Bu emlak ofisi Balıkesir, Altınoluk ilçesindedir

Toplam 130 ilanı bulunmaktadır.
{"3575952":{"count":241,"level":"region","city_id":10,"lifetime":344,"day_value":16949,"m2_stddev":1.214385123903,"min_score":-10,"listing_id":3575952,"min_weight":0.25,"sort_level":3,"sort_value":16950.0092,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.80375993441674,"quality_score":92,"sort_value_new":7.6911086221226,"price_m2_stddev":0.2242196616688,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":18,"random_m2_stddev":3.6391533864662,"sort_level_value":1,"title_word_count":57,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":6.3690877123736,"random_uptodateness":7.7965621873736,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":2,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(1,1.25]","randomrange_m2_stddev":"[0,10]","description_word_count":353,"random_price_m2_stddev":9.9996496969834,"valuerange_price_stddev":"(-1.25,-0.75]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[5,10]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"},"4320153":{"count":53,"level":"region","city_id":10,"lifetime":5,"day_value":16949,"m2_stddev":1.2085930155635,"min_score":2.8823679452762,"listing_id":4320153,"min_weight":0.1,"sort_level":4,"sort_value":16948.959,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.41412865724324,"quality_score":90,"sort_value_new":8.0894510377431,"price_m2_stddev":-0.77326685660019,"random_lifetime":9.5308425170369,"number_of_photos":17,"random_m2_stddev":2.8823679452762,"sort_level_value":-0.05,"title_word_count":58,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":3.5124147073366,"random_uptodateness":9.8944011870772,"valuerange_lifetime":"(-1,7]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[9,10]","valuerange_m2_stddev":"(1,1.25]","randomrange_m2_stddev":"[0,10]","description_word_count":260,"random_price_m2_stddev":9.672164444346,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-1.25,-0.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[5,10]"},"4320346":{"count":53,"level":"region","city_id":10,"lifetime":5,"day_value":16949,"m2_stddev":0.010027506006058,"min_score":-10,"listing_id":4320346,"min_weight":0.15,"sort_level":4,"sort_value":16948.958,"is_promoted":false,"price_stddev":158.66684477259,"quality_score":80,"sort_value_new":1.593237443408,"price_m2_stddev":81.982235629294,"random_lifetime":9.3851633337326,"number_of_photos":12,"random_m2_stddev":9.6898532686755,"sort_level_value":-0.05,"title_word_count":55,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":-10,"random_uptodateness":9.1118451324291,"valuerange_lifetime":"(-1,7]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[9,10]","valuerange_m2_stddev":"(0,0.25]","randomrange_m2_stddev":"[9,10]","description_word_count":305,"random_price_m2_stddev":-10,"valuerange_price_stddev":"(5.25,)","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[-10,-10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(5.25,)","randomrange_price_m2_stddev":"[-10,-10]"},"4304835":{"count":241,"level":"region","city_id":10,"lifetime":12,"day_value":16949,"m2_stddev":0.73114392855762,"min_score":-0.80676959408447,"listing_id":4304835,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16948.8888,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.11591986915448,"quality_score":88,"sort_value_new":5.5302689457312,"price_m2_stddev":1.0713763630083,"random_lifetime":7.213720720727,"number_of_photos":16,"random_m2_stddev":9.9439818225801,"sort_level_value":-0.12,"title_word_count":60,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":3.6855104612187,"random_uptodateness":9.5252256505191,"valuerange_lifetime":"(7,14]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[7,10]","valuerange_m2_stddev":"(0.50,0.75]","randomrange_m2_stddev":"[5,10]","description_word_count":280,"random_price_m2_stddev":-0.80676959408447,"valuerange_price_stddev":"(-0.25,0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[0,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(0.75,1.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[-2,3]"},"4300695":{"count":241,"level":"region","city_id":10,"lifetime":13,"day_value":16949,"m2_stddev":0.82779216762671,"min_score":1.0683054449037,"listing_id":4300695,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16948.8792,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.20189987731226,"quality_score":92,"sort_value_new":6.1257275580196,"price_m2_stddev":1.079900385545,"random_lifetime":7.0232509789057,"number_of_photos":18,"random_m2_stddev":9.7868676446378,"sort_level_value":-0.13,"title_word_count":69,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":5.2470663655549,"random_uptodateness":9.3483669310808,"valuerange_lifetime":"(7,14]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[7,10]","valuerange_m2_stddev":"(0.75,1]","randomrange_m2_stddev":"[3,10]","description_word_count":330,"random_price_m2_stddev":1.0683054449037,"valuerange_price_stddev":"(-0.25,0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[0,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(0.75,1.