Bu emlak ofisi Balıkesir, Ayvalık ilçesindedir

Toplam 249 ilanı bulunmaktadır.
{"3589935":{"count":28,"level":"region","city_id":10,"lifetime":311,"day_value":16926,"m2_stddev":1.7283866696796,"min_score":-10,"listing_id":3589935,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16922.8982,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.45155204556224,"quality_score":82,"sort_value_new":3.0865977065871,"price_m2_stddev":-0.89070730076099,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":9,"random_m2_stddev":-0.74473413685337,"sort_level_value":-3.11,"title_word_count":72,"number_of_listing":6,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":7.7315086140297,"random_uptodateness":9.0990162244998,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":5,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(1.50,1.75]","randomrange_m2_stddev":"[-2,3]","description_word_count":492,"random_price_m2_stddev":8.9063630881719,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-1.25,-0.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[5,10]"},"3576787":{"count":62,"level":"region","city_id":10,"lifetime":318,"day_value":16926,"m2_stddev":0.26837796684767,"min_score":-10,"listing_id":3576787,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16922.827,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.30542871738806,"quality_score":70,"sort_value_new":3.4734316457063,"price_m2_stddev":-0.1866241638796,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":7,"random_m2_stddev":9.2827882072888,"sort_level_value":-3.18,"title_word_count":66,"number_of_listing":14,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":9.6829365738667,"random_uptodateness":9.71923259506,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0.25,0.50]","randomrange_m2_stddev":"[7,10]","description_word_count":304,"random_price_m2_stddev":4.6516167605296,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"},"3576811":{"count":199,"level":"region","city_id":10,"lifetime":318,"day_value":16926,"m2_stddev":0.37679485466339,"min_score":-10,"listing_id":3576811,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16922.827,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.0089972264144192,"quality_score":70,"sort_value_new":0.50467880065553,"price_m2_stddev":0.34953131706701,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":7,"random_m2_stddev":8.0546765699983,"sort_level_value":-3.18,"title_word_count":74,"number_of_listing":17,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":0.75189581140876,"random_uptodateness":9.1789198582992,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0.25,0.50]","randomrange_m2_stddev":"[7,10]","description_word_count":282,"random_price_m2_stddev":-0.83321277052164,"valuerange_price_stddev":"(-0.25,0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[0,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(0.25,0.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[-1,3]"},"3537659":{"count":62,"level":"region","city_id":10,"lifetime":337,"day_value":16926,"m2_stddev":0.26976094296622,"min_score":-10,"listing_id":3537659,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16922.637,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.32409453867778,"quality_score":70,"sort_value_new":2.9410956732463,"price_m2_stddev":-0.19115156582548,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":7,"random_m2_stddev":7.716016608756,"sort_level_value":-3.37,"title_word_count":74,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":8.5007970849983,"random_uptodateness":9.9962001587264,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0.25,0.50]","randomrange_m2_stddev":"[7,10]","description_word_count":282,"random_price_m2_stddev":3.5812976397574,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"},"3577090":{"count":300,"level":"region","city_id":10,"lifetime":317,"day_value":16921,"m2_stddev":5.6068692395026,"min_score":-10,"listing_id":3577090,"min_weight":0.25,"sort_level":3,"sort_value":16922.0086,"is_promoted":false,"price_stddev":0.12968540586749,"quality_score":86,"sort_value_new":4.6029516171354,"price_m2_stddev":-0.88414027454563,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":15,"random_m2_stddev":-10,"sort_level_value":1,"title_word_count":68,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":0.34842607565224,"random_uptodateness":8.068285914138,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(3.75,)","randomrange_m2_stddev":"[-10,-10]","description_word_count":594,"random_price_m2_stddev":9.5315132918768,"valuerange_price_stddev":"(-0.25,0.25]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[0,10]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-1.25,-0.