Bu emlak ofisi Balıkesir, Altınoluk ilçesindedir

Toplam 113 ilanı bulunmaktadır.
{"4365840":{"count":19,"level":"region","city_id":10,"lifetime":24,"day_value":16990,"m2_stddev":0.23128449707947,"min_score":3.9944598260336,"listing_id":4365840,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16989.7692,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.33593583108802,"quality_score":92,"sort_value_new":6.4616721580271,"price_m2_stddev":-0.32983295210369,"random_lifetime":3.9944598260336,"number_of_photos":18,"random_m2_stddev":9.6230645179748,"sort_level_value":-0.24,"title_word_count":49,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":5.9049184410833,"random_uptodateness":9.1799975358881,"valuerange_lifetime":"(21,28]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[3,10]","valuerange_m2_stddev":"(0,0.25]","randomrange_m2_stddev":"[9,10]","description_word_count":144,"random_price_m2_stddev":5.2800543983467,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"},"4365774":{"count":83,"level":"region","city_id":10,"lifetime":24,"day_value":16990,"m2_stddev":0.01939586645469,"min_score":3.8348171440885,"listing_id":4365774,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16989.768,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.16677093771973,"quality_score":80,"sort_value_new":7.5790831962368,"price_m2_stddev":-0.18934058177777,"random_lifetime":9.141577241011,"number_of_photos":12,"random_m2_stddev":9.7839707811363,"sort_level_value":-0.24,"title_word_count":55,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":7.3562532197684,"random_uptodateness":9.012598155532,"valuerange_lifetime":"(21,28]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[3,10]","valuerange_m2_stddev":"(0,0.25]","randomrange_m2_stddev":"[9,10]","description_word_count":228,"random_price_m2_stddev":3.8348171440885,"valuerange_price_stddev":"(-0.25,0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[0,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"},"4320153":{"count":83,"level":"region","city_id":10,"lifetime":43,"day_value":16990,"m2_stddev":1.0934817170111,"min_score":-0.98052230477333,"listing_id":4320153,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16989.579,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.13447459385041,"quality_score":90,"sort_value_new":4.0459515888942,"price_m2_stddev":-0.20540095878365,"random_lifetime":-0.98052230477333,"number_of_photos":17,"random_m2_stddev":6.8929424090311,"sort_level_value":-0.43,"title_word_count":58,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":5.0465645408258,"random_uptodateness":9.1559846629389,"valuerange_lifetime":"(42,49]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-2,3]","valuerange_m2_stddev":"(1,1.25]","randomrange_m2_stddev":"[0,10]","description_word_count":260,"random_price_m2_stddev":2.2232283093035,"valuerange_price_stddev":"(-0.25,0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[0,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"},"4320346":{"count":83,"level":"region","city_id":10,"lifetime":43,"day_value":16990,"m2_stddev":0.01939586645469,"min_score":-10,"listing_id":4320346,"min_weight":0.15,"sort_level":4,"sort_value":16989.578,"is_promoted":false,"price_stddev":8.9315705066097,"quality_score":80,"sort_value_new":-0.95680604854133,"price_m2_stddev":9.6821597160692,"random_lifetime":-1.242745176889,"number_of_photos":12,"random_m2_stddev":9.4805309535004,"sort_level_value":-0.43,"title_word_count":55,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":-10,"random_uptodateness":9.6233086013235,"valuerange_lifetime":"(42,49]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-2,3]","valuerange_m2_stddev":"(0,0.25]","randomrange_m2_stddev":"[9,10]","description_word_count":305,"random_price_m2_stddev":-10,"valuerange_price_stddev":"(5.25,)","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[-10,-10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(5.25,)","randomrange_price_m2_stddev":"[-10,-10]"},"4304835":{"count":234,"level":"region","city_id":10,"lifetime":50,"day_value":16990,"m2_stddev":0.67612852355608,"min_score":-1.5891829663888,"listing_id":4304835,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16989.5088,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.091944462198117,"quality_score":88,"sort_value_new":4.1797154312953,"price_m2_stddev":0.99041442716528,"random_lifetime":-1.5891829663888,"number_of_photos":16,"random_m2_stddev":9.8559109633789,"sort_level_value":-0.5,"title_word_count":60,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":4.7211120976135,"random_uptodateness":9.2222290686332,"valuerange_lifetime":"(49,56]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-3,3]","valuerange_m2_stddev":"(0.50,0.75]","randomrange_m2_stddev":"[5,10]","description_word_count":280,"random_price_m2_stddev":2.3107839790173,"valuerange_price_stddev":"(-0.25,0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[0,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(0.75,1.