value":1,"title_word_count":68,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":1.3116496382281,"random_uptodateness":9.510800419841,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(3.75,)","randomrange_m2_stddev":"[-10,-10]","description_word_count":594,"random_price_m2_stddev":5.7009610137902,"valuerange_price_stddev":"(-0.25,0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[0,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-1.25,-0.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[5,10]"},"3577571":{"count":58,"level":"district","city_id":10,"lifetime":341,"day_value":16950,"m2_stddev":1.3079153132476,"min_score":-10,"listing_id":3577571,"min_weight":0.25,"sort_level":3,"sort_value":16951.0086,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.76863175489625,"quality_score":86,"sort_value_new":5.8049331055954,"price_m2_stddev":-0.32334314254418,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":15,"random_m2_stddev":1.773665798828,"sort_level_value":1,"title_word_count":65,"number_of_listing":38,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":5.6323693459854,"random_uptodateness":9.4926762664691,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":1,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(1.25,1.50]","randomrange_m2_stddev":"[-1,3]","description_word_count":529,"random_price_m2_stddev":3.8332351231948,"valuerange_price_stddev":"(-1.25,-0.75]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[5,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"},"3576747":{"count":330,"level":"region","city_id":10,"lifetime":342,"day_value":16950,"m2_stddev":3.5050120554285,"min_score":-10,"listing_id":3576747,"min_weight":0.25,"sort_level":3,"sort_value":16951.0084,"is_promoted":false,"price_stddev":1.1236655383876,"quality_score":84,"sort_value_new":4.9004627954215,"price_m2_stddev":-0.17495171523608,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":14,"random_m2_stddev":-8.2095453795046,"sort_level_value":1,"title_word_count":75,"number_of_listing":10,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":-1.0951644792221,"random_uptodateness":9.7670326442458,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(3.50,3.75]","randomrange_m2_stddev":"[-10,0]","description_word_count":1628,"random_price_m2_stddev":8.8752725813538,"valuerange_price_stddev":"(0.75,1.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[-2,3]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"},"3577085":{"count":330,"level":"region","city_id":10,"lifetime":341,"day_value":16950,"m2_stddev":0.80247644113153,"min_score":-10,"listing_id":3577085,"min_weight":0.25,"sort_level":3,"sort_value":16951.0084,"is_promoted":false,"price_stddev":0.32584624567007,"quality_score":84,"sort_value_new":7.3514447505586,"price_m2_stddev":0.06260877378029,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":14,"random_m2_stddev":9.7413148963824,"sort_level_value":1,"title_word_count":73,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":1.5974088851363,"random_uptodateness":9.5493554682471,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0.75,1]","randomrange_m2_stddev":"[3,10]","description_word_count":462,"random_price_m2_stddev":7.650007493794,"valuerange_price_stddev":"(0.25,0.75]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[-1,3]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"},"3537679":{"count":8,"level":"region","city_id":10,"lifetime":361,"day_value":16950,"m2_stddev":2.0976413785595,"min_score":-10,"listing_id":3537679,"min_weight":0.25,"sort_level":3,"sort_value":16951.008,"is_promoted":false,"price_stddev":2.3400803621641,"quality_score":80,"sort_value_new":6.4560466039305,"price_m2_stddev":-0.76268575712175,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":12,"random_m2_stddev":-3.27443019161,"sort_level_value":1,"title_word_count":72,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":1.9282800666988,"random_uptodateness":9.9803771977313,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(2,2.25]","randomrange_m2_stddev":"[-4,3]","description_word_count":458,"random_price_m2_stddev":9.5405666506849,"valuerange_price_stddev":"(2.25,2.75]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[-5,3]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-1.25,-0.