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[5,10]"},"3577571":{"count":51,"level":"district","city_id":10,"lifetime":317,"day_value":16921,"m2_stddev":1.3813584377346,"min_score":-10,"listing_id":3577571,"min_weight":0.25,"sort_level":3,"sort_value":16922.0086,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.81005762970295,"quality_score":86,"sort_value_new":5.5615597748508,"price_m2_stddev":-0.5677673527229,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":15,"random_m2_stddev":-0.46161223016679,"sort_level_value":1,"title_word_count":65,"number_of_listing":38,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":7.4378293240443,"random_uptodateness":8.5819819448516,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":1,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(1.25,1.50]","randomrange_m2_stddev":"[-1,3]","description_word_count":508,"random_price_m2_stddev":3.824644677341,"valuerange_price_stddev":"(-1.25,-0.75]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[5,10]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"},"3576747":{"count":300,"level":"region","city_id":10,"lifetime":318,"day_value":16921,"m2_stddev":3.5149873503723,"min_score":-10,"listing_id":3576747,"min_weight":0.25,"sort_level":3,"sort_value":16922.0084,"is_promoted":false,"price_stddev":1.0212928181248,"quality_score":84,"sort_value_new":3.4421818986535,"price_m2_stddev":-0.19030290601457,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":14,"random_m2_stddev":-9.6168171567842,"sort_level_value":1,"title_word_count":73,"number_of_listing":10,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":0.53663607174531,"random_uptodateness":9.3231798917987,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(3.50,3.75]","randomrange_m2_stddev":"[-10,0]","description_word_count":1503,"random_price_m2_stddev":4.5281110238284,"valuerange_price_stddev":"(0.75,1.25]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[-2,3]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"},"3577085":{"count":300,"level":"region","city_id":10,"lifetime":317,"day_value":16921,"m2_stddev":0.77944949535584,"min_score":-10,"listing_id":3577085,"min_weight":0.25,"sort_level":3,"sort_value":16922.0084,"is_promoted":false,"price_stddev":0.26477743802768,"quality_score":84,"sort_value_new":4.6908470775932,"price_m2_stddev":0.030990731153723,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":14,"random_m2_stddev":6.7068109568209,"sort_level_value":1,"title_word_count":71,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":2.4236733894795,"random_uptodateness":7.4467443889007,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0.75,1]","randomrange_m2_stddev":"[3,10]","description_word_count":438,"random_price_m2_stddev":2.4888684274629,"valuerange_price_stddev":"(0.25,0.75]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[-1,3]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"},"3537679":{"count":7,"level":"region","city_id":10,"lifetime":337,"day_value":16921,"m2_stddev":1.9159949253602,"min_score":-10,"listing_id":3537679,"min_weight":0.25,"sort_level":3,"sort_value":16922.008,"is_promoted":false,"price_stddev":2.1420369838529,"quality_score":80,"sort_value_new":5.8229427379556,"price_m2_stddev":-0.6685288703896,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":12,"random_m2_stddev":0.85243977047503,"sort_level_value":1,"title_word_count":69,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":-0.1660240474157,"random_uptodateness":9.0224629398435,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(1.75,2]","randomrange_m2_stddev":"[-3,3]","description_word_count":435,"random_price_m2_stddev":8.2050037942827,"valuerange_price_stddev":"(1.75,2.25]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[-4,3]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"},"3577101":{"count":7,"level":"region","city_id":10,"lifetime":317,"day_value":16921,"m2_stddev":0.87679117159,"min_score":-10,"listing_id":3577101,"min_weight":0.25,"sort_level":3,"sort_value":16922.0072,"is_promoted":false,"price_stddev":0.31594320920864,"quality_score":72,"sort_value_new":6.181929587014,"price_m2_stddev":-0.70148045213316,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":8,"random_m2_stddev":7.5790026201867,"sort_level_value":1,"title_word_count":74,"number_of_listing":4,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":0.99272101931274,"random_uptodateness":8.264019313734,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0.75,1]","randomrange_m2_stddev":"[3,10]","description_word_count":554,"random_price_m2_stddev":6.6545357876457,"valuerange_price_stddev":"(0.25,0.75]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[-1,3]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"},"3732865":{"count":56,"level":"region","city_id":10