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[-2,3]"},"4300695":{"count":234,"level":"region","city_id":10,"lifetime":51,"day_value":16990,"m2_stddev":0.77468953282082,"min_score":-0.036902859807015,"listing_id":4300695,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16989.4992,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.18010873428985,"quality_score":92,"sort_value_new":4.0509261005791,"price_m2_stddev":0.99881390914907,"random_lifetime":-0.036902859807015,"number_of_photos":18,"random_m2_stddev":4.6944972570054,"sort_level_value":-0.51,"title_word_count":69,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":4.5751311583445,"random_uptodateness":9.9647327684797,"valuerange_lifetime":"(49,56]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-3,3]","valuerange_m2_stddev":"(0.75,1]","randomrange_m2_stddev":"[3,10]","description_word_count":330,"random_price_m2_stddev":1.6529968958348,"valuerange_price_stddev":"(-0.25,0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[0,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(0.75,1.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[-2,3]"},"4300576":{"count":234,"level":"region","city_id":10,"lifetime":51,"day_value":16990,"m2_stddev":1.1689335698798,"min_score":0.79858844634145,"listing_id":4300576,"min_weight":0.1,"sort_level":4,"sort_value":16989.499,"is_promoted":false,"price_stddev":-1.0029752738127,"quality_score":90,"sort_value_new":4.560818351456,"price_m2_stddev":-0.53635295188775,"random_lifetime":1.4397376729175,"number_of_photos":17,"random_m2_stddev":0.79858844634145,"sort_level_value":-0.51,"title_word_count":60,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":5.2681386866607,"random_uptodateness":9.8683872791007,"valuerange_lifetime":"(49,56]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-3,3]","valuerange_m2_stddev":"(1,1.25]","randomrange_m2_stddev":"[0,10]","description_word_count":254,"random_price_m2_stddev":3.4548298632726,"valuerange_price_stddev":"(-1.25,-0.75]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[5,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"},"4300777":{"count":234,"level":"region","city_id":10,"lifetime":51,"day_value":16990,"m2_stddev":0.97181155135029,"min_score":-2.6019512331113,"listing_id":4300777,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16989.4986,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.1507206435926,"quality_score":86,"sort_value_new":3.4760889860801,"price_m2_stddev":1.6186956795526,"random_lifetime":1.9487014850602,"number_of_photos":15,"random_m2_stddev":3.8036396801472,"sort_level_value":-0.51,"title_word_count":66,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":5.8104236330837,"random_uptodateness":9.5498956404626,"valuerange_lifetime":"(49,56]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-3,3]","valuerange_m2_stddev":"(0.75,1]","randomrange_m2_stddev":"[3,10]","description_word_count":298,"random_price_m2_stddev":-2.6019512331113,"valuerange_price_stddev":"(-0.25,0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[0,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(1.25,1.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[-3,3]"},"4270770":{"count":3,"level":"region","city_id":10,"lifetime":63,"day_value":16990,"m2_stddev":0.57735557450437,"min_score":-1.545854954049,"listing_id":4270770,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16989.3792,"is_promoted":false,"price_stddev":0,"quality_score":92,"sort_value_new":4.4282759226626,"price_m2_stddev":0.57737362432382,"random_lifetime":-1.545854954049,"number_of_photos":18,"random_m2_stddev":7.4038700573146,"sort_level_value":-0.63,"title_word_count":51,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":9.8132101958618,"random_uptodateness":9.0554926008917,"valuerange_lifetime":"(56,63]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-4,3]","valuerange_m2_stddev":"(0.50,0.75]","randomrange_m2_stddev":"[5,10]","description_word_count":265,"random_price_m2_stddev":1.3539919033647,"valuerange_price_stddev":"(-0.25,0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[0,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(0.25,0.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[-1,3]"},"4270809":{"count":3,"level":"region","city_id":10,"lifetime":63,"day_value":16990,"m2_stddev":0.57735557450437,"min_score":-2.5359062948264,"listing_id":4270809,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16989.3786,"is_promoted":false,"price_stddev":0,"quality_score":86,"sort_value_new":3.2863233316457,"price_m2_stddev":0.57737362432382,"random_lifetime":-2.5359062948264,"number_of_photos":15,"random_m2_stddev":5.3101184801198,"sort_level_value":-0.63,"title_word_count":60,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":2.9786618892103,"random_uptodateness":9.3215494221076,"valuerange_lifetime":"(56,63]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-4,3]","valuerange_m2_stddev":"(0.50,0.75]","randomrange_m2_stddev":"[5,10]","description_word_count":264,"random_price_m2_stddev":2.4484056737274,"valuerange_price_stddev":"(-0.25,0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[0,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(0.25,0.