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[5,10]"},"3577101":{"count":8,"level":"region","city_id":10,"lifetime":341,"day_value":16950,"m2_stddev":1.0001180935055,"min_score":-10,"listing_id":3577101,"min_weight":0.25,"sort_level":3,"sort_value":16951.0072,"is_promoted":false,"price_stddev":0.39646212703588,"quality_score":72,"sort_value_new":7.1704528557137,"price_m2_stddev":-0.7979616195646,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":8,"random_m2_stddev":4.6651050262153,"sort_level_value":1,"title_word_count":75,"number_of_listing":4,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":2.8685682415962,"random_uptodateness":9.2752962419763,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(1,1.25]","randomrange_m2_stddev":"[0,10]","description_word_count":591,"random_price_m2_stddev":8.6488793697208,"valuerange_price_stddev":"(0.25,0.75]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[-1,3]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-1.25,-0.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[5,10]"},"3732865":{"count":52,"level":"region","city_id":10,"lifetime":262,"day_value":16950,"m2_stddev":0.41162747572187,"min_score":-10,"listing_id":3732865,"min_weight":0.25,"sort_level":3,"sort_value":16951.0072,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.33633274583353,"quality_score":72,"sort_value_new":8.4537401359839,"price_m2_stddev":-0.11565709494865,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":8,"random_m2_stddev":8.9039116315544,"sort_level_value":1,"title_word_count":74,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":3.9364097318612,"random_uptodateness":9.605582988821,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0.25,0.50]","randomrange_m2_stddev":"[7,10]","description_word_count":836,"random_price_m2_stddev":9.8322269273922,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"},"3789097":{"count":47,"level":"region","city_id":10,"lifetime":229,"day_value":16950,"m2_stddev":0.53312091219301,"min_score":-10,"listing_id":3789097,"min_weight":0.25,"sort_level":3,"sort_value":16951.0068,"is_promoted":false,"price_stddev":0.53698148320889,"quality_score":68,"sort_value_new":7.7238274203924,"price_m2_stddev":-0.2169878282815,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":6,"random_m2_stddev":7.620681617409,"sort_level_value":1,"title_word_count":73,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":2.9275353290141,"random_uptodateness":9.5557221877389,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0.50,0.75]","randomrange_m2_stddev":"[5,10]","description_word_count":884,"random_price_m2_stddev":8.8109662290662,"valuerange_price_stddev":"(0.25,0.75]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[-1,3]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"},"3943853":{"count":43,"level":"region","city_id":10,"lifetime":157,"day_value":16950,"m2_stddev":0.0099628519639412,"min_score":-10,"listing_id":3943853,"min_weight":0.25,"sort_level":3,"sort_value":16951.0066,"is_promoted":false,"price_stddev":2.6376561954255,"quality_score":66,"sort_value_new":6.2802455684791,"price_m2_stddev":-0.25922413841546,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":5,"random_m2_stddev":9.1037715286948,"sort_level_value":1,"title_word_count":75,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":2.6197553053498,"random_uptodateness":9.7060856590979,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0,0.25]","randomrange_m2_stddev":"[9,10]","description_word_count":327,"random_price_m2_stddev":3.9212892516516,"valuerange_price_stddev":"(2.25,2.75]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[-5,3]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"},"4314374":{"count":6,"level":"region","city_id":10,"lifetime":5,"day_value":16950,"m2_stddev":0.41439130640119,"min_score":7.4890705640428,"listing_id":4314374,"min_weight":0.15,"sort_level":4,"sort_value":16949.9568,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.45989139693699,"quality_score":68,"sort_value_new":8.9305628431262,"price_m2_stddev":-0.42126132792304,"random_lifetime":9.1861835732125,"number_of_photos":6,"random_m2_stddev":7.5586652653292,"sort_level_value":-0.05,"title_word_count":75,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":7.4890705640428,"random_uptodateness":9.7601865944453,"valuerange_lifetime":"(-1,7]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[9,10]","valuerange_m2_stddev":"(0.25,0.50]","randomrange_m2_stddev":"[7,10]","description