Bu emlak ofisi Düzce, Merkez ilçesindedir

Toplam 18 ilanı bulunmaktadır.
{"4551704":{"city_id":81,"lifetime":27,"day_value":17079,"listing_id":4551704,"sort_level":4,"sort_value":17078.7392,"is_promoted":false,"quality_score":92,"number_of_photos":21,"sort_level_value":-0.27,"title_word_count":63,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":386},"4521984":{"city_id":81,"lifetime":39,"day_value":17079,"listing_id":4521984,"sort_level":4,"sort_value":17078.6184,"is_promoted":false,"quality_score":84,"number_of_photos":14,"sort_level_value":-0.39,"title_word_count":65,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":596},"4510848":{"city_id":81,"lifetime":43,"day_value":17079,"listing_id":4510848,"sort_level":4,"sort_value":17078.5771,"is_promoted":false,"quality_score":71,"number_of_photos":20,"sort_level_value":-0.43,"title_word_count":74,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":541},"4510954":{"city_id":81,"lifetime":43,"day_value":17079,"listing_id":4510954,"sort_level":4,"sort_value":17078.5771,"is_promoted":false,"quality_score":71,"number_of_photos":21,"sort_level_value":-0.43,"title_word_count":67,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":538},"4507979":{"city_id":81,"lifetime":45,"day_value":17079,"listing_id":4507979,"sort_level":4,"sort_value":17078.5571,"is_promoted":false,"quality_score":71,"number_of_photos":18,"sort_level_value":-0.45,"title_word_count":66,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":721},"4505763":{"city_id":81,"lifetime":46,"day_value":17079,"listing_id":4505763,"sort_level":4,"sort_value":17078.5492,"is_promoted":false,"quality_score":92,"number_of_photos":18,"sort_level_value":-0.46,"title_word_count":56,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":697},"4505787":{"city_id":81,"lifetime":46,"day_value":17079,"listing_id":4505787,"sort_level":4,"sort_value":17078.5488,"is_promoted":false,"quality_score":88,"number_of_photos":16,"sort_level_value":-0.46,"title_word_count":61,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":397},"4479864":{"city_id":81,"lifetime":56,"day_value":17079,"listing_id":4479864,"sort_level":4,"sort_value":17078.4471,"is_promoted":false,"quality_score":71,"number_of_photos":21,"sort_level_value":-0.56,"title_word_count":74,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":452},"4480181":{"city_id":81,"lifetime":56,"day_value":17079,"listing_id":4480181,"sort_level":4,"sort_value":17078.4471,"is_promoted":false,"quality_score":71,"number_of_photos":19,"sort_level_value":-0.56,"title_word_count":67,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":613},"4480283":{"city_id":81,"lifetime":56,"day_value":17079,"listing_id":4480283,"sort_level":4,"sort_value":17078.4471,"is_promoted":false,"quality_score":71,"number_of_photos":19,"sort_level_value":-0.56,"title_word_count":75,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":246},"4480404":{"city_id":81,"lifetime":56,"day_value":17079,"listing_id":4480404,"sort_level":4,"sort_value":17078.4471,"is_promoted":false,"quality_score":71,"number_of_photos":18,"sort_level_value":-0.56,"title_word_count":75,"number_of_listing":3,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":449},"4465954":{"city_id":81,"lifetime":62,"day_value":17079,"listing_id":4465954,"sort_level":4,"sort_value":17078.3884,"is_promoted":false,"quality_score":84,"number_of_photos":14,"sort_level_value":-0.62,"title_word_count":67,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":455},"4463989":{"city_id":81,"lifetime":63,"day_value":17079,"listing_id":4463989,"sort_level":4,"sort_value":17078.3788,"is_promoted":false,"quality_score":88,"number_of_photos":16,"sort_level_value":-0.63,"title_word_count":64,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":903},"4457535":{"city_id":81,"lifetime":66,"day_value":17079,"listing_id":4457535,"sort_level":4,"sort_value":17078.349,"is_promoted":false,"quality_score":90,"number_of_photos":17,"sort_level_value":-0.66,"title_word_count":62,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":625},"4457363":{"city_id":81,"lifetime":66,"day_value":17079,"listing_id":4457363,"sort_level":4,"sort_value":17078.3484,"is_promoted":false,"quality_score":84,"number_of_photos":14,"sort_level_value":-0.66,"title_word_count":63,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":208},"4091033":{"city_id":81,"lifetime":220,"day_value":17079,"listing_id":4091033,"sort_level":4,"sort_value":17076.8092,"is_promoted":false,"quality_score":92,"number_of_photos":18,"sort_level_value":-2.2,"title_word_count":63,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":654},"3847429":{"city_id":81,"lifetime":329,"day_value":17079,"listing_id":3847429,"sort_level":4,"sort_value":17075.7174,"is_promoted":false,"quality_score":74,"number_of_photos":9,"sort_level_value":-3.29,"title_word_count":68,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":696},"3127659":{"count":66,"level":"district","city_id":81,"lifetime":630,"day_value":16967,"m2_stddev":0.28172845541948,"min_score":-10,"listing_id":3127659,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16960.706,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.65573646946251,"quality_score":60,"sort_value_new":3.5771352050826,"price_m2_stddev":-0.22155035039046,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":7,"random_m2_stddev":9.9659747509286,"sort_level_value":-6.3,"title_word_count":71,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":8.8187044616789,"random_uptodateness":9.4524669535458,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0.25,0.50]","randomrange_m2_stddev":"[7,10]","description_word_count":80,"random_price_m2_stddev":5.5784612894058,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"}}
Öne Çıkan Projeler
Son Gezdiğiniz İlanlar