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[-2,3]"},"4300576":{"count":241,"level":"region","city_id":10,"lifetime":13,"day_value":16949,"m2_stddev":1.214385123903,"min_score":2.6131684100255,"listing_id":4300576,"min_weight":0.1,"sort_level":4,"sort_value":16948.879,"is_promoted":false,"price_stddev":-1.0043799534516,"quality_score":90,"sort_value_new":6.6781630604528,"price_m2_stddev":-0.4780286565468,"random_lifetime":7.1715917247347,"number_of_photos":17,"random_m2_stddev":2.6131684100255,"sort_level_value":-0.13,"title_word_count":60,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":6.053989646025,"random_uptodateness":9.3096895380877,"valuerange_lifetime":"(7,14]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[7,10]","valuerange_m2_stddev":"(1,1.25]","randomrange_m2_stddev":"[0,10]","description_word_count":254,"random_price_m2_stddev":5.5537098273635,"valuerange_price_stddev":"(-1.25,-0.75]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[5,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"},"4300777":{"count":241,"level":"region","city_id":10,"lifetime":13,"day_value":16949,"m2_stddev":1.0210886457649,"min_score":0.44455532357097,"listing_id":4300777,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16948.8786,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.173239874593,"quality_score":86,"sort_value_new":5.6739299691981,"price_m2_stddev":1.7089732487532,"random_lifetime":8.1704491390847,"number_of_photos":15,"random_m2_stddev":4.2048048321158,"sort_level_value":-0.13,"title_word_count":66,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":4.9209078773856,"random_uptodateness":9.446248754859,"valuerange_lifetime":"(7,14]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[7,10]","valuerange_m2_stddev":"(1,1.25]","randomrange_m2_stddev":"[0,10]","description_word_count":298,"random_price_m2_stddev":0.44455532357097,"valuerange_price_stddev":"(-0.25,0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[0,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(1.25,1.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[-3,3]"},"4270770":{"count":3,"level":"region","city_id":10,"lifetime":25,"day_value":16949,"m2_stddev":0.57735557450437,"min_score":1.6473261751235,"listing_id":4270770,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16948.7592,"is_promoted":false,"price_stddev":0,"quality_score":92,"sort_value_new":5.0826949732145,"price_m2_stddev":0.57737362432382,"random_lifetime":4.8296428709291,"number_of_photos":18,"random_m2_stddev":6.5590059780516,"sort_level_value":-0.25,"title_word_count":51,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":2.803397346288,"random_uptodateness":9.5481700478122,"valuerange_lifetime":"(21,28]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[3,10]","valuerange_m2_stddev":"(0.50,0.75]","randomrange_m2_stddev":"[5,10]","description_word_count":265,"random_price_m2_stddev":1.6473261751235,"valuerange_price_stddev":"(-0.25,0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[0,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(0.25,0.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[-1,3]"},"4270809":{"count":3,"level":"region","city_id":10,"lifetime":25,"day_value":16949,"m2_stddev":0.57735557450437,"min_score":-0.69208683259785,"listing_id":4270809,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16948.7586,"is_promoted":false,"price_stddev":0,"quality_score":86,"sort_value_new":5.8751931017032,"price_m2_stddev":0.57737362432382,"random_lifetime":6.5326372766867,"number_of_photos":15,"random_m2_stddev":9.3487111665308,"sort_level_value":-0.25,"title_word_count":60,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":6.6632531303912,"random_uptodateness":9.9227856178768,"valuerange_lifetime":"(21,28]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[3,10]","valuerange_m2_stddev":"(0.50,0.75]","randomrange_m2_stddev":"[5,10]","description_word_count":264,"random_price_m2_stddev":-0.69208683259785,"valuerange_price_stddev":"(-0.25,0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[0,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(0.25,0.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[-1,3]"},"4252098":{"count":241,"level":"region","city_id":10,"lifetime":32,"day_value":16949,"m2_stddev":0.73114392855762,"min_score":4.2302372865379,"listing_id":4252098,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16948.688,"is_promoted":false,"price_stddev":-1.0330399561708,"quality_score":80,"sort_value_new":7.5516660156427,"price_m2_stddev":-1.2471577669734,"random_lifetime":4.2302372865379,"number_of_photos":12,"random_m2_stddev":7.359218664933,"sort_level_value":-0.32,"title_word_count":57,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":6.4477451285347,"random_uptodateness":9.5029760426842,"valuerange_lifetime":"(28,35]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[0,10]","valuerange_m2_stddev":"(0.50,0.75]","randomrange_m2_stddev":"[5,10]","description_word_count":249,"random_price_m2_stddev":9.6611161902547,"valuerange_price_stddev":"(-1.25,-0.75]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[5,10]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-1.25,-0.