,"lifetime":238,"day_value":16921,"m2_stddev":0.4685099677311,"min_score":-10,"listing_id":3732865,"min_weight":0.25,"sort_level":3,"sort_value":16922.0072,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.38618873344075,"quality_score":72,"sort_value_new":8.106727495386,"price_m2_stddev":-0.12755904155199,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":8,"random_m2_stddev":7.3760052178986,"sort_level_value":1,"title_word_count":74,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":6.5546958739869,"random_uptodateness":9.1938405502588,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0.25,0.50]","randomrange_m2_stddev":"[7,10]","description_word_count":836,"random_price_m2_stddev":8.2431223243475,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"},"3789097":{"count":47,"level":"region","city_id":10,"lifetime":205,"day_value":16921,"m2_stddev":0.51518680266298,"min_score":-10,"listing_id":3789097,"min_weight":0.25,"sort_level":3,"sort_value":16922.0068,"is_promoted":false,"price_stddev":0.53352567810755,"quality_score":68,"sort_value_new":3.6264964072344,"price_m2_stddev":-0.21365950968555,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":6,"random_m2_stddev":5.1171509479173,"sort_level_value":1,"title_word_count":70,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":-0.22281486913562,"random_uptodateness":8.1745768017136,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0.50,0.75]","randomrange_m2_stddev":"[5,10]","description_word_count":875,"random_price_m2_stddev":0.79174096230418,"valuerange_price_stddev":"(0.25,0.75]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[-1,3]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"},"3943853":{"count":44,"level":"region","city_id":10,"lifetime":133,"day_value":16921,"m2_stddev":0.019966094460466,"min_score":-10,"listing_id":3943853,"min_weight":0.25,"sort_level":3,"sort_value":16922.0066,"is_promoted":false,"price_stddev":2.6762589194777,"quality_score":66,"sort_value_new":6.7620294642014,"price_m2_stddev":-0.19507860496176,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":5,"random_m2_stddev":9.9915092536248,"sort_level_value":1,"title_word_count":72,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":-0.58951291441917,"random_uptodateness":9.6454325527884,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0,0.25]","randomrange_m2_stddev":"[9,10]","description_word_count":317,"random_price_m2_stddev":6.9977598870173,"valuerange_price_stddev":"(2.25,2.75]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[-5,3]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"},"4248220":{"count":44,"level":"region","city_id":10,"lifetime":7,"day_value":16921,"m2_stddev":0.31751839237807,"min_score":4.2845299448818,"listing_id":4248220,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16920.9368,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.66830903396185,"quality_score":68,"sort_value_new":7.6088238525903,"price_m2_stddev":-0.69106147844334,"random_lifetime":9.8799041816965,"number_of_photos":6,"random_m2_stddev":8.1159617379308,"sort_level_value":-0.07,"title_word_count":66,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":5.3675968563184,"random_uptodateness":9.8039184748195,"valuerange_lifetime":"(-1,7]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[9,10]","valuerange_m2_stddev":"(0.25,0.50]","randomrange_m2_stddev":"[7,10]","description_word_count":623,"random_price_m2_stddev":4.2845299448818,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"},"4220610":{"count":10,"level":"region","city_id":10,"lifetime":17,"day_value":16921,"m2_stddev":0.31744388023675,"min_score":3.6600656793453,"listing_id":4220610,"min_weight":0.15,"sort_level":4,"sort_value":16920.8392,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.36022136904451,"quality_score":92,"sort_value_new":6.9185905937804,"price_m2_stddev":-0.35169561199452,"random_lifetime":5.1775413565338,"number_of_photos":20,"random_m2_stddev":9.1613720580935,"sort_level_value":-0.17,"title_word_count":71,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":3.6600656793453,"random_uptodateness":8.0159784811549,"valuerange_lifetime":"(14,21]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[5,10]","valuerange_m2_stddev":"(0.25,0.50]","randomrange_m2_stddev":"[7,10]","description_word_count":468,"random_price_m2_stddev":8.6202543065883,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"},"4220747":{"count":6,"level":"region","city_id":10,"lifetime":17,"day_value":16921,"m2_stddev":0.42549457951917,"min_score":7.0282513508573,"listing_id":4220747,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16920.8372,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.46490651073861,"quality_score":72,"sort_value_new":8.0953