Bu emlak ofisi Diyarbakır, Bağlar ilçesindedir

Toplam 6 ilanı bulunmaktadır.
{"4633585":{"city_id":21,"lifetime":0,"day_value":17090,"listing_id":4633585,"sort_level":2,"sort_value":17096.009,"is_promoted":false,"quality_score":90,"number_of_photos":17,"sort_level_value":6,"title_word_count":59,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":464},"4633194":{"city_id":21,"lifetime":0,"day_value":17089,"listing_id":4633194,"sort_level":2,"sort_value":17095.0074,"is_promoted":false,"quality_score":74,"number_of_photos":9,"sort_level_value":6,"title_word_count":62,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":972},"4633218":{"city_id":21,"lifetime":0,"day_value":17089,"listing_id":4633218,"sort_level":2,"sort_value":17095.007,"is_promoted":false,"quality_score":70,"number_of_photos":7,"sort_level_value":6,"title_word_count":60,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":320},"4633677":{"city_id":21,"lifetime":0,"day_value":17090,"listing_id":4633677,"sort_level":4,"sort_value":17090.0092,"is_promoted":false,"quality_score":92,"number_of_photos":18,"sort_level_value":0,"title_word_count":67,"number_of_listing":5,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":423},"4633645":{"city_id":21,"lifetime":0,"day_value":17090,"listing_id":4633645,"sort_level":4,"sort_value":17090.0086,"is_promoted":false,"quality_score":86,"number_of_photos":15,"sort_level_value":0,"title_word_count":67,"number_of_listing":4,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":426},"4633613":{"city_id":21,"lifetime":0,"day_value":17090,"listing_id":4633613,"sort_level":4,"sort_value":17090.0082,"is_promoted":false,"quality_score":82,"number_of_photos":13,"sort_level_value":0,"title_word_count":72,"number_of_listing":3,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":515}}
Son Gezdiğiniz İlanlar