Bu emlak ofisi Hatay, Dörtyol ilçesindedir

Toplam 12 ilanı bulunmaktadır.
{"4651327":{"city_id":31,"lifetime":0,"day_value":17096,"listing_id":4651327,"sort_level":2,"sort_value":17102.0092,"is_promoted":false,"quality_score":92,"number_of_photos":19,"sort_level_value":6,"title_word_count":60,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":195},"4651735":{"city_id":31,"lifetime":0,"day_value":17096,"listing_id":4651735,"sort_level":2,"sort_value":17102.0086,"is_promoted":false,"quality_score":86,"number_of_photos":15,"sort_level_value":6,"title_word_count":52,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":242},"4645446":{"city_id":31,"lifetime":2,"day_value":17096,"listing_id":4645446,"sort_level":2,"sort_value":17100.0092,"is_promoted":false,"quality_score":92,"number_of_photos":21,"sort_level_value":4,"title_word_count":56,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":164},"4639304":{"city_id":31,"lifetime":4,"day_value":17096,"listing_id":4639304,"sort_level":2,"sort_value":17098.0092,"is_promoted":false,"quality_score":92,"number_of_photos":18,"sort_level_value":2,"title_word_count":60,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":203},"4639146":{"city_id":31,"lifetime":4,"day_value":17096,"listing_id":4639146,"sort_level":2,"sort_value":17098.009,"is_promoted":false,"quality_score":90,"number_of_photos":17,"sort_level_value":2,"title_word_count":52,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":179},"4639579":{"city_id":31,"lifetime":4,"day_value":17096,"listing_id":4639579,"sort_level":2,"sort_value":17098.0088,"is_promoted":false,"quality_score":88,"number_of_photos":16,"sort_level_value":2,"title_word_count":52,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":169},"4637416":{"city_id":31,"lifetime":5,"day_value":17096,"listing_id":4637416,"sort_level":4,"sort_value":17095.9592,"is_promoted":false,"quality_score":92,"number_of_photos":21,"sort_level_value":-0.05,"title_word_count":52,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":227},"4637214":{"city_id":31,"lifetime":5,"day_value":17096,"listing_id":4637214,"sort_level":4,"sort_value":17095.959,"is_promoted":false,"quality_score":90,"number_of_photos":17,"sort_level_value":-0.05,"title_word_count":52,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":244},"4637546":{"city_id":31,"lifetime":5,"day_value":17096,"listing_id":4637546,"sort_level":4,"sort_value":17095.959,"is_promoted":false,"quality_score":90,"number_of_photos":17,"sort_level_value":-0.05,"title_word_count":52,"number_of_listing":4,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":171},"4637597":{"city_id":31,"lifetime":5,"day_value":17096,"listing_id":4637597,"sort_level":4,"sort_value":17095.959,"is_promoted":false,"quality_score":90,"number_of_photos":17,"sort_level_value":-0.05,"title_word_count":52,"number_of_listing":5,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":225},"4637159":{"city_id":31,"lifetime":5,"day_value":17096,"listing_id":4637159,"sort_level":4,"sort_value":17095.9586,"is_promoted":false,"quality_score":86,"number_of_photos":15,"sort_level_value":-0.05,"title_word_count":52,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":184},"4637498":{"city_id":31,"lifetime":5,"day_value":17096,"listing_id":4637498,"sort_level":4,"sort_value":17095.9586,"is_promoted":false,"quality_score":86,"number_of_photos":15,"sort_level_value":-0.05,"title_word_count":52,"number_of_listing":3,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":155}}
Öne Çıkan Projeler
Son Gezdiğiniz İlanlar