Bu emlak ofisi Çanakkale, Merkez ilçesindedir

Toplam 60 ilanı bulunmaktadır.
{"4531991":{"city_id":17,"lifetime":0,"day_value":17044,"listing_id":4531991,"sort_level":2,"sort_value":17050.009,"is_promoted":false,"quality_score":90,"number_of_photos":17,"sort_level_value":6,"title_word_count":66,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":262},"4531946":{"city_id":17,"lifetime":0,"day_value":17044,"listing_id":4531946,"sort_level":2,"sort_value":17050.0084,"is_promoted":false,"quality_score":84,"number_of_photos":14,"sort_level_value":6,"title_word_count":66,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":113},"3951571":{"city_id":17,"lifetime":246,"day_value":17044,"listing_id":3951571,"sort_level":3,"sort_value":17045.0092,"is_promoted":false,"quality_score":92,"number_of_photos":18,"sort_level_value":1,"title_word_count":62,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":85},"3953229":{"city_id":17,"lifetime":246,"day_value":17044,"listing_id":3953229,"sort_level":3,"sort_value":17045.0092,"is_promoted":false,"quality_score":92,"number_of_photos":21,"sort_level_value":1,"title_word_count":75,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":183},"4028793":{"city_id":17,"lifetime":211,"day_value":17044,"listing_id":4028793,"sort_level":3,"sort_value":17045.0092,"is_promoted":false,"quality_score":92,"number_of_photos":21,"sort_level_value":1,"title_word_count":74,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":314},"4359504":{"city_id":17,"lifetime":80,"day_value":17044,"listing_id":4359504,"sort_level":3,"sort_value":17045.008,"is_promoted":false,"quality_score":80,"number_of_photos":12,"sort_level_value":1,"title_word_count":66,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":277},"4037824":{"city_id":17,"lifetime":207,"day_value":17044,"listing_id":4037824,"sort_level":3,"sort_value":17045.0074,"is_promoted":false,"quality_score":74,"number_of_photos":9,"sort_level_value":1,"title_word_count":64,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":139},"4413339":{"city_id":17,"lifetime":50,"day_value":17044,"listing_id":4413339,"sort_level":3,"sort_value":17045.007,"is_promoted":false,"quality_score":70,"number_of_photos":7,"sort_level_value":1,"title_word_count":60,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":154},"3757271":{"city_id":17,"lifetime":342,"day_value":17044,"listing_id":3757271,"sort_level":3,"sort_value":17045.0068,"is_promoted":false,"quality_score":68,"number_of_photos":6,"sort_level_value":1,"title_word_count":64,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":137},"3972447":{"city_id":17,"lifetime":236,"day_value":17044,"listing_id":3972447,"sort_level":3,"sort_value":17045.0068,"is_promoted":false,"quality_score":68,"number_of_photos":6,"sort_level_value":1,"title_word_count":73,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":157},"4080731":{"city_id":17,"lifetime":189,"day_value":17044,"listing_id":4080731,"sort_level":3,"sort_value":17045.0068,"is_promoted":false,"quality_score":68,"number_of_photos":6,"sort_level_value":1,"title_word_count":53,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":114},"4513967":{"city_id":17,"lifetime":7,"day_value":17044,"listing_id":4513967,"sort_level":4,"sort_value":17043.9392,"is_promoted":false,"quality_score":92,"number_of_photos":18,"sort_level_value":-0.07,"title_word_count":74,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":221},"4514023":{"city_id":17,"lifetime":7,"day_value":17044,"listing_id":4514023,"sort_level":4,"sort_value":17043.9388,"is_promoted":false,"quality_score":88,"number_of_photos":16,"sort_level_value":-0.07,"title_word_count":65,"number_of_listing":3,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":136},"4514047":{"city_id":17,"lifetime":7,"day_value":17044,"listing_id":4514047,"sort_level":4,"sort_value":17043.9386,"is_promoted":false,"quality_score":86,"number_of_photos":15,"sort_level_value":-0.07,"title_word_count":54,"number_of_listing":4,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":129},"4513997":{"city_id":17,"lifetime":7,"day_value":17044,"listing_id":4513997,"sort_level":4,"sort_value":17043.938,"is_promoted":false,"quality_score":80,"number_of_photos":12,"sort_level_value":-0.07,"title_word_count":71,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