_word_count":677,"random_price_m2_stddev":9.2589727602899,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"},"4289394":{"count":30,"level":"region","city_id":10,"lifetime":16,"day_value":16950,"m2_stddev":0.71740486587648,"min_score":6.4952161372639,"listing_id":4289394,"min_weight":0.1,"sort_level":4,"sort_value":16949.8492,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.28371489791234,"quality_score":92,"sort_value_new":8.4989157680422,"price_m2_stddev":-0.70971904812411,"random_lifetime":7.8855164512061,"number_of_photos":19,"random_m2_stddev":6.4952161372639,"sort_level_value":-0.16,"title_word_count":70,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":7.0492226043716,"random_uptodateness":9.8732528449036,"valuerange_lifetime":"(14,21]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[5,10]","valuerange_m2_stddev":"(0.50,0.75]","randomrange_m2_stddev":"[5,10]","description_word_count":334,"random_price_m2_stddev":9.4092737585306,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"},"4280980":{"count":4,"level":"region","city_id":10,"lifetime":19,"day_value":16950,"m2_stddev":0.63642587479146,"min_score":2.607896534726,"listing_id":4280980,"min_weight":0.15,"sort_level":4,"sort_value":16949.8176,"is_promoted":false,"price_stddev":0.39529840596265,"quality_score":76,"sort_value_new":7.7396536184708,"price_m2_stddev":-0.016256255832084,"random_lifetime":9.079609180335,"number_of_photos":10,"random_m2_stddev":6.6755412844941,"sort_level_value":-0.19,"title_word_count":70,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":2.607896534726,"random_uptodateness":9.2040658155456,"valuerange_lifetime":"(14,21]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[5,10]","valuerange_m2_stddev":"(0.50,0.75]","randomrange_m2_stddev":"[5,10]","description_word_count":484,"random_price_m2_stddev":8.4399850433692,"valuerange_price_stddev":"(0.25,0.75]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[-1,3]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"},"4281193":{"count":4,"level":"region","city_id":10,"lifetime":19,"day_value":16950,"m2_stddev":0.90852924523003,"min_score":8.1275148573331,"listing_id":4281193,"min_weight":0.15,"sort_level":4,"sort_value":16949.8168,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.7629007452655,"quality_score":68,"sort_value_new":9.329315533163,"price_m2_stddev":-0.83397145267807,"random_lifetime":9.0247441153042,"number_of_photos":6,"random_m2_stddev":9.1823463630862,"sort_level_value":-0.19,"title_word_count":75,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":8.1275148573331,"random_uptodateness":9.829682555981,"valuerange_lifetime":"(14,21]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[5,10]","valuerange_m2_stddev":"(0.75,1]","randomrange_m2_stddev":"[3,10]","description_word_count":487,"random_price_m2_stddev":9.9133880017325,"valuerange_price_stddev":"(-1.25,-0.75]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[5,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-1.25,-0.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[5,10]"},"4248220":{"count":43,"level":"region","city_id":10,"lifetime":31,"day_value":16950,"m2_stddev":0.28525222718987,"min_score":5.1319749904796,"listing_id":4248220,"min_weight":0.15,"sort_level":4,"sort_value":16949.6968,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.64976436006515,"quality_score":68,"sort_value_new":7.9276523302076,"price_m2_stddev":-0.74055530268548,"random_lifetime":6.4122235914692,"number_of_photos":6,"random_m2_stddev":9.2466318411753,"sort_level_value":-0.31,"title_word_count":69,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":5.1319749904796,"random_uptodateness":9.241596701555,"valuerange_lifetime":"(28,35]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[0,10]","valuerange_m2_stddev":"(0.25,0.50]","randomrange_m2_stddev":"[7,10]","description_word_count":633,"random_price_m2_stddev":9.2789512970485,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"},"4220610":{"count":13,"level":"region","city_id":10,"lifetime":41,"day_value":16950,"m2_stddev":0.14429467271764,"min_score":2.6951981633902,"listing_id":4220610,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16949.5992,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.59445516890863,"quality_score":92,"sort_value_new":6.0922916191397,"price_m2_stddev":-0.6344655779059,"random_lifetime":2.6951