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[5,10]"},"4250415":{"count":53,"level":"region","city_id":10,"lifetime":32,"day_value":16949,"m2_stddev":0.35820479788308,"min_score":1.7447256855667,"listing_id":4250415,"min_weight":0.15,"sort_level":4,"sort_value":16948.6876,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.0093424653098233,"quality_score":76,"sort_value_new":5.2329765674891,"price_m2_stddev":0.087369420702754,"random_lifetime":5.8316025882959,"number_of_photos":10,"random_m2_stddev":9.6499273986556,"sort_level_value":-0.32,"title_word_count":64,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":1.7447256855667,"random_uptodateness":7.7803114806302,"valuerange_lifetime":"(28,35]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[0,10]","valuerange_m2_stddev":"(0.25,0.50]","randomrange_m2_stddev":"[7,10]","description_word_count":248,"random_price_m2_stddev":2.413185830228,"valuerange_price_stddev":"(-0.25,0.25]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[0,10]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"},"4250680":{"count":12,"level":"region","city_id":17,"lifetime":32,"day_value":16949,"m2_stddev":1.288555161476,"min_score":0.19507713988423,"listing_id":4250680,"min_weight":0.1,"sort_level":4,"sort_value":16948.6858,"is_promoted":false,"price_stddev":-1.3855998979818,"quality_score":58,"sort_value_new":4.1758597390726,"price_m2_stddev":1.3452185521757,"random_lifetime":2.1152285393328,"number_of_photos":1,"random_m2_stddev":0.19507713988423,"sort_level_value":-0.32,"title_word_count":54,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":9.1980462442152,"random_uptodateness":8.1598674501292,"valuerange_lifetime":"(28,35]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[0,10]","valuerange_m2_stddev":"(1.25,1.50]","randomrange_m2_stddev":"[-1,3]","description_word_count":241,"random_price_m2_stddev":0.83148436434567,"valuerange_price_stddev":"(-1.75,-1.25]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[7,10]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(1.25,1.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[-3,3]"},"4237544":{"count":53,"level":"region","city_id":10,"lifetime":36,"day_value":16949,"m2_stddev":0.70638208976011,"min_score":0.78273545205593,"listing_id":4237544,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16948.6488,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.81891484917667,"quality_score":88,"sort_value_new":4.2899698403198,"price_m2_stddev":-0.16831032215648,"random_lifetime":0.78273545205593,"number_of_photos":16,"random_m2_stddev":5.392161635682,"sort_level_value":-0.36,"title_word_count":61,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":6.6462072147988,"random_uptodateness":7.9516086499207,"valuerange_lifetime":"(35,42]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-1,3]","valuerange_m2_stddev":"(0.50,0.75]","randomrange_m2_stddev":"[5,10]","description_word_count":285,"random_price_m2_stddev":2.2809462761506,"valuerange_price_stddev":"(-1.25,-0.75]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[5,10]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"},"4231506":{"count":7,"level":"district","city_id":17,"lifetime":39,"day_value":16949,"m2_stddev":0.77470998773932,"min_score":-0.8657408580184,"listing_id":4231506,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16948.6192,"is_promoted":false,"price_stddev":2.1738442814131,"quality_score":92,"sort_value_new":3.0313537081936,"price_m2_stddev":2.1918499760001,"random_lifetime":1.8241759520024,"number_of_photos":20,"random_m2_stddev":6.4862872622907,"sort_level_value":-0.39,"title_word_count":60,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":0.33470788877457,"random_uptodateness":8.3716401006095,"valuerange_lifetime":"(35,42]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-1,3]","valuerange_m2_stddev":"(0.75,1]","randomrange_m2_stddev":"[3,10]","description_word_count":347,"random_price_m2_stddev":-0.8657408580184,"valuerange_price_stddev":"(1.75,2.25]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[-4,3]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(1.75,2.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[-4,3]"},"4231430":{"count":3,"level":"region","city_id":10,"lifetime":39,"day_value":16949,"m2_stddev":1.1546845022383,"min_score":1.1859966116026,"listing_id":4231430,"min_weight":0.1,"sort_level":4,"sort_value":16948.6188,"is_promoted":false,"price_stddev":0,"quality_score":88,"sort_value_new":4.5532046351582,"price_m2_stddev":-1.154712606923,"random_lifetime":2.0515147987753,"number_of_photos":16,"random_m2_stddev":1.1859966116026,"sort_level_value":-0.39,"title_word_count":61,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":2.530786502175,"random_uptodateness":7.3913885960355,"valuerange_lifetime":"(35,42]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-1,3]","valuerange_m2_stddev":"(1,1.25]","randomrange_m2_stddev":"[0,10]","description_word_count":371,"random_price_m2_stddev":6.7770445998758,"valuerange_price_stddev":"(-0.25,0.25]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[0,10]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-1.25,-0.