Bu emlak ofisi Balıkesir, Altınoluk ilçesindedir

Toplam 130 ilanı bulunmaktadır.
{"4115462":{"count":248,"level":"region","city_id":10,"lifetime":59,"day_value":16924,"m2_stddev":1.0447906904093,"min_score":1.6403470053338,"listing_id":4115462,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16923.4184,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.79865875383229,"quality_score":84,"sort_value_new":5.8938124568667,"price_m2_stddev":-0.18823479911442,"random_lifetime":1.6403470053338,"number_of_photos":14,"random_m2_stddev":7.346299062483,"sort_level_value":-0.59,"title_word_count":59,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":7.5293788290583,"random_uptodateness":9.437859620899,"valuerange_lifetime":"(56,63]","number_of_favourites":1,"randomrange_lifetime":"[-4,3]","valuerange_m2_stddev":"(1,1.25]","randomrange_m2_stddev":"[0,10]","description_word_count":353,"random_price_m2_stddev":5.040896278806,"valuerange_price_stddev":"(-1.25,-0.75]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[5,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"},"3575952":{"count":248,"level":"region","city_id":10,"lifetime":319,"day_value":16921,"m2_stddev":1.2400421743205,"min_score":-10,"listing_id":3575952,"min_weight":0.25,"sort_level":3,"sort_value":16922.0092,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.79865875383229,"quality_score":92,"sort_value_new":2.9879956169364,"price_m2_stddev":0.23885759324895,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":18,"random_m2_stddev":0.39675113279372,"sort_level_value":1,"title_word_count":57,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":5.9268143028021,"random_uptodateness":5.0452351453714,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":2,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(1,1.25]","randomrange_m2_stddev":"[0,10]","description_word_count":353,"random_price_m2_stddev":0.20396267063916,"valuerange_price_stddev":"(-1.25,-0.75]","valuerange_uptodateness":"(4,6]","randomrange_price_stddev":"[5,10]","randomrange_uptodateness":"[5,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"},"4252098":{"count":248,"level":"region","city_id":10,"lifetime":7,"day_value":16921,"m2_stddev":0.75191346454233,"min_score":7.646270730067,"listing_id":4252098,"min_weight":0.1,"sort_level":4,"sort_value":16920.938,"is_promoted":false,"price_stddev":-1.0254596669078,"quality_score":80,"sort_value_new":9.4028143708594,"price_m2_stddev":-1.2292725055002,"random_lifetime":9.1287500374019,"number_of_photos":12,"random_m2_stddev":7.646270730067,"sort_level_value":-0.07,"title_word_count":57,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":9.171680896543,"random_uptodateness":9.9230974284001,"valuerange_lifetime":"(-1,7]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[9,10]","valuerange_m2_stddev":"(0.75,1]","randomrange_m2_stddev":"[3,10]","description_word_count":249,"random_price_m2_stddev":9.9978931876831,"valuerange_price_stddev":"(-1.25,-0.75]","valuerange_uptodateness":"(4,6]","randomrange_price_stddev":"[5,10]","randomrange_uptodateness":"[5,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-1.25,-0.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[5,10]"},"4250415":{"count":31,"level":"region","city_id":10,"lifetime":7,"day_value":16921,"m2_stddev":0.40226087519839,"min_score":0.81002630945295,"listing_id":4250415,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16920.9376,"is_promoted":false,"price_stddev":0.52388894985186,"quality_score":76,"sort_value_new":5.8409165860154,"price_m2_stddev":1.0606641123883,"random_lifetime":9.1611788072623,"number_of_photos":10,"random_m2_stddev":8.6953924209811,"sort_level_value":-0.07,"title_word_count":64,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":1.9254765026271,"random_uptodateness":8.7590183573775,"valuerange_lifetime":"(-1,7]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[9,10]","valuerange_m2_stddev":"(0.25,0.50]","randomrange_m2_stddev":"[7,10]","description_word_count":248,"random_price_m2_stddev":0.81002630945295,"valuerange_price_stddev":"(0.25,0.75]","valuerange_uptodateness":"(4,6]","randomrange_price_stddev":"[-1,3]","randomrange_uptodateness":"[5,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(0.75,1.