981633902,"number_of_photos":20,"random_m2_stddev":9.6480394173413,"sort_level_value":-0.41,"title_word_count":73,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":6.11428089533,"random_uptodateness":9.2334860255942,"valuerange_lifetime":"(35,42]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-1,3]","valuerange_m2_stddev":"(0,0.25]","randomrange_m2_stddev":"[9,10]","description_word_count":478,"random_price_m2_stddev":4.91269798344,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"},"4220747":{"count":6,"level":"region","city_id":10,"lifetime":41,"day_value":16950,"m2_stddev":0.4246389247266,"min_score":-0.27538151107728,"listing_id":4220747,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16949.5972,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.46618122684723,"quality_score":72,"sort_value_new":5.2380073512904,"price_m2_stddev":-0.39454813903245,"random_lifetime":-0.27538151107728,"number_of_photos":8,"random_m2_stddev":7.6949025066569,"sort_level_value":-0.41,"title_word_count":64,"number_of_listing":3,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":8.9879060634412,"random_uptodateness":9.5111793000251,"valuerange_lifetime":"(35,42]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-1,3]","valuerange_m2_stddev":"(0.25,0.50]","randomrange_m2_stddev":"[7,10]","description_word_count":660,"random_price_m2_stddev":3.2455269754864,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"},"4220532":{"count":47,"level":"region","city_id":10,"lifetime":41,"day_value":16950,"m2_stddev":0.56210077410133,"min_score":-5.8716710424051,"listing_id":4220532,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16949.5958,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.43917097214142,"quality_score":58,"sort_value_new":3.3630073238164,"price_m2_stddev":4.8670392057579,"random_lifetime":2.2050040699542,"number_of_photos":1,"random_m2_stddev":7.9569507320412,"sort_level_value":-0.41,"title_word_count":73,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":7.4126382451504,"random_uptodateness":9.4883330278099,"valuerange_lifetime":"(35,42]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-1,3]","valuerange_m2_stddev":"(0.50,0.75]","randomrange_m2_stddev":"[5,10]","description_word_count":399,"random_price_m2_stddev":-5.8716710424051,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(4.55,5.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[-10,0]"},"4220684":{"count":128,"level":"region","city_id":10,"lifetime":41,"day_value":16950,"m2_stddev":0.80381767734715,"min_score":2.3544964697212,"listing_id":4220684,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16949.5958,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.6446330423593,"quality_score":58,"sort_value_new":6.8954264012165,"price_m2_stddev":0.046115428676417,"random_lifetime":2.3544964697212,"number_of_photos":1,"random_m2_stddev":5.7201034966856,"sort_level_value":-0.41,"title_word_count":70,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":5.979592692107,"random_uptodateness":9.6095825619996,"valuerange_lifetime":"(35,42]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-1,3]","valuerange_m2_stddev":"(0.75,1]","randomrange_m2_stddev":"[3,10]","description_word_count":274,"random_price_m2_stddev":9.741829559207,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"},"4217505":{"count":47,"level":"region","city_id":10,"lifetime":42,"day_value":16950,"m2_stddev":0.38370057884076,"min_score":-1.8185130469501,"listing_id":4217505,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16949.5892,"is_promoted":false,"price_stddev":0.45354964941827,"quality_score":92,"sort_value_new":3.31762348786,"price_m2_stddev":2.6530117204167,"random_lifetime":2.0255602970719,"number_of_photos":20,"random_m2_stddev":8.0606953240931,"sort_level_value":-0.42,"title_word_count":74,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":0.63290404900909,"random_uptodateness":9.4594261422753,"valuerange_lifetime":"(35,42]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-1,3]","valuerange_m2_stddev":"(0.25,0.50]","randomrange_m2_stddev":"[7,10]","description_word_count":828,"random_price_m2_stddev":-1.8185130469501,"valuerange_price_stddev":"(0.25,0.75]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[-1,3]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(2.25,2.