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[5,10]"},"4231551":{"count":241,"level":"region","city_id":10,"lifetime":39,"day_value":16949,"m2_stddev":0.92444040669579,"min_score":-0.86193178594112,"listing_id":4231551,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16948.6186,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.75790393006593,"quality_score":86,"sort_value_new":4.5959747586399,"price_m2_stddev":-0.24728992341882,"random_lifetime":-0.86193178594112,"number_of_photos":15,"random_m2_stddev":9.163217715919,"sort_level_value":-0.39,"title_word_count":55,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":5.8036652137525,"random_uptodateness":8.9156145551242,"valuerange_lifetime":"(35,42]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-1,3]","valuerange_m2_stddev":"(0.75,1]","randomrange_m2_stddev":"[3,10]","description_word_count":304,"random_price_m2_stddev":3.1827300507575,"valuerange_price_stddev":"(-1.25,-0.75]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[5,10]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"},"4155940":{"count":241,"level":"region","city_id":10,"lifetime":68,"day_value":16949,"m2_stddev":0.82779216762671,"min_score":-2.9317699037492,"listing_id":4155940,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16948.3286,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.20189987731226,"quality_score":86,"sort_value_new":2.7333751296392,"price_m2_stddev":1.079900385545,"random_lifetime":-2.9317699037492,"number_of_photos":15,"random_m2_stddev":6.9024635711685,"sort_level_value":-0.68,"title_word_count":62,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":5.343924453482,"random_uptodateness":8.5995429917239,"valuerange_lifetime":"(63,70]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-5,3]","valuerange_m2_stddev":"(0.75,1]","randomrange_m2_stddev":"[3,10]","description_word_count":187,"random_price_m2_stddev":-0.70161266997457,"valuerange_price_stddev":"(-0.25,0.25]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[0,10]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(0.75,1.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[-2,3]"},"4155797":{"count":241,"level":"region","city_id":10,"lifetime":68,"day_value":16949,"m2_stddev":0.63449568948854,"min_score":0.57478626444936,"listing_id":4155797,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16948.3278,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.86107993985526,"quality_score":78,"sort_value_new":5.7682582553243,"price_m2_stddev":-0.92683397269963,"random_lifetime":0.57478626444936,"number_of_photos":11,"random_m2_stddev":6.3348012254573,"sort_level_value":-0.68,"title_word_count":59,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":8.1167331081815,"random_uptodateness":9.9588921181858,"valuerange_lifetime":"(63,70]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-5,3]","valuerange_m2_stddev":"(0.50,0.75]","randomrange_m2_stddev":"[5,10]","description_word_count":211,"random_price_m2_stddev":5.1353942835704,"valuerange_price_stddev":"(-1.25,-0.75]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[5,10]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-1.25,-0.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[5,10]"},"4115705":{"count":241,"level":"region","city_id":10,"lifetime":84,"day_value":16949,"m2_stddev":0.15125449414312,"min_score":-2.1964196814224,"listing_id":4115705,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16948.169,"is_promoted":false,"price_stddev":0.17068015803813,"quality_score":90,"sort_value_new":3.9733713876223,"price_m2_stddev":0.60042411785573,"random_lifetime":-2.1964196814224,"number_of_photos":17,"random_m2_stddev":9.2114587319083,"sort_level_value":-0.84,"title_word_count":59,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":5.758252912201,"random_uptodateness":9.8107783612795,"valuerange_lifetime":"(77,84]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-7,0]","valuerange_m2_stddev":"(0,0.25]","randomrange_m2_stddev":"[9,10]","description_word_count":271,"random_price_m2_stddev":1.1395916305482,"valuerange_price_stddev":"(-0.25,0.25]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[0,10]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(0.25,0.