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[-1,3]"},"4252098":{"count":234,"level":"region","city_id":10,"lifetime":70,"day_value":16990,"m2_stddev":0.67612852355608,"min_score":-0.91465573385358,"listing_id":4252098,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16989.308,"is_promoted":false,"price_stddev":-1.0323633645099,"quality_score":80,"sort_value_new":5.5760119721526,"price_m2_stddev":-1.2942446724249,"random_lifetime":-0.91465573385358,"number_of_photos":12,"random_m2_stddev":6.9870180892758,"sort_level_value":-0.7,"title_word_count":57,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":5.2544174785726,"random_uptodateness":9.0704104602337,"valuerange_lifetime":"(63,70]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-5,3]","valuerange_m2_stddev":"(0.50,0.75]","randomrange_m2_stddev":"[5,10]","description_word_count":249,"random_price_m2_stddev":8.2008354393765,"valuerange_price_stddev":"(-1.25,-0.75]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[5,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-1.75,-1.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[7,10]"},"4250415":{"count":83,"level":"region","city_id":10,"lifetime":70,"day_value":16990,"m2_stddev":0.33736089030207,"min_score":-1.8833024986088,"listing_id":4250415,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16989.3076,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.11140577680089,"quality_score":76,"sort_value_new":6.442832734948,"price_m2_stddev":-0.10257283068108,"random_lifetime":-1.8833024986088,"number_of_photos":10,"random_m2_stddev":7.9939289977774,"sort_level_value":-0.7,"title_word_count":64,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":9.572927984409,"random_uptodateness":9.6566763017327,"valuerange_lifetime":"(63,70]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-5,3]","valuerange_m2_stddev":"(0.25,0.50]","randomrange_m2_stddev":"[7,10]","description_word_count":248,"random_price_m2_stddev":9.0566287469119,"valuerange_price_stddev":"(-0.25,0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[0,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"},"4250680":{"count":14,"level":"region","city_id":17,"lifetime":70,"day_value":16990,"m2_stddev":1.2277238739889,"min_score":-2.1358132250607,"listing_id":4250680,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16989.3058,"is_promoted":false,"price_stddev":-1.2835030466364,"quality_score":58,"sort_value_new":3.2901492441073,"price_m2_stddev":1.3065758419807,"random_lifetime":-2.1358132250607,"number_of_photos":1,"random_m2_stddev":0.30571268405765,"sort_level_value":-0.7,"title_word_count":54,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":9.906912568491,"random_uptodateness":9.6512363883667,"valuerange_lifetime":"(63,70]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-5,3]","valuerange_m2_stddev":"(1,1.25]","randomrange_m2_stddev":"[0,10]","description_word_count":241,"random_price_m2_stddev":-0.42125880159438,"valuerange_price_stddev":"(-1.75,-1.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[7,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(1.25,1.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[-3,3]"},"4237544":{"count":83,"level":"region","city_id":10,"lifetime":74,"day_value":16990,"m2_stddev":0.65532591414944,"min_score":-1.3226649910212,"listing_id":4237544,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16989.2688,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.15754341089992,"quality_score":88,"sort_value_new":4.0847526220605,"price_m2_stddev":-0.13312124009086,"random_lifetime":-1.3226649910212,"number_of_photos":16,"random_m2_stddev":7.4976964318194,"sort_level_value":-0.74,"title_word_count":61,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":8.8515696162358,"random_uptodateness":9.1837682984769,"valuerange_lifetime":"(70,77]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-6,0]","valuerange_m2_stddev":"(0.50,0.75]","randomrange_m2_stddev":"[5,10]","description_word_count":285,"random_price_m2_stddev":0.16788683831692,"valuerange_price_stddev":"(-0.25,0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[0,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"},"4231506":{"count":12,"level":"district","city_id":17,"lifetime":77,"day_value":16990,"m2_stddev":1.010101010101,"min_score":-1.5681072045118,"listing_id":4231506,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16989.2392,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.11179570114887,"quality_score":92,"sort_value_new":4.7334333572071,"price_m2_stddev":-0.12433348977473,"random_lifetime":-1.5681072045118,"number_of_photos":20,"random_m2_stddev":8.7494166055694,"sort_level_value":-0.77,"title_word_count":60,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