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[-2,3]"},"4250680":{"count":12,"level":"region","city_id":17,"lifetime":7,"day_value":16921,"m2_stddev":0.68634128071721,"min_score":0.05082422029227,"listing_id":4250680,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16920.9358,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.71613851423645,"quality_score":58,"sort_value_new":6.1595026029507,"price_m2_stddev":1.3665086562624,"random_lifetime":9.7792470878921,"number_of_photos":1,"random_m2_stddev":9.9061582563445,"sort_level_value":-0.07,"title_word_count":54,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":3.7012551892549,"random_uptodateness":8.6247226875275,"valuerange_lifetime":"(-1,7]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[9,10]","valuerange_m2_stddev":"(0.50,0.75]","randomrange_m2_stddev":"[5,10]","description_word_count":241,"random_price_m2_stddev":0.05082422029227,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(4,6]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[5,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(1.25,1.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[-3,3]"},"4237544":{"count":31,"level":"region","city_id":10,"lifetime":11,"day_value":16921,"m2_stddev":0.72616849674473,"min_score":2.2316508945078,"listing_id":4237544,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16920.8988,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.5734445297926,"quality_score":88,"sort_value_new":5.7150473674992,"price_m2_stddev":0.37297376952549,"random_lifetime":8.109597755596,"number_of_photos":16,"random_m2_stddev":8.8773651700467,"sort_level_value":-0.11,"title_word_count":61,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":3.166183817666,"random_uptodateness":7.0682844612747,"valuerange_lifetime":"(7,14]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[7,10]","valuerange_m2_stddev":"(0.50,0.75]","randomrange_m2_stddev":"[5,10]","description_word_count":285,"random_price_m2_stddev":2.2316508945078,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(4,6]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[5,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(0.25,0.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[-1,3]"},"4231506":{"count":8,"level":"district","city_id":17,"lifetime":14,"day_value":16921,"m2_stddev":1.1251250138904,"min_score":-3.501498837024,"listing_id":4231506,"min_weight":0.15,"sort_level":4,"sort_value":16920.8692,"is_promoted":false,"price_stddev":2.4746747477705,"quality_score":92,"sort_value_new":4.6595917044207,"price_m2_stddev":2.4669650217878,"random_lifetime":9.3861905457452,"number_of_photos":20,"random_m2_stddev":3.4361999155953,"sort_level_value":-0.14,"title_word_count":60,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":-3.501498837024,"random_uptodateness":9.3006413104013,"valuerange_lifetime":"(7,14]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[7,10]","valuerange_m2_stddev":"(1,1.25]","randomrange_m2_stddev":"[0,10]","description_word_count":347,"random_price_m2_stddev":0.67795429751277,"valuerange_price_stddev":"(2.25,2.75]","valuerange_uptodateness":"(4,6]","randomrange_price_stddev":"[-5,3]","randomrange_uptodateness":"[5,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(2.25,2.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[-5,3]"},"4231430":{"count":11,"level":"district","city_id":10,"lifetime":14,"day_value":16921,"m2_stddev":1.2385255582718,"min_score":-2.6150198355317,"listing_id":4231430,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16920.8688,"is_promoted":false,"price_stddev":2.1510672887673,"quality_score":88,"sort_value_new":4.1958476359025,"price_m2_stddev":1.4144351376939,"random_lifetime":9.7117832624354,"number_of_photos":16,"random_m2_stddev":2.5521589769051,"sort_level_value":-0.14,"title_word_count":61,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":0.30873136082664,"random_uptodateness":8.4805247094482,"valuerange_lifetime":"(7,14]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[7,10]","valuerange_m2_stddev":"(1,1.25]","randomrange_m2_stddev":"[0,10]","description_word_count":371,"random_price_m2_stddev":-2.6150198355317,"valuerange_price_stddev":"(1.75,2.25]","valuerange_uptodateness":"(4,6]","randomrange_price_stddev":"[-4,3]","randomrange_uptodateness":"[5,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(1.25,1.