702809522,"price_m2_stddev":-0.39001631252786,"random_lifetime":7.3951309989207,"number_of_photos":8,"random_m2_stddev":8.205931358505,"sort_level_value":-0.17,"title_word_count":62,"number_of_listing":3,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":9.1515716807917,"random_uptodateness":9.1847832221538,"valuerange_lifetime":"(14,21]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[5,10]","valuerange_m2_stddev":"(0.25,0.50]","randomrange_m2_stddev":"[7,10]","description_word_count":651,"random_price_m2_stddev":7.0282513508573,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"},"4220532":{"count":47,"level":"region","city_id":10,"lifetime":17,"day_value":16921,"m2_stddev":0.57422920900384,"min_score":-7.9447398521006,"listing_id":4220532,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16920.8358,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.4427996811268,"quality_score":58,"sort_value_new":4.643984452635,"price_m2_stddev":4.8624942083003,"random_lifetime":9.8268506443128,"number_of_photos":1,"random_m2_stddev":9.8233285360038,"sort_level_value":-0.17,"title_word_count":70,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":5.569355906453,"random_uptodateness":9.4228820600547,"valuerange_lifetime":"(14,21]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[5,10]","valuerange_m2_stddev":"(0.50,0.75]","randomrange_m2_stddev":"[5,10]","description_word_count":389,"random_price_m2_stddev":-7.9447398521006,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(4.55,5.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[-10,0]"},"4220684":{"count":123,"level":"region","city_id":10,"lifetime":17,"day_value":16921,"m2_stddev":0.75191486278186,"min_score":2.749628839083,"listing_id":4220684,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16920.8358,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.66017543788995,"quality_score":58,"sort_value_new":6.2136833691504,"price_m2_stddev":0.093951071016914,"random_lifetime":5.8971877186559,"number_of_photos":1,"random_m2_stddev":3.9983876463957,"sort_level_value":-0.17,"title_word_count":67,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":8.9849143954925,"random_uptodateness":9.2176132230088,"valuerange_lifetime":"(14,21]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[5,10]","valuerange_m2_stddev":"(0.75,1]","randomrange_m2_stddev":"[3,10]","description_word_count":265,"random_price_m2_stddev":2.749628839083,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"},"4217505":{"count":47,"level":"region","city_id":10,"lifetime":18,"day_value":16921,"m2_stddev":0.39677469761725,"min_score":0.12530218437314,"listing_id":4217505,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16920.8292,"is_promoted":false,"price_stddev":0.45007906620718,"quality_score":92,"sort_value_new":5.6113733291393,"price_m2_stddev":2.6518954494443,"random_lifetime":7.7298997039907,"number_of_photos":20,"random_m2_stddev":7.653877530247,"sort_level_value":-0.18,"title_word_count":74,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":2.7858528662473,"random_uptodateness":9.8572286963463,"valuerange_lifetime":"(14,21]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[5,10]","valuerange_m2_stddev":"(0.25,0.50]","randomrange_m2_stddev":"[7,10]","description_word_count":828,"random_price_m2_stddev":0.12530218437314,"valuerange_price_stddev":"(0.25,0.75]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[-1,3]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(2.25,2.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[-5,3]"},"4202538":{"count":199,"level":"region","city_id":10,"lifetime":23,"day_value":16921,"m2_stddev":0.32177495174436,"min_score":3.8861529869027,"listing_id":4202538,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16920.7782,"is_promoted":false,"price_stddev":0.19224847279837,"quality_score":82,"sort_value_new":7.7464291631477,"price_m2_stddev":-0.094929355070624,"random_lifetime":3.8861529869027,"number_of_photos":13,"random_m2_stddev":9.47001776658,"sort_level_value":-0.23,"title_word_count":64,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":9.5178428664804,"random_uptodateness":9.4218881605193,"valuerange_lifetime":"(21,28]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[3,10]","valuerange_m2_stddev":"(0.25,0.50]","randomrange_m2_stddev":"[7,10]","description_word_count":444,"random_price_m2_stddev":8.1789626786485,"valuerange_price_stddev":"(-0.25,0.25]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[0,10]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"},"4199186":{"count":47,"level":"region","city_id":10,"lifetime":24,"day_value":16921,"m2_stddev":0.413379650665,"min_score":3.0696842251346,"listing_id":4199186,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