":7.9564262228087,"random_uptodateness":9.7967572286725,"valuerange_lifetime":"(70,77]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-6,0]","valuerange_m2_stddev":"(1,1.25]","randomrange_m2_stddev":"[0,10]","description_word_count":347,"random_price_m2_stddev":2.4314610287547,"valuerange_price_stddev":"(-0.25,0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[0,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"},"4231430":{"count":3,"level":"region","city_id":10,"lifetime":77,"day_value":16990,"m2_stddev":1.1546845022383,"min_score":-0.66208609286696,"listing_id":4231430,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16989.2388,"is_promoted":false,"price_stddev":0,"quality_score":88,"sort_value_new":5.7873577026185,"price_m2_stddev":-1.154712606923,"random_lifetime":-0.66208609286696,"number_of_photos":16,"random_m2_stddev":5.411929176189,"sort_level_value":-0.77,"title_word_count":61,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":8.2672754302621,"random_uptodateness":9.3842977797612,"valuerange_lifetime":"(70,77]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-6,0]","valuerange_m2_stddev":"(1,1.25]","randomrange_m2_stddev":"[0,10]","description_word_count":371,"random_price_m2_stddev":7.3020821949467,"valuerange_price_stddev":"(-0.25,0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[0,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-1.25,-0.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[5,10]"},"4231551":{"count":234,"level":"region","city_id":10,"lifetime":77,"day_value":16990,"m2_stddev":0.87325054208555,"min_score":-2.4869530191645,"listing_id":4231551,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16989.2386,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.75023769381637,"quality_score":86,"sort_value_new":5.5459200126585,"price_m2_stddev":-0.30898543572661,"random_lifetime":-2.4869530191645,"number_of_photos":15,"random_m2_stddev":5.1030231351033,"sort_level_value":-0.77,"title_word_count":55,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":8.4568607783876,"random_uptodateness":9.8794697234407,"valuerange_lifetime":"(70,77]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-6,0]","valuerange_m2_stddev":"(0.75,1]","randomrange_m2_stddev":"[3,10]","description_word_count":304,"random_price_m2_stddev":7.6758376252837,"valuerange_price_stddev":"(-1.25,-0.75]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[5,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"},"4155940":{"count":234,"level":"region","city_id":10,"lifetime":106,"day_value":16990,"m2_stddev":0.77468953282082,"min_score":-10,"listing_id":4155940,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16988.9486,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.18010873428985,"quality_score":86,"sort_value_new":1.0543405053439,"price_m2_stddev":0.99881390914907,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":15,"random_m2_stddev":8.0423725973815,"sort_level_value":-1.06,"title_word_count":62,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":5.6221046112478,"random_uptodateness":9.3179106479511,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0.75,1]","randomrange_m2_stddev":"[3,10]","description_word_count":187,"random_price_m2_stddev":-1.6907604322769,"valuerange_price_stddev":"(-0.25,0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[0,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(0.75,1.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[-2,3]"},"4155797":{"count":234,"level":"region","city_id":10,"lifetime":106,"day_value":16990,"m2_stddev":0.57756751429135,"min_score":-10,"listing_id":4155797,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16988.9478,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.85603482032644,"quality_score":78,"sort_value_new":3.1527992008487,"price_m2_stddev":-0.97860098103412,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":11,"random_m2_stddev":6.9034811435267,"sort_level_value":-1.06,"title_word_count":59,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":6.6281304671429,"random_uptodateness":9.2004953566939,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0.50,0.75]","randomrange_m2_stddev":"[5,10]","description_word_count":211,"random_price_m2_stddev":6.6724307090044,"valuerange_price_stddev":"(-1.25,-0.75]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[5,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-1.25,-0.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[5,10]"},"4115705":{"count":234,"level":"region","city_id":10,"lifetime":122,"day_value":16990,"m2_stddev":0.084762467967672,"min_score":-10,"listing_id":4115705,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16988.789,"is_promoted":false,"price_stddev":0.20193644477432,"quality_score":90,"sort_value_new":2.1305918380385,"price_m2_stddev":0.52634304756103,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":17,"random_m2_stddev":9.6104103559628,"sort_level_value":-1.22,"title_word_count":59,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":5.4301383206621,"random_uptodateness":9.9538054489531,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0,0.25]","randomrange_m2_stddev":"[9,10]","description_word_count":271,"random_price_m2_stddev":1.4663147684187,"valuerange_price_stddev":"(-0.25,0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[0,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(0.25,0.