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[-3,3]"},"4231551":{"count":248,"level":"region","city_id":10,"lifetime":14,"day_value":16921,"m2_stddev":0.94716494845361,"min_score":7.4929703823291,"listing_id":4231551,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16920.8686,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.75329857121719,"quality_score":86,"sort_value_new":9.0193733359454,"price_m2_stddev":-0.23161137021383,"random_lifetime":7.4929703823291,"number_of_photos":15,"random_m2_stddev":7.8794331634417,"sort_level_value":-0.14,"title_word_count":55,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":9.696978032589,"random_uptodateness":9.96788458433,"valuerange_lifetime":"(7,14]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[7,10]","valuerange_m2_stddev":"(0.75,1]","randomrange_m2_stddev":"[3,10]","description_word_count":304,"random_price_m2_stddev":9.6466782921925,"valuerange_price_stddev":"(-1.25,-0.75]","valuerange_uptodateness":"(4,6]","randomrange_price_stddev":"[5,10]","randomrange_uptodateness":"[5,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"},"4155940":{"count":248,"level":"region","city_id":10,"lifetime":43,"day_value":16921,"m2_stddev":0.84953920649797,"min_score":-0.9650667202659,"listing_id":4155940,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16920.5786,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.20330635700903,"quality_score":86,"sort_value_new":3.6290997593896,"price_m2_stddev":1.0926498298209,"random_lifetime":1.3058932190761,"number_of_photos":15,"random_m2_stddev":8.2669286616147,"sort_level_value":-0.43,"title_word_count":62,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":3.5662840353325,"random_uptodateness":8.729030652903,"valuerange_lifetime":"(42,49]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-2,3]","valuerange_m2_stddev":"(0.75,1]","randomrange_m2_stddev":"[3,10]","description_word_count":187,"random_price_m2_stddev":-0.9650667202659,"valuerange_price_stddev":"(-0.25,0.25]","valuerange_uptodateness":"(4,6]","randomrange_price_stddev":"[0,10]","randomrange_uptodateness":"[5,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(0.75,1.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[-2,3]"},"4155797":{"count":248,"level":"region","city_id":10,"lifetime":43,"day_value":16921,"m2_stddev":0.65428772258669,"min_score":-1.4167278939858,"listing_id":4155797,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16920.5778,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.85535898210117,"quality_score":78,"sort_value_new":5.6612704362487,"price_m2_stddev":-0.90965566582032,"random_lifetime":-1.4167278939858,"number_of_photos":11,"random_m2_stddev":7.7453671838157,"sort_level_value":-0.43,"title_word_count":59,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":8.3453119080514,"random_uptodateness":9.8435009107925,"valuerange_lifetime":"(42,49]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-2,3]","valuerange_m2_stddev":"(0.50,0.75]","randomrange_m2_stddev":"[5,10]","description_word_count":211,"random_price_m2_stddev":6.1129747098312,"valuerange_price_stddev":"(-1.25,-0.75]","valuerange_uptodateness":"(4,6]","randomrange_price_stddev":"[5,10]","randomrange_uptodateness":"[5,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-1.25,-0.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[5,10]"},"4115705":{"count":248,"level":"region","city_id":10,"lifetime":59,"day_value":16921,"m2_stddev":0.1661590128085,"min_score":-3.3764681448229,"listing_id":4115705,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16920.419,"is_promoted":false,"price_stddev":0.1652451267387,"quality_score":90,"sort_value_new":4.3089083815925,"price_m2_stddev":0.61423176622457,"random_lifetime":-3.3764681448229,"number_of_photos":17,"random_m2_stddev":9.4736780747771,"sort_level_value":-0.59,"title_word_count":59,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":9.2643461748958,"random_uptodateness":8.9597890456207,"valuerange_lifetime":"(56,63]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-4,3]","valuerange_m2_stddev":"(0,0.25]","randomrange_m2_stddev":"[9,10]","description_word_count":271,"random_price_m2_stddev":2.3042336907238,"valuerange_price_stddev":"(-0.25,0.25]","valuerange_uptodateness":"(4,6]","randomrange_price_stddev":"[0,10]","randomrange_uptodateness":"[5,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(0.25,0.