Bu emlak ofisi Düzce, Merkez ilçesindedir

Toplam 9 ilanı bulunmaktadır.
{"4364350":{"count":9,"level":"region","city_id":81,"lifetime":40,"day_value":17005,"m2_stddev":0.3700823035335,"min_score":-0.23660758510232,"listing_id":4364350,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":17004.6078,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.38361662907542,"quality_score":78,"sort_value_new":5.1835173974279,"price_m2_stddev":-0.15728394949825,"random_lifetime":-0.23660758510232,"number_of_photos":11,"random_m2_stddev":8.5480534229428,"sort_level_value":-0.4,"title_word_count":75,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":8.9495213339105,"random_uptodateness":9.53457684163,"valuerange_lifetime":"(35,42]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-1,3]","valuerange_m2_stddev":"(0.25,0.50]","randomrange_m2_stddev":"[7,10]","description_word_count":562,"random_price_m2_stddev":2.6471661636606,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"},"4184907":{"count":5,"level":"region","city_id":81,"lifetime":109,"day_value":17005,"m2_stddev":0.99401562024546,"min_score":-10,"listing_id":4184907,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":17003.919,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.30779332704067,"quality_score":90,"sort_value_new":2.9775516873458,"price_m2_stddev":0.046860610000542,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":17,"random_m2_stddev":4.3986938940361,"sort_level_value":-1.09,"title_word_count":58,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":6.0601664804853,"random_uptodateness":9.3822407545522,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0.75,1]","randomrange_m2_stddev":"[3,10]","description_word_count":650,"random_price_m2_stddev":7.1323885489255,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"},"4091033":{"count":14,"level":"region","city_id":81,"lifetime":147,"day_value":17005,"m2_stddev":0.30045704566174,"min_score":-10,"listing_id":4091033,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":17003.5392,"is_promoted":false,"price_stddev":-1.4122706019361,"quality_score":92,"sort_value_new":4.1816172236344,"price_m2_stddev":-0.97565198194378,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":18,"random_m2_stddev":8.9519940055907,"sort_level_value":-1.47,"title_word_count":63,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":8.6019081608392,"random_uptodateness":9.0828748405911,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0.25,0.50]","randomrange_m2_stddev":"[7,10]","description_word_count":654,"random_price_m2_stddev":8.9016515552066,"valuerange_price_stddev":"(-1.75,-1.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[7,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-1.25,-0.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[5,10]"},"3847429":{"count":17,"level":"district","city_id":81,"lifetime":256,"day_value":17005,"m2_stddev":2.1576347525856,"min_score":-10,"listing_id":3847429,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":17002.4474,"is_promoted":false,"price_stddev":1.3170313292784,"quality_score":74,"sort_value_new":1.7097559349146,"price_m2_stddev":-0.76204945251455,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":9,"random_m2_stddev":-3.7829073974863,"sort_level_value":-2.56,"title_word_count":68,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":-0.85123020038009,"random_uptodateness":9.8711359254084,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(2,2.25]","randomrange_m2_stddev":"[-4,3]","description_word_count":696,"random_price_m2_stddev":8.9917888934724,"valuerange_price_stddev":"(1.25,1.75]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[-3,3]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-1.25,-0.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[5,10]"},"3350094":{"count":16,"level":"region","city_id":81,"lifetime":516,"day_value":17005,"m2_stddev":3.1655739812315,"min_score":-10,"listing_id":3350094,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16999.8492,"is_promoted":false,"price_stddev":1.9234252114079,"quality_score":92,"sort_value_new":-0.21098703800235,"price_m2_stddev":0.554638104081,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":18,"random_m2_stddev":-4.9305979907513,"sort_level_value":-5.16,"title_word_count":73,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":2.9540642877109,"random_uptodateness":9.8394318316132,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(3,3.25]","randomrange_m2_stddev":"[-8,0]","description_word_count":255,"random_price_m2_stddev":-0.48357935994863,"valuerange_price_stddev":"(1.75,2.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[-4,3]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(0.25,0.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[-1,3]"},"3594920":{"count":16,"level":"region","city_id":81,"lifetime":350,"day_value":16966,"m2_stddev":0.018211920529801,"min_score":-10,"listing_id":3594920,"min_weight":0.25,"sort_level":3,"sort_value":16967.0084,"is_promoted":false,"price_stddev":0.39453066050793,"quality_score":84,"sort_value_new":5.1727896569918,"price_m2_stddev":0.5475881763495,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":14,"random_m2_stddev":9.903633330483,"sort_level_value":1,"title_word_count":73,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":0.91746813431382,"random_uptodateness":9.4337710598484,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0,0.25]","randomrange_m2_stddev":"[9,10]","description_word_count":73,"random_price_m2_stddev":1.5726636983454,"valuerange_price_stddev":"(0.25,0.75]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[-1,3]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(0.25,0.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[-1,3]"},"3127659":{"count":66,"level":"district","city_id":81,"lifetime":630,"day_value":16967,"m2_stddev":0.28172845541948,"min_score":-10,"listing_id":3127659,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16960.706,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.65573646946251,"quality_score":60,"sort_value_new":3.5771352050826,"price_m2_stddev":-0.22155035039046,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":7,"random_m2_stddev":9.9659747509286,"sort_level_value":-6.3,"title_word_count":71,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":8.8187044616789,"random_uptodateness":9.4524669535458,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0.25,0.50]","randomrange_m2_stddev":"[7,10]","description_word_count":80,"random_price_m2_stddev":5.5784612894058,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"},"323661":{"count":7,"level":"region","city_id":81,"lifetime":2129,"day_value":16980,"m2_stddev":2.2220434432824,"min_score":-10,"listing_id":323661,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16958.7186,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.96778483891868,"quality_score":86,"sort_value_new":3.4481808969984,"price_m2_stddev":-1.2899851984249,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":15,"random_m2_stddev":1.0233189673163,"sort_level_value":-21.29,"title_word_count":71,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":7.481894926168,"random_uptodateness":9.1283708913252,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":1,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(2,2.25]","randomrange_m2_stddev":"[-4,3]","description_word_count":282,"random_price_m2_stddev":9.765888154041,"valuerange_price_stddev":"(-1.25,-0.75]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[5,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-1.75,-1.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[7,10]"},"87061":{"count":613,"level":"district","city_id":81,"lifetime":2672,"day_value":16980,"m2_stddev":0.8244434692412,"min_score":-10,"listing_id":87061,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16953.2868,"is_promoted":false,"price_stddev":-1.0405356842917,"quality_score":68,"sort_value_new":3.6958303884603,"price_m2_stddev":-0.77194177636698,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":11,"random_m2_stddev":7.8764482983388,"sort_level_value":-26.72,"title_word_count":50,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":6.0205396241508,"random_uptodateness":9.143747469876,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":1,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0.75,1]","randomrange_m2_stddev":"[3,10]","description_word_count":444,"random_price_m2_stddev":8.8766709901392,"valuerange_price_stddev":"(-1.25,-0.75]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[5,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-1.25,-0.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[5,10]"}}
Son Gezdiğiniz İlanlar