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[-1,3]"},"4115497":{"count":234,"level":"region","city_id":10,"lifetime":122,"day_value":16990,"m2_stddev":0.67612852355608,"min_score":-10,"listing_id":4115497,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16988.7886,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.20949682498709,"quality_score":86,"sort_value_new":2.178631070652,"price_m2_stddev":0.70483203971651,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":15,"random_m2_stddev":9.3871429213323,"sort_level_value":-1.22,"title_word_count":61,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":6.2300851149484,"random_uptodateness":9.4939468693919,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0.50,0.75]","randomrange_m2_stddev":"[5,10]","description_word_count":199,"random_price_m2_stddev":1.7276691757142,"valuerange_price_stddev":"(-0.25,0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[0,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(0.25,0.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[-1,3]"},"4115462":{"count":234,"level":"region","city_id":10,"lifetime":122,"day_value":16990,"m2_stddev":0.97181155135029,"min_score":-10,"listing_id":4115462,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16988.7884,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.79725863893196,"quality_score":84,"sort_value_new":3.7286649486516,"price_m2_stddev":-0.2661480776093,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":14,"random_m2_stddev":7.0867566489615,"sort_level_value":-1.22,"title_word_count":59,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":7.5036859279499,"random_uptodateness":9.8333682585508,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":1,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0.75,1]","randomrange_m2_stddev":"[3,10]","description_word_count":353,"random_price_m2_stddev":7.744377319701,"valuerange_price_stddev":"(-1.25,-0.75]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[5,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"},"4060170":{"count":234,"level":"region","city_id":10,"lifetime":144,"day_value":16990,"m2_stddev":0.67612852355608,"min_score":-10,"listing_id":4060170,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16988.568,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.76787054823472,"quality_score":80,"sort_value_new":4.0938771311194,"price_m2_stddev":-0.65168430066514,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":12,"random_m2_stddev":9.0113694430329,"sort_level_value":-1.44,"title_word_count":52,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":7.8034688229673,"random_uptodateness":9.4765518312343,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0.50,0.75]","randomrange_m2_stddev":"[5,10]","description_word_count":258,"random_price_m2_stddev":8.6123276222497,"valuerange_price_stddev":"(-1.25,-0.75]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[5,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"},"3941648":{"count":83,"level":"region","city_id":10,"lifetime":197,"day_value":16990,"m2_stddev":1.0934817170111,"min_score":-10,"listing_id":3941648,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16988.0392,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.065268142701857,"quality_score":92,"sort_value_new":2.57438066951,"price_m2_stddev":-0.15221399597197,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":18,"random_m2_stddev":1.7144101299345,"sort_level_value":-1.97,"title_word_count":57,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":5.2386351721361,"random_uptodateness":9.0005978038535,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(1,1.25]","randomrange_m2_stddev":"[0,10]","description_word_count":1338,"random_price_m2_stddev":7.467979718931,"valuerange_price_stddev":"(-0.25,0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[0,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"},"3848661":{"count":234,"level":"region","city_id":10,"lifetime":240,"day_value":16990,"m2_stddev":2.280701754386,"min_score":-10,"listing_id":3848661,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16987.6092,"is_promoted":false,"price_stddev":1.495012435453,"quality_score":92,"sort_value_new":1.5071696903789,"price_m2_stddev":-0.062670626552051,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":18,"random_m2_stddev":1.2004892528057,"sort_level_value":-2.4,"title_word_count":56,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":1.8363086851314,"random_uptodateness":9.9129043607973,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