Bu emlak ofisi Edirne, Uzunköprü ilçesindedir

Toplam 19 ilanı bulunmaktadır.
{"3795185":{"city_id":22,"lifetime":113,"day_value":16836,"listing_id":3795185,"sort_level":3,"sort_value":16837.0053,"is_promoted":false,"quality_score":53,"number_of_photos":9,"sort_level_value":1,"title_word_count":52,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":154},"3682347":{"city_id":22,"lifetime":172,"day_value":16836,"listing_id":3682347,"sort_level":3,"sort_value":16837.0052,"is_promoted":false,"quality_score":52,"number_of_photos":16,"sort_level_value":1,"title_word_count":35,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":60},"3576013":{"city_id":22,"lifetime":228,"day_value":16836,"listing_id":3576013,"sort_level":3,"sort_value":16837.0046,"is_promoted":false,"quality_score":46,"number_of_photos":13,"sort_level_value":1,"title_word_count":60,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":62},"3576059":{"city_id":22,"lifetime":228,"day_value":16836,"listing_id":3576059,"sort_level":3,"sort_value":16837.0046,"is_promoted":false,"quality_score":46,"number_of_photos":13,"sort_level_value":1,"title_word_count":47,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":47},"3489626":{"city_id":22,"lifetime":272,"day_value":16836,"listing_id":3489626,"sort_level":3,"sort_value":16837.0036,"is_promoted":false,"quality_score":36,"number_of_photos":13,"sort_level_value":1,"title_word_count":62,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":1,"description_word_count":56},"3408504":{"city_id":22,"lifetime":314,"day_value":16836,"listing_id":3408504,"sort_level":3,"sort_value":16837.0025,"is_promoted":false,"quality_score":25,"number_of_photos":0,"sort_level_value":1,"title_word_count":54,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":107},"4006970":{"city_id":22,"lifetime":14,"day_value":16836,"listing_id":4006970,"sort_level":4,"sort_value":16835.8667,"is_promoted":false,"quality_score":67,"number_of_photos":16,"sort_level_value":-0.14,"title_word_count":65,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":118},"3945823":{"city_id":22,"lifetime":42,"day_value":16836,"listing_id":3945823,"sort_level":4,"sort_value":16835.5861,"is_promoted":false,"quality_score":61,"number_of_photos":13,"sort_level_value":-0.42,"title_word_count":58,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":132},"3945771":{"city_id":22,"lifetime":42,"day_value":16836,"listing_id":3945771,"sort_level":4,"sort_value":16835.5857,"is_promoted":false,"quality_score":57,"number_of_photos":11,"sort_level_value":-0.42,"title_word_count":44,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":137},"3937574":{"city_id":22,"lifetime":45,"day_value":16836,"listing_id":3937574,"sort_level":4,"sort_value":16835.5536,"is_promoted":false,"quality_score":36,"number_of_photos":8,"sort_level_value":-0.45,"title_word_count":52,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":61},"3846206":{"city_id":22,"lifetime":87,"day_value":16836,"listing_id":3846206,"sort_level":4,"sort_value":16835.1339,"is_promoted":false,"quality_score":39,"number_of_photos":2,"sort_level_value":-0.87,"title_word_count":44,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":195},"3321396":{"city_id":22,"lifetime":365,"day_value":16834,"listing_id":3321396,"sort_level":3,"sort_value":16835.0047,"is_promoted":false,"quality_score":47,"number_of_photos":11,"sort_level_value":1,"title_word_count":40,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":107},"3809792":{"city_id":22,"lifetime":106,"day_value":16836,"listing_id":3809792,"sort_level":4,"sort_value":16834.9469,"is_promoted":false,"quality_score":69,"number_of_photos":17,"sort_level_value":-1.06,"title_word_count":55,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":91},"3789562":{"city_id":22,"lifetime":115,"day_value":16836,"listing_id":3789562,"sort_level":4,"sort_value":16834.8554,"is_promoted":false,"quality_score":54,"number_of_photos":17,"sort_level_value":-1.15,"title_word_count":49,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":38},"3789527":{"city_id":22,"lifetime":115,"day_value":16836,"listing_id":3789527,"sort_level":4,"sort_value":16834.854,"is_promoted":false,"quality_score":40,"number_of_photos":10,"sort_level_value":-1.15,"title_word_count":40,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":47},"3789577":{"city_id":22,"lifetime":115,"day_value":16836,"listing_id":3789577,"sort_level":4,"sort_value":16834.854,"is_promoted":false,"quality_score":40,"number_of_photos":10,"sort_level_value":-1.15,"title_word_count":47,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":54},"3774610":{"city_id":22,"lifetime":122,"day_value":16836,"listing_id":3774610,"sort_level":4,"sort_value":16834.7854,"is_promoted":false,"quality_score":54,"number_of_photos":17,"sort_level_value":-1.22,"title_word_count":29,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":69},"3472457":{"city_id":22,"lifetime":281,"day_value":16836,"listing_id":3472457,"sort_level":4,"sort_value":16833.1946,"is_promoted":false,"quality_score":46,"number_of_photos":0,"sort_level_value":-2.81,"title_word_count":62,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":82},"3373516":{"city_id":22,"lifetime":333,"day_value":16836,"listing_id":3373516,"sort_level":4,"sort_value":16832.6751,"is_promoted":false,"quality_score":51,"number_of_photos":13,"sort_level_value":-3.33,"title_word_count":39,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":94}}
Son Gezdiğiniz İlanlar