":173},"4513934":{"city_id":17,"lifetime":7,"day_value":17044,"listing_id":4513934,"sort_level":4,"sort_value":17043.9366,"is_promoted":false,"quality_score":66,"number_of_photos":5,"sort_level_value":-0.07,"title_word_count":58,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":134},"4508146":{"city_id":17,"lifetime":10,"day_value":17044,"listing_id":4508146,"sort_level":4,"sort_value":17043.9057,"is_promoted":false,"quality_score":57,"number_of_photos":8,"sort_level_value":-0.1,"title_word_count":52,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":58},"4506196":{"city_id":17,"lifetime":11,"day_value":17044,"listing_id":4506196,"sort_level":4,"sort_value":17043.8974,"is_promoted":false,"quality_score":74,"number_of_photos":9,"sort_level_value":-0.11,"title_word_count":68,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":113},"4506160":{"city_id":17,"lifetime":11,"day_value":17044,"listing_id":4506160,"sort_level":4,"sort_value":17043.897,"is_promoted":false,"quality_score":70,"number_of_photos":7,"sort_level_value":-0.11,"title_word_count":69,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":131},"4503480":{"city_id":17,"lifetime":12,"day_value":17044,"listing_id":4503480,"sort_level":4,"sort_value":17043.8884,"is_promoted":false,"quality_score":84,"number_of_photos":14,"sort_level_value":-0.12,"title_word_count":52,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":73},"4491925":{"city_id":17,"lifetime":17,"day_value":17044,"listing_id":4491925,"sort_level":4,"sort_value":17043.8366,"is_promoted":false,"quality_score":66,"number_of_photos":5,"sort_level_value":-0.17,"title_word_count":71,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":124},"4492107":{"city_id":17,"lifetime":17,"day_value":17044,"listing_id":4492107,"sort_level":4,"sort_value":17043.8358,"is_promoted":false,"quality_score":58,"number_of_photos":1,"sort_level_value":-0.17,"title_word_count":54,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":103},"4484755":{"city_id":17,"lifetime":20,"day_value":17044,"listing_id":4484755,"sort_level":4,"sort_value":17043.8068,"is_promoted":false,"quality_score":68,"number_of_photos":6,"sort_level_value":-0.2,"title_word_count":68,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":87},"4472920":{"city_id":17,"lifetime":25,"day_value":17044,"listing_id":4472920,"sort_level":4,"sort_value":17043.7566,"is_promoted":false,"quality_score":66,"number_of_photos":5,"sort_level_value":-0.25,"title_word_count":56,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":116},"4469214":{"city_id":17,"lifetime":26,"day_value":17044,"listing_id":4469214,"sort_level":4,"sort_value":17043.7492,"is_promoted":false,"quality_score":92,"number_of_photos":20,"sort_level_value":-0.26,"title_word_count":62,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":210},"4469270":{"city_id":17,"lifetime":26,"day_value":17044,"listing_id":4469270,"sort_level":4,"sort_value":17043.7492,"is_promoted":false,"quality_score":92,"number_of_photos":19,"sort_level_value":-0.26,"title_word_count":69,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":381},"4465841":{"city_id":17,"lifetime":27,"day_value":17044,"listing_id":4465841,"sort_level":4,"sort_value":17043.7376,"is_promoted":false,"quality_score":76,"number_of_photos":10,"sort_level_value":-0.27,"title_word_count":71,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":97},"4454691":{"city_id":17,"lifetime":32,"day_value":17044,"listing_id":4454691,"sort_level":4,"sort_value":17043.6868,"is_promoted":false,"quality_score":68,"number_of_photos":6,"sort_level_value":-0.32,"title_word_count":69,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":121},"4432918":{"city_id":17,"lifetime":41,"day_value":17044,"listing_id":4432918,"sort_level":4,"sort_value":17043.5974,"is_promoted":false,"quality_score":74,"number_of_photos":9,"sort_level_value":-0.41,"title_word_count":62,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":107},"4413355":{"city_id":17,"lifetime":50,"day_value":17044,"listing_id":4413355,"sort_level":4,"sort_value":17043.5068,"is_promoted":false,"quality_score":68,"number_of_photos":6,"sort_level_value":-0.5,"title_word_count":74,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":99}}
Öne Çıkan Projeler
Son Gezdiğiniz İlanlar