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[-1,3]"},"4115497":{"count":241,"level":"region","city_id":10,"lifetime":84,"day_value":16949,"m2_stddev":0.73114392855762,"min_score":-4.7437710450031,"listing_id":4115497,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16948.1686,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.23055988003152,"quality_score":86,"sort_value_new":2.9435369061539,"price_m2_stddev":0.78155959676054,"random_lifetime":-4.7437710450031,"number_of_photos":15,"random_m2_stddev":5.7843559328467,"sort_level_value":-0.84,"title_word_count":61,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":6.7761322157457,"random_uptodateness":8.8963733906858,"valuerange_lifetime":"(77,84]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-7,0]","valuerange_m2_stddev":"(0.50,0.75]","randomrange_m2_stddev":"[5,10]","description_word_count":199,"random_price_m2_stddev":1.2421235763468,"valuerange_price_stddev":"(-0.25,0.25]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[0,10]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(0.75,1.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[-2,3]"},"4115462":{"count":241,"level":"region","city_id":10,"lifetime":84,"day_value":16949,"m2_stddev":1.0210886457649,"min_score":-0.64569275593385,"listing_id":4115462,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16948.1684,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.80375993441674,"quality_score":84,"sort_value_new":4.2273465899052,"price_m2_stddev":-0.20381740848166,"random_lifetime":-0.64569275593385,"number_of_photos":14,"random_m2_stddev":9.7618019767106,"sort_level_value":-0.84,"title_word_count":59,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":5.1617507333867,"random_uptodateness":9.7292809910141,"valuerange_lifetime":"(77,84]","number_of_favourites":1,"randomrange_lifetime":"[-7,0]","valuerange_m2_stddev":"(1,1.25]","randomrange_m2_stddev":"[0,10]","description_word_count":353,"random_price_m2_stddev":0.82402689382434,"valuerange_price_stddev":"(-1.25,-0.75]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[5,10]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"},"4060170":{"count":241,"level":"region","city_id":10,"lifetime":106,"day_value":16949,"m2_stddev":0.73114392855762,"min_score":-10,"listing_id":4060170,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16947.948,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.77509993169748,"quality_score":80,"sort_value_new":2.2452496074839,"price_m2_stddev":-0.59507004291607,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":12,"random_m2_stddev":8.2157804747112,"sort_level_value":-1.06,"title_word_count":52,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":6.8311915942468,"random_uptodateness":7.5064966226928,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0.50,0.75]","randomrange_m2_stddev":"[5,10]","description_word_count":258,"random_price_m2_stddev":4.0894746608101,"valuerange_price_stddev":"(-1.25,-0.75]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[5,10]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"},"3941648":{"count":53,"level":"region","city_id":10,"lifetime":159,"day_value":16949,"m2_stddev":1.2085930155635,"min_score":-10,"listing_id":3941648,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16947.4192,"is_promoted":false,"price_stddev":0.80022991855702,"quality_score":92,"sort_value_new":2.6858125227038,"price_m2_stddev":-0.32811016144349,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":18,"random_m2_stddev":5.9986757487059,"sort_level_value":-1.59,"title_word_count":57,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":0.41368342190981,"random_uptodateness":8.381672357209,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(1,1.25]","randomrange_m2_stddev":"[0,10]","description_word_count":1338,"random_price_m2_stddev":9.7138973809779,"valuerange_price_stddev":"(0.75,1.25]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[-2,3]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"},"3848661":{"count":241,"level":"region","city_id":10,"lifetime":202,"day_value":16949,"m2_stddev":2.1683032435149,"min_score":-10,"listing_id":3848661,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16946.9892,"is_promoted":false,"price_stddev":1.4317202776856,"quality_score":92,"sort_value_new":-0.17203711713664,"price_m2_stddev":0.0026770374698298,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":18,"random_m2_stddev":-3.5152384107932,"sort_level_value":-2.02,"title_word_count":56,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":0.26303846295923,"random_uptodateness":7.6688219048083,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(2,2.25]","randomrange_m2_stddev":"[-4,3]","description_word_count":369,"random_price_m2_stddev":2.8913019131869,"valuerange_price_stddev":"(1.25,1.75]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[-3,3]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"},"3848970":{"count":241,"level":"region","city_id":10,"lifetime":202,"day_value":16949,"m2_stddev":0.62193141840956,"min_score":-10,"listing_id":3848970,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16946.9892,"is_promoted":false,"price_stddev":0.17068015803813,"quality_score":92,"sort_value_new":2.8360585863702,"price_m2_stddev":-0.29619650272312,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":18,"random_m2_stddev":5.2941695111804,"sort_level_value":-2.02,"title_word_count":57,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":0.91136449016631,"random_uptodateness":9.5122626996599,