(2.25,2.50]","randomrange_m2_stddev":"[-5,3]","description_word_count":369,"random_price_m2_stddev":4.5337934885174,"valuerange_price_stddev":"(1.25,1.75]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[-3,3]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"},"3848970":{"count":234,"level":"region","city_id":10,"lifetime":240,"day_value":16990,"m2_stddev":0.70372560615021,"min_score":-10,"listing_id":3848970,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16987.6092,"is_promoted":false,"price_stddev":0.20193644477432,"quality_score":92,"sort_value_new":3.290930358693,"price_m2_stddev":-0.35717746360859,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":18,"random_m2_stddev":6.8786532036029,"sort_level_value":-2.4,"title_word_count":57,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":2.0534911705181,"random_uptodateness":9.9786006542854,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0.50,0.75]","randomrange_m2_stddev":"[5,10]","description_word_count":510,"random_price_m2_stddev":9.2015647967346,"valuerange_price_stddev":"(-0.25,0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[0,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"},"3766079":{"count":234,"level":"region","city_id":10,"lifetime":281,"day_value":16990,"m2_stddev":0.084762467967672,"min_score":-10,"listing_id":3766079,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16987.1984,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.091944462198117,"quality_score":84,"sort_value_new":3.3819275225745,"price_m2_stddev":-0.0091239289054068,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":14,"random_m2_stddev":9.2411928959191,"sort_level_value":-2.81,"title_word_count":58,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":4.2629754543304,"random_uptodateness":9.8114026957191,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0,0.25]","randomrange_m2_stddev":"[9,10]","description_word_count":984,"random_price_m2_stddev":7.4620449636131,"valuerange_price_stddev":"(-0.25,0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[0,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"},"3766123":{"count":234,"level":"region","city_id":10,"lifetime":281,"day_value":16990,"m2_stddev":1.2674945791445,"min_score":-10,"listing_id":3766123,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16987.1978,"is_promoted":false,"price_stddev":-1.0029752738127,"quality_score":78,"sort_value_new":1.7514499434503,"price_m2_stddev":-0.33040411478527,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":11,"random_m2_stddev":-0.77933466248214,"sort_level_value":-2.81,"title_word_count":49,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":6.4159644115716,"random_uptodateness":9.6542810718529,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(1.25,1.50]","randomrange_m2_stddev":"[-1,3]","description_word_count":266,"random_price_m2_stddev":3.8136739199981,"valuerange_price_stddev":"(-1.25,-0.75]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[5,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"},"3671343":{"count":398,"level":"region","city_id":10,"lifetime":332,"day_value":16990,"m2_stddev":1.4466103360189,"min_score":-10,"listing_id":3671343,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16986.6892,"is_promoted":false,"price_stddev":0.038616880582454,"quality_score":92,"sort_value_new":2.3134337000316,"price_m2_stddev":-1.1524729186797,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":18,"random_m2_stddev":1.1701960619539,"sort_level_value":-3.32,"title_word_count":63,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":4.2496119439602,"random_uptodateness":9.5257603316568,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(1.25,1.50]","randomrange_m2_stddev":"[-1,3]","description_word_count":380,"random_price_m2_stddev":6.7101288773119,"valuerange_price_stddev":"(-0.25,0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[0,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-1.25,-0.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[5,10]"},"3663165":{"count":83,"level":"region","city_id":10,"lifetime":336,"day_value":16990,"m2_stddev":0.81430842607313,"min_score":-10,"listing_id":3663165,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16986.6486,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.19445351817915,"quality_score":86,"sort_value_new":2.3548781838268,"price_m2_stddev":-0.17348878109664,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":15,"random_m2_stddev":7.8360886117443,"sort_level_value":-3.36,"title_word_count":62,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":2.4411791982129,"random_uptodateness":9.6258941069245,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0.75,1]","randomrange_m2_stddev":"[3,10]","description_word_count":226,"random_price_m2_stddev":5.1944756647572,"valuerange_price_stddev":"(-0.25,0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[0,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"}}
Son Gezdiğiniz İlanlar