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[-1,3]"},"4115497":{"count":248,"level":"region","city_id":10,"lifetime":59,"day_value":16921,"m2_stddev":0.75191346454233,"min_score":-0.19292729254812,"listing_id":4115497,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16920.4186,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.23165647114347,"quality_score":86,"sort_value_new":3.2816141955089,"price_m2_stddev":0.79496747913876,"random_lifetime":0.16238585719839,"number_of_photos":15,"random_m2_stddev":6.7581231631339,"sort_level_value":-0.59,"title_word_count":61,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":2.7704740874469,"random_uptodateness":8.7914644996636,"valuerange_lifetime":"(56,63]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-4,3]","valuerange_m2_stddev":"(0.75,1]","randomrange_m2_stddev":"[3,10]","description_word_count":199,"random_price_m2_stddev":-0.19292729254812,"valuerange_price_stddev":"(-0.25,0.25]","valuerange_uptodateness":"(4,6]","randomrange_price_stddev":"[0,10]","randomrange_uptodateness":"[5,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(0.75,1.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[-2,3]"},"4060170":{"count":248,"level":"region","city_id":10,"lifetime":81,"day_value":16921,"m2_stddev":0.75191346454233,"min_score":-5.2632287219167,"listing_id":4060170,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16920.198,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.77030863969785,"quality_score":80,"sort_value_new":4.6471000669058,"price_m2_stddev":-0.57862393900907,"random_lifetime":-5.2632287219167,"number_of_photos":12,"random_m2_stddev":7.5913528460078,"sort_level_value":-0.81,"title_word_count":52,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":6.2168601411395,"random_uptodateness":8.7403887836263,"valuerange_lifetime":"(77,84]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-7,0]","valuerange_m2_stddev":"(0.75,1]","randomrange_m2_stddev":"[3,10]","description_word_count":258,"random_price_m2_stddev":8.344582982827,"valuerange_price_stddev":"(-1.25,-0.75]","valuerange_uptodateness":"(4,6]","randomrange_price_stddev":"[5,10]","randomrange_uptodateness":"[5,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"},"3941648":{"count":31,"level":"region","city_id":10,"lifetime":134,"day_value":16921,"m2_stddev":1.0553234217601,"min_score":-10,"listing_id":3941648,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16919.6692,"is_promoted":false,"price_stddev":1.6212224294963,"quality_score":92,"sort_value_new":1.9906446982641,"price_m2_stddev":-0.056832694763729,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":18,"random_m2_stddev":5.4510427732021,"sort_level_value":-1.34,"title_word_count":57,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":-1.1251608096063,"random_uptodateness":7.7012920752168,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(1,1.25]","randomrange_m2_stddev":"[0,10]","description_word_count":1338,"random_price_m2_stddev":8.7559660943225,"valuerange_price_stddev":"(1.25,1.75]","valuerange_uptodateness":"(4,6]","randomrange_price_stddev":"[-3,3]","randomrange_uptodateness":"[5,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"},"3848661":{"count":248,"level":"region","city_id":10,"lifetime":177,"day_value":16921,"m2_stddev":2.1768587941268,"min_score":-10,"listing_id":3848661,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16919.2392,"is_promoted":false,"price_stddev":1.4126501486541,"quality_score":92,"sort_value_new":0.60135096362792,"price_m2_stddev":0.017803913607751,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":18,"random_m2_stddev":-1.0436919853091,"sort_level_value":-1.77,"title_word_count":56,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":-0.27839566022158,"random_uptodateness":6.851051133126,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(2,2.25]","randomrange_m2_stddev":"[-4,3]","description_word_count":369,"random_price_m2_stddev":6.1388669116422,"valuerange_price_stddev":"(1.25,1.75]","valuerange_uptodateness":"(4,6]","randomrange_price_stddev":"[-3,3]","randomrange_uptodateness":"[5,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"},"3848970":{"count":248,"level":"region","city_id":10,"lifetime":177,"day_value":16921,"m2_stddev":0.61484692283661,"min_score":-10,"listing_id":3848970,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16919.2392,"is_promoted":false,"price_stddev":0.1652451267387,"quality_score":92,"sort_value_new":2.1252471873304,"price_m2_stddev":-0.28041001270066,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":18,"random_m2_stddev":8.2095882715657,"sort_level_value":-1.77,"title_word_count":57,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":2.349804835394,"random_uptodateness":9.2148681357503,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