16920.7682,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.37187006101148,"quality_score":82,"sort_value_new":6.2234760157065,"price_m2_stddev":-0.44114301713126,"random_lifetime":3.0696842251346,"number_of_photos":13,"random_m2_stddev":8.8615279332735,"sort_level_value":-0.24,"title_word_count":74,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":8.0072473599575,"random_uptodateness":8.664187415503,"valuerange_lifetime":"(21,28]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[3,10]","valuerange_m2_stddev":"(0.25,0.50]","randomrange_m2_stddev":"[7,10]","description_word_count":685,"random_price_m2_stddev":4.8110728329048,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"},"4187884":{"count":687,"level":"district","city_id":10,"lifetime":29,"day_value":16921,"m2_stddev":0.52487402936805,"min_score":-1.5226400429383,"listing_id":4187884,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16920.7164,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.50302341255047,"quality_score":64,"sort_value_new":4.2166973985033,"price_m2_stddev":1.472058820748,"random_lifetime":0.89218897745013,"number_of_photos":4,"random_m2_stddev":7.7051355037838,"sort_level_value":-0.29,"title_word_count":62,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":9.087384657003,"random_uptodateness":8.9627556637861,"valuerange_lifetime":"(28,35]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[0,10]","valuerange_m2_stddev":"(0.50,0.75]","randomrange_m2_stddev":"[5,10]","description_word_count":260,"random_price_m2_stddev":-1.5226400429383,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(1.25,1.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[-3,3]"},"4166310":{"count":3,"level":"region","city_id":10,"lifetime":37,"day_value":16921,"m2_stddev":0.67678652772929,"min_score":-0.36993716843426,"listing_id":4166310,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16920.6372,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.70436072674073,"quality_score":72,"sort_value_new":4.1477145053446,"price_m2_stddev":1.1529798606339,"random_lifetime":-0.36993716843426,"number_of_photos":8,"random_m2_stddev":7.0653913775459,"sort_level_value":-0.37,"title_word_count":65,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":6.6362455985509,"random_uptodateness":7.4991130614653,"valuerange_lifetime":"(35,42]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-1,3]","valuerange_m2_stddev":"(0.50,0.75]","randomrange_m2_stddev":"[5,10]","description_word_count":440,"random_price_m2_stddev":2.6537782181986,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(0.75,1.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[-2,3]"},"4166383":{"count":44,"level":"region","city_id":10,"lifetime":37,"day_value":16921,"m2_stddev":0.14150154008878,"min_score":-3.3276863023639,"listing_id":4166383,"min_weight":0.15,"sort_level":4,"sort_value":16920.6368,"is_promoted":false,"price_stddev":4.4141574318694,"quality_score":68,"sort_value_new":3.970252281148,"price_m2_stddev":0.58822440643709,"random_lifetime":1.5630995482206,"number_of_photos":6,"random_m2_stddev":9.4239774984308,"sort_level_value":-0.37,"title_word_count":65,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":-3.3276863023639,"random_uptodateness":9.8536531245336,"valuerange_lifetime":"(35,42]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-1,3]","valuerange_m2_stddev":"(0,0.25]","randomrange_m2_stddev":"[9,10]","description_word_count":393,"random_price_m2_stddev":2.6912772338837,"valuerange_price_stddev":"(4.25,4.75]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[-9,0]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(0.25,0.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[-1,3]"},"4160232":{"count":24,"level":"region","city_id":10,"lifetime":40,"day_value":16921,"m2_stddev":0.042243323196591,"min_score":-0.22193173877895,"listing_id":4160232,"min_weight":0.15,"sort_level":4,"sort_value":16920.6092,"is_promoted":false,"price_stddev":0.57091641755846,"quality_score":92,"sort_value_new":3.639097004896,"price_m2_stddev":1.6110560672524,"random_lifetime":0.90743093751371,"number_of_photos":19,"random_m2_stddev":9.1422938997857,"sort_level_value":-0.4,"title_word_count":66,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":-0.22193173877895,"random_uptodateness":8.38240339607,"valuerange_lifetime":"(35,42]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-1,3]","valuerange_m2_stddev":"(0,0.25]","randomrange_m2_stddev":"[9,10]","description_word_count":516,"random_price_m2_stddev":1.7427951693535,"valuerange_price_stddev":"(0.25,0.75]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[-1,3]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(1.25,1.