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[-5,3]"},"4202538":{"count":201,"level":"region","city_id":10,"lifetime":47,"day_value":16950,"m2_stddev":0.30908331390082,"min_score":-1.3410894577391,"listing_id":4202538,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16949.5382,"is_promoted":false,"price_stddev":0.18541724906703,"quality_score":82,"sort_value_new":3.658615137171,"price_m2_stddev":-0.15716991031231,"random_lifetime":-1.3410894577391,"number_of_photos":13,"random_m2_stddev":7.8759860382415,"sort_level_value":-0.47,"title_word_count":66,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":3.7894907174632,"random_uptodateness":9.5622194721364,"valuerange_lifetime":"(42,49]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-2,3]","valuerange_m2_stddev":"(0.25,0.50]","randomrange_m2_stddev":"[7,10]","description_word_count":454,"random_price_m2_stddev":0.98924168851227,"valuerange_price_stddev":"(-0.25,0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[0,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"},"4199186":{"count":47,"level":"region","city_id":10,"lifetime":48,"day_value":16950,"m2_stddev":0.40039402237659,"min_score":0.97223883680999,"listing_id":4199186,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16949.5282,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.36825391341939,"quality_score":82,"sort_value_new":5.0766359104309,"price_m2_stddev":-0.44482417168345,"random_lifetime":0.97223883680999,"number_of_photos":13,"random_m2_stddev":7.5559368790127,"sort_level_value":-0.48,"title_word_count":75,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":4.2827336480841,"random_uptodateness":9.2026346926577,"valuerange_lifetime":"(42,49]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-2,3]","valuerange_m2_stddev":"(0.25,0.50]","randomrange_m2_stddev":"[7,10]","description_word_count":695,"random_price_m2_stddev":4.5396551718004,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"},"4187884":{"count":3,"level":"region","city_id":10,"lifetime":53,"day_value":16950,"m2_stddev":0.63450700538956,"min_score":-2.6013599876314,"listing_id":4187884,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16949.4764,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.88568384638519,"quality_score":64,"sort_value_new":6.0116326072021,"price_m2_stddev":-0.16761355978746,"random_lifetime":-2.6013599876314,"number_of_photos":4,"random_m2_stddev":9.3993553961627,"sort_level_value":-0.53,"title_word_count":65,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":6.9468905427493,"random_uptodateness":9.0358725748956,"valuerange_lifetime":"(49,56]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-3,3]","valuerange_m2_stddev":"(0.50,0.75]","randomrange_m2_stddev":"[5,10]","description_word_count":270,"random_price_m2_stddev":9.6841413574293,"valuerange_price_stddev":"(-1.25,-0.75]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[5,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"},"4166310":{"count":3,"level":"region","city_id":10,"lifetime":61,"day_value":16950,"m2_stddev":0.67678652772929,"min_score":0.41420366801322,"listing_id":4166310,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16949.3972,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.70436072674073,"quality_score":72,"sort_value_new":4.1937274107011,"price_m2_stddev":1.1529798606339,"random_lifetime":1.9182170238346,"number_of_photos":8,"random_m2_stddev":6.2911084340885,"sort_level_value":-0.61,"title_word_count":68,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":3.4081131177954,"random_uptodateness":9.8811777066439,"valuerange_lifetime":"(56,63]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-4,3]","valuerange_m2_stddev":"(0.50,0.75]","randomrange_m2_stddev":"[5,10]","description_word_count":450,"random_price_m2_stddev":0.41420366801322,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(0.75,1.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[-2,3]"},"4166383":{"count":43,"level":"region","city_id":10,"lifetime":61,"day_value":16950,"m2_stddev":0.11061795501438,"min_score":-8.8619405874051,"listing_id":4166383,"min_weight":0.15,"sort_level":4,"sort_value":16949.3968,"is_promoted":false,"price_stddev":4.3458598774938,"quality_score":68,"sort_value_new":1.3985042371089,"price_m2_stddev":0.50093950958767,"random_lifetime":-2.8050084165297,"number_of_photos":6,"random_m2_stddev":9.0375412325375,"sort_level_value":-0.61,"title_word_count":67,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":-8.8619405874051,"random_uptodateness":9.7278337520547,"valuerange_lifetime":"(56,63]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-4,3]","valuerange_m2_stddev":"(0,0.25]","randomrange_m2_stddev":"[9,10]","description_word_count":403,"random_price_m2_stddev":0.37333947233856,"valuerange_price_stddev":"(4.25,4.75]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[-9,0]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(0.25,0.