0.50,0.75]","randomrange_m2_stddev":"[5,10]","description_word_count":510,"random_price_m2_stddev":4.5924024037086,"valuerange_price_stddev":"(-0.25,0.25]","valuerange_uptodateness":"(4,6]","randomrange_price_stddev":"[0,10]","randomrange_uptodateness":"[5,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"},"3766079":{"count":248,"level":"region","city_id":10,"lifetime":218,"day_value":16921,"m2_stddev":0.1661590128085,"min_score":-10,"listing_id":3766079,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16918.8282,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.11825601460571,"quality_score":82,"sort_value_new":2.1849912843201,"price_m2_stddev":0.072024627482007,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":13,"random_m2_stddev":9.696227657143,"sort_level_value":-2.18,"title_word_count":58,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":8.6902721552178,"random_uptodateness":7.9067958798259,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0,0.25]","randomrange_m2_stddev":"[9,10]","description_word_count":984,"random_price_m2_stddev":1.7405149014667,"valuerange_price_stddev":"(-0.25,0.25]","valuerange_uptodateness":"(4,6]","randomrange_price_stddev":"[0,10]","randomrange_uptodateness":"[5,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"},"3766123":{"count":248,"level":"region","city_id":10,"lifetime":218,"day_value":16921,"m2_stddev":1.3376679162762,"min_score":-10,"listing_id":3766123,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16918.8278,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.99710955277338,"quality_score":78,"sort_value_new":3.3465503158513,"price_m2_stddev":-0.25329965576353,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":11,"random_m2_stddev":1.6805065702647,"sort_level_value":-2.18,"title_word_count":49,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":9.5543130324222,"random_uptodateness":9.1601660754532,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(1.25,1.50]","randomrange_m2_stddev":"[-1,3]","description_word_count":266,"random_price_m2_stddev":7.821244740393,"valuerange_price_stddev":"(-1.25,-0.75]","valuerange_uptodateness":"(4,6]","randomrange_price_stddev":"[5,10]","randomrange_uptodateness":"[5,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"},"3671343":{"count":407,"level":"region","city_id":10,"lifetime":269,"day_value":16921,"m2_stddev":1.5450962590017,"min_score":-10,"listing_id":3671343,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16918.3192,"is_promoted":false,"price_stddev":0.13166053484202,"quality_score":92,"sort_value_new":1.1192726676352,"price_m2_stddev":-1.0058177456236,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":18,"random_m2_stddev":-1.6305273845792,"sort_level_value":-2.69,"title_word_count":63,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":3.9005938870832,"random_uptodateness":7.231003541965,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(1.50,1.75]","randomrange_m2_stddev":"[-2,3]","description_word_count":380,"random_price_m2_stddev":5.5579417501576,"valuerange_price_stddev":"(-0.25,0.25]","valuerange_uptodateness":"(4,6]","randomrange_price_stddev":"[0,10]","randomrange_uptodateness":"[5,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-1.25,-0.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[5,10]"},"3663165":{"count":31,"level":"region","city_id":10,"lifetime":273,"day_value":16921,"m2_stddev":0.8881223075179,"min_score":-10,"listing_id":3663165,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16918.2786,"is_promoted":false,"price_stddev":-1.4513113135082,"quality_score":86,"sort_value_new":2.011600029422,"price_m2_stddev":-0.53575989782886,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":15,"random_m2_stddev":9.068017818965,"sort_level_value":-2.73,"title_word_count":62,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":7.6578340148553,"random_uptodateness":5.8662890153937,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0.75,1]","randomrange_m2_stddev":"[3,10]","description_word_count":226,"random_price_m2_stddev":3.958203565795,"valuerange_price_stddev":"(-1.75,-1.25]","valuerange_uptodateness":"(4,6]","randomrange_price_stddev":"[7,10]","randomrange_uptodateness":"[5,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"},"3663196":{"count":31,"level":"region","city_id":10,"lifetime":273,"day_value":16921,"m2_stddev":0.8881223075179,"min_score":-10,"listing_id":3663196,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