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[-3,3]"},"4160075":{"count":6,"level":"region","city_id":10,"lifetime":40,"day_value":16921,"m2_stddev":0.40181075822241,"min_score":0.88446320593357,"listing_id":4160075,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16920.6066,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.45505798038941,"quality_score":66,"sort_value_new":5.3980369657278,"price_m2_stddev":-0.4327395004846,"random_lifetime":0.88446320593357,"number_of_photos":5,"random_m2_stddev":7.8144109612331,"sort_level_value":-0.4,"title_word_count":66,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":4.4231813126244,"random_uptodateness":7.9020941131748,"valuerange_lifetime":"(35,42]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-1,3]","valuerange_m2_stddev":"(0.25,0.50]","randomrange_m2_stddev":"[7,10]","description_word_count":696,"random_price_m2_stddev":7.025917371735,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"},"4134718":{"count":48,"level":"region","city_id":10,"lifetime":50,"day_value":16921,"m2_stddev":0.57549020840105,"min_score":0.17823682911694,"listing_id":4134718,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16920.507,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.65069409765448,"quality_score":70,"sort_value_new":6.3484496253077,"price_m2_stddev":-0.58762195238368,"random_lifetime":0.17823682911694,"number_of_photos":7,"random_m2_stddev":6.7017279868014,"sort_level_value":-0.5,"title_word_count":64,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":5.4477781918831,"random_uptodateness":9.9636078355834,"valuerange_lifetime":"(49,56]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-3,3]","valuerange_m2_stddev":"(0.50,0.75]","randomrange_m2_stddev":"[5,10]","description_word_count":665,"random_price_m2_stddev":9.30259572668,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"},"4126054":{"count":6,"level":"region","city_id":10,"lifetime":54,"day_value":16921,"m2_stddev":0.41100149484503,"min_score":-1.6224735723808,"listing_id":4126054,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16920.4678,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.46469696753969,"quality_score":78,"sort_value_new":5.5497438364429,"price_m2_stddev":-0.43926467498755,"random_lifetime":-1.6224735723808,"number_of_photos":11,"random_m2_stddev":7.1617878219113,"sort_level_value":-0.54,"title_word_count":73,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":7.7578646279871,"random_uptodateness":8.7752546914853,"valuerange_lifetime":"(49,56]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-3,3]","valuerange_m2_stddev":"(0.25,0.50]","randomrange_m2_stddev":"[7,10]","description_word_count":739,"random_price_m2_stddev":7.5267603211105,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"},"4115389":{"count":6,"level":"region","city_id":10,"lifetime":58,"day_value":16921,"m2_stddev":0.37211760913393,"min_score":2.4735064464621,"listing_id":4115389,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16920.4264,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.34169510977411,"quality_score":64,"sort_value_new":6.5184672219213,"price_m2_stddev":-0.36008702154927,"random_lifetime":2.4735064464621,"number_of_photos":4,"random_m2_stddev":7.7198077240027,"sort_level_value":-0.58,"title_word_count":73,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":4.3343279589899,"random_uptodateness":8.7050919802859,"valuerange_lifetime":"(56,63]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-4,3]","valuerange_m2_stddev":"(0.25,0.50]","randomrange_m2_stddev":"[7,10]","description_word_count":686,"random_price_m2_stddev":9.2067505959421,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"},"4096489":{"count":64,"level":"region","city_id":10,"lifetime":65,"day_value":16921,"m2_stddev":1.5817758269254,"min_score":-0.30920911207795,"listing_id":4096489,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16920.3572,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.20337788193671,"quality_score":72,"sort_value_new":5.6689729222097,"price_m2_stddev":-1.0419357714327,"random_lifetime":-0.30920911207795,"number_of_photos":8,"random_m2_stddev":1.5299390577711,"sort_level_value":-0.65,"title_word_count":63,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":6.823797011748,"random_uptodateness":9.1566208559088,"valuerange_lifetime":"(63,70]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-5,3]","valuerange_m2_stddev":"(1.50,1.75]","randomrange_m2_stddev":"[-2,3]","description_word_count":339,"random_price_m2_stddev":9.1222261148505,"valuerange_price_stddev":"(-0.25,0.25]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[0,10]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-1.25,-0.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[5,10]"}}
Son Gezdiğiniz İlanlar