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[-1,3]"},"4160232":{"count":30,"level":"region","city_id":10,"lifetime":64,"day_value":16950,"m2_stddev":0.093574547723019,"min_score":-0.77288311813027,"listing_id":4160232,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16949.3692,"is_promoted":false,"price_stddev":0.68374203366613,"quality_score":92,"sort_value_new":3.4800234972499,"price_m2_stddev":1.7430100423274,"random_lifetime":-0.64987739175558,"number_of_photos":19,"random_m2_stddev":9.8651486416347,"sort_level_value":-0.64,"title_word_count":68,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":2.5825302992016,"random_uptodateness":9.8472768627107,"valuerange_lifetime":"(63,70]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-5,3]","valuerange_m2_stddev":"(0,0.25]","randomrange_m2_stddev":"[9,10]","description_word_count":526,"random_price_m2_stddev":-0.77288311813027,"valuerange_price_stddev":"(0.25,0.75]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[-1,3]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(1.25,1.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[-3,3]"},"4160075":{"count":6,"level":"region","city_id":10,"lifetime":64,"day_value":16950,"m2_stddev":0.40096339273342,"min_score":-4.8456546515226,"listing_id":4160075,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16949.3666,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.45632715998786,"quality_score":66,"sort_value_new":4.102249004133,"price_m2_stddev":-0.43735460445523,"random_lifetime":-4.8456546515226,"number_of_photos":5,"random_m2_stddev":7.3027345067821,"sort_level_value":-0.64,"title_word_count":69,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":4.2411242914386,"random_uptodateness":9.2160707218572,"valuerange_lifetime":"(63,70]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-5,3]","valuerange_m2_stddev":"(0.25,0.50]","randomrange_m2_stddev":"[7,10]","description_word_count":706,"random_price_m2_stddev":6.5728115686215,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"},"4134718":{"count":55,"level":"region","city_id":10,"lifetime":74,"day_value":16950,"m2_stddev":0.48497557937668,"min_score":-1.6530818073079,"listing_id":4134718,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16949.267,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.66153916839357,"quality_score":70,"sort_value_new":4.2195135915186,"price_m2_stddev":-0.68328296740032,"random_lifetime":-1.6530818073079,"number_of_photos":7,"random_m2_stddev":8.519888613373,"sort_level_value":-0.74,"title_word_count":67,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":3.8502744687721,"random_uptodateness":9.6096364948899,"valuerange_lifetime":"(70,77]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-6,0]","valuerange_m2_stddev":"(0.25,0.50]","randomrange_m2_stddev":"[7,10]","description_word_count":675,"random_price_m2_stddev":3.2033795518801,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"},"4115389":{"count":6,"level":"region","city_id":10,"lifetime":82,"day_value":16950,"m2_stddev":0.37128063620466,"min_score":-3.3160595032386,"listing_id":4115389,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16949.1864,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.34290056060654,"quality_score":64,"sort_value_new":5.7959763894556,"price_m2_stddev":-0.36456050887945,"random_lifetime":-3.3160595032386,"number_of_photos":4,"random_m2_stddev":7.6552851395682,"sort_level_value":-0.82,"title_word_count":75,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":7.901592424605,"random_uptodateness":9.8426412292756,"valuerange_lifetime":"(77,84]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-7,0]","valuerange_m2_stddev":"(0.25,0.50]","randomrange_m2_stddev":"[7,10]","description_word_count":695,"random_price_m2_stddev":8.8542543211952,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"}}
Son Gezdiğiniz İlanlar