16918.2786,"is_promoted":false,"price_stddev":-1.4513113135082,"quality_score":86,"sort_value_new":2.6703326304443,"price_m2_stddev":-0.53575989782886,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":15,"random_m2_stddev":4.7685509789735,"sort_level_value":-2.73,"title_word_count":62,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":7.9944913396612,"random_uptodateness":8.5487700300291,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0.75,1]","randomrange_m2_stddev":"[3,10]","description_word_count":238,"random_price_m2_stddev":5.428445296362,"valuerange_price_stddev":"(-1.75,-1.25]","valuerange_uptodateness":"(4,6]","randomrange_price_stddev":"[7,10]","randomrange_uptodateness":"[5,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"},"3660865":{"count":248,"level":"region","city_id":10,"lifetime":274,"day_value":16921,"m2_stddev":1.3376679162762,"min_score":-10,"listing_id":3660865,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16918.268,"is_promoted":false,"price_stddev":-1.2976207625984,"quality_score":80,"sort_value_new":2.8488282215782,"price_m2_stddev":-1.4027787898978,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":12,"random_m2_stddev":-0.22159122303128,"sort_level_value":-2.74,"title_word_count":60,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":7.4852689304389,"random_uptodateness":9.6090541523881,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(1.25,1.50]","randomrange_m2_stddev":"[-1,3]","description_word_count":287,"random_price_m2_stddev":7.3837338648737,"valuerange_price_stddev":"(-1.75,-1.25]","valuerange_uptodateness":"(4,6]","randomrange_price_stddev":"[7,10]","randomrange_uptodateness":"[5,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-1.75,-1.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[7,10]"},"3638260":{"count":248,"level":"region","city_id":10,"lifetime":285,"day_value":16921,"m2_stddev":1.2400421743205,"min_score":-10,"listing_id":3638260,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16918.158,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.85535898210117,"quality_score":80,"sort_value_new":2.8536171478918,"price_m2_stddev":0.038658034328619,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":12,"random_m2_stddev":7.4692923761904,"sort_level_value":-2.85,"title_word_count":51,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":8.6453341064043,"random_uptodateness":9.1039833659306,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(1,1.25]","randomrange_m2_stddev":"[0,10]","description_word_count":278,"random_price_m2_stddev":4.1355678113177,"valuerange_price_stddev":"(-1.25,-0.75]","valuerange_uptodateness":"(4,6]","randomrange_price_stddev":"[5,10]","randomrange_uptodateness":"[5,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"},"3634589":{"count":101,"level":"region","city_id":17,"lifetime":287,"day_value":16921,"m2_stddev":1.233494510053,"min_score":-10,"listing_id":3634589,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16918.1366,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.014487260669842,"quality_score":66,"sort_value_new":2.506137811346,"price_m2_stddev":-0.8113041885379,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":5,"random_m2_stddev":6.1580038070679,"sort_level_value":-2.87,"title_word_count":58,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":1.2398702837527,"random_uptodateness":7.231571781449,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(1,1.25]","randomrange_m2_stddev":"[0,10]","description_word_count":280,"random_price_m2_stddev":9.5858557708561,"valuerange_price_stddev":"(-0.25,0.25]","valuerange_uptodateness":"(4,6]","randomrange_price_stddev":"[0,10]","randomrange_uptodateness":"[5,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-1.25,-0.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[5,10]"},"3624159":{"count":31,"level":"region","city_id":10,"lifetime":295,"day_value":16921,"m2_stddev":0.24030706442523,"min_score":-10,"listing_id":3624159,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16918.059,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.5734445297926,"quality_score":90,"sort_value_new":2.2067089670105,"price_m2_stddev":-0.45593869731801,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":17,"random_m2_stddev":9.6943851755932,"sort_level_value":-2.95,"title_word_count":60,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":3.7784319552593,"random_uptodateness":8.8941762