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0.50,0.75]","randomrange_m2_stddev":"[5,10]","description_word_count":510,"random_price_m2_stddev":9.167485147249,"valuerange_price_stddev":"(-0.25,0.25]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[0,10]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"},"3766079":{"count":241,"level":"region","city_id":10,"lifetime":243,"day_value":16949,"m2_stddev":0.15125449414312,"min_score":-10,"listing_id":3766079,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16946.5784,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.11591986915448,"quality_score":84,"sort_value_new":0.97246585686225,"price_m2_stddev":0.057017681141275,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":14,"random_m2_stddev":9.9826317750849,"sort_level_value":-2.43,"title_word_count":58,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":3.8793869176879,"random_uptodateness":7.3478017565794,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0,0.25]","randomrange_m2_stddev":"[9,10]","description_word_count":984,"random_price_m2_stddev":0.22137681022286,"valuerange_price_stddev":"(-0.25,0.25]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[0,10]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"},"3766123":{"count":241,"level":"region","city_id":10,"lifetime":243,"day_value":16949,"m2_stddev":1.3110333629721,"min_score":-10,"listing_id":3766123,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16946.5778,"is_promoted":false,"price_stddev":-1.0043799534516,"quality_score":78,"sort_value_new":1.9489876322215,"price_m2_stddev":-0.2690261808874,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":11,"random_m2_stddev":-0.54916393198073,"sort_level_value":-2.43,"title_word_count":49,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":7.9151235776953,"random_uptodateness":7.6369073069654,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(1.25,1.50]","randomrange_m2_stddev":"[-1,3]","description_word_count":266,"random_price_m2_stddev":5.6296346480958,"valuerange_price_stddev":"(-1.25,-0.75]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[5,10]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"},"3671343":{"count":408,"level":"region","city_id":10,"lifetime":294,"day_value":16949,"m2_stddev":1.5306432724509,"min_score":-10,"listing_id":3671343,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16946.0692,"is_promoted":false,"price_stddev":0.093132140071405,"quality_score":92,"sort_value_new":0.90473198851105,"price_m2_stddev":-1.0677378105845,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":18,"random_m2_stddev":-1.3828428396955,"sort_level_value":-2.94,"title_word_count":63,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":0.71565488819033,"random_uptodateness":7.3492064126767,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(1.50,1.75]","randomrange_m2_stddev":"[-2,3]","description_word_count":380,"random_price_m2_stddev":6.3934657443315,"valuerange_price_stddev":"(-0.25,0.25]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[0,10]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-1.25,-0.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[5,10]"},"3663165":{"count":53,"level":"region","city_id":10,"lifetime":298,"day_value":16949,"m2_stddev":0.88047073569862,"min_score":-10,"listing_id":3663165,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16946.0286,"is_promoted":false,"price_stddev":-1.4665727562701,"quality_score":86,"sort_value_new":3.808599202591,"price_m2_stddev":-0.50617283950617,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":15,"random_m2_stddev":3.8229584745131,"sort_level_value":-2.98,"title_word_count":62,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":8.3890701411292,"random_uptodateness":9.3858784469776,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0.75,1]","randomrange_m2_stddev":"[3,10]","description_word_count":226,"random_price_m2_stddev":9.2858928889036,"valuerange_price_stddev":"(-1.75,-1.25]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[7,10]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"},"3663196":{"count":53,"level":"region","city_id":10,"lifetime":298,"day_value":16949,"m2_stddev":0.88047073569862,"min_score":-10,"listing_id":3663196,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16946.0286,"is_promoted":false,"price_stddev":-1.4665727562701,"quality_score":86,"sort_value_new":3.1978954754537,"price_m2_stddev":-0.50617283950617,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":15,"random_m2_stddev":3.1066617434844,"sort_level_value":-2.98,"title_word_count":62,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":9.6940655731596,"random_uptodateness":8.7232794193551,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0.75,1]","randomrange_m2_stddev":"[3,10]","description_word_count":238,"random_price_m2_stddev":7.0091984411702,"valuerange_price_stddev":"(-1.75,-1.25]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[7,10]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"}}
Son Gezdiğiniz İlanlar