968898,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0,0.25]","randomrange_m2_stddev":"[9,10]","description_word_count":196,"random_price_m2_stddev":3.7878463277593,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(4,6]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[5,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"},"3624171":{"count":31,"level":"region","city_id":10,"lifetime":295,"day_value":16921,"m2_stddev":0.56421468597156,"min_score":-10,"listing_id":3624171,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16918.0578,"is_promoted":false,"price_stddev":-1.2318446175793,"quality_score":78,"sort_value_new":3.0052391682984,"price_m2_stddev":-0.76382047071702,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":11,"random_m2_stddev":8.8348027225584,"sort_level_value":-2.95,"title_word_count":60,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":9.1090732696466,"random_uptodateness":6.6398760303855,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0.50,0.75]","randomrange_m2_stddev":"[5,10]","description_word_count":245,"random_price_m2_stddev":6.3817155919969,"valuerange_price_stddev":"(-1.25,-0.75]","valuerange_uptodateness":"(4,6]","randomrange_price_stddev":"[5,10]","randomrange_uptodateness":"[5,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-1.25,-0.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[5,10]"},"3624222":{"count":6,"level":"region","city_id":10,"lifetime":295,"day_value":16921,"m2_stddev":0.29365587952579,"min_score":-10,"listing_id":3624222,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16918.0578,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.73030015336303,"quality_score":78,"sort_value_new":3.5763165410841,"price_m2_stddev":-0.93521594684385,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":11,"random_m2_stddev":9.2931147343479,"sort_level_value":-2.95,"title_word_count":60,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":9.2122072670609,"random_uptodateness":5.5431257723831,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0.25,0.50]","randomrange_m2_stddev":"[7,10]","description_word_count":246,"random_price_m2_stddev":9.5175701379776,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(4,6]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[5,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-1.25,-0.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[5,10]"},"3620748":{"count":114,"level":"region","city_id":10,"lifetime":297,"day_value":16921,"m2_stddev":0.68373139977291,"min_score":-10,"listing_id":3620748,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16918.0392,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.40279415669104,"quality_score":92,"sort_value_new":1.2569096872117,"price_m2_stddev":0.39285615516092,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":18,"random_m2_stddev":8.4143939986825,"sort_level_value":-2.97,"title_word_count":58,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":5.107384362258,"random_uptodateness":8.6546229571104,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":1,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0.50,0.75]","randomrange_m2_stddev":"[5,10]","description_word_count":194,"random_price_m2_stddev":-0.057172425091267,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(4,6]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[5,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(0.25,0.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[-1,3]"},"3620106":{"count":31,"level":"region","city_id":10,"lifetime":297,"day_value":16921,"m2_stddev":0.24030706442523,"min_score":-10,"listing_id":3620106,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16918.0388,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.5734445297926,"quality_score":88,"sort_value_new":3.8943498804234,"price_m2_stddev":-0.45593869731801,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":16,"random_m2_stddev":9.5024742223322,"sort_level_value":-2.97,"title_word_count":48,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":6.3749766000546,"random_uptodateness":9.1843076003715,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0,0.25]","randomrange_m2_stddev":"[9,10]","description_word_count":259,"random_price_m2_stddev":8.7671162723564,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(4,6]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[5,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"}}
Son Gezdiğiniz İlanlar