Bu emlak ofisi İstanbul, Bağcılar ilçesindedir

Toplam 24 ilanı bulunmaktadır.
{"4484907":{"city_id":34,"lifetime":112,"day_value":17136,"listing_id":4484907,"sort_level":4,"sort_value":17134.8882,"is_promoted":false,"quality_score":82,"number_of_photos":13,"sort_level_value":-1.12,"title_word_count":68,"number_of_listing":3,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":249},"4619543":{"city_id":34,"lifetime":50,"day_value":17134,"listing_id":4619543,"sort_level":4,"sort_value":17133.5074,"is_promoted":false,"quality_score":74,"number_of_photos":9,"sort_level_value":-0.5,"title_word_count":75,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":216},"4484986":{"city_id":34,"lifetime":111,"day_value":17134,"listing_id":4484986,"sort_level":4,"sort_value":17132.8971,"is_promoted":false,"quality_score":71,"number_of_photos":20,"sort_level_value":-1.11,"title_word_count":65,"number_of_listing":12,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":460},"4484897":{"city_id":34,"lifetime":111,"day_value":17134,"listing_id":4484897,"sort_level":4,"sort_value":17132.8965,"is_promoted":false,"quality_score":65,"number_of_photos":15,"sort_level_value":-1.11,"title_word_count":74,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":158},"4484948":{"city_id":34,"lifetime":111,"day_value":17134,"listing_id":4484948,"sort_level":4,"sort_value":17132.8965,"is_promoted":false,"quality_score":65,"number_of_photos":15,"sort_level_value":-1.11,"title_word_count":74,"number_of_listing":7,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":204},"4484932":{"city_id":34,"lifetime":111,"day_value":17134,"listing_id":4484932,"sort_level":4,"sort_value":17132.8963,"is_promoted":false,"quality_score":63,"number_of_photos":14,"sort_level_value":-1.11,"title_word_count":73,"number_of_listing":5,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":200},"4484943":{"city_id":34,"lifetime":111,"day_value":17134,"listing_id":4484943,"sort_level":4,"sort_value":17132.8963,"is_promoted":false,"quality_score":63,"number_of_photos":14,"sort_level_value":-1.11,"title_word_count":73,"number_of_listing":6,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":204},"4484953":{"city_id":34,"lifetime":111,"day_value":17134,"listing_id":4484953,"sort_level":4,"sort_value":17132.8963,"is_promoted":false,"quality_score":63,"number_of_photos":14,"sort_level_value":-1.11,"title_word_count":74,"number_of_listing":8,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":203},"4484890":{"city_id":34,"lifetime":111,"day_value":17134,"listing_id":4484890,"sort_level":4,"sort_value":17132.8957,"is_promoted":false,"quality_score":57,"number_of_photos":11,"sort_level_value":-1.11,"title_word_count":59,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":147},"4167918":{"city_id":34,"lifetime":245,"day_value":17134,"listing_id":4167918,"sort_level":4,"sort_value":17131.5561,"is_promoted":false,"quality_score":61,"number_of_photos":13,"sort_level_value":-2.45,"title_word_count":57,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":258},"4167990":{"city_id":34,"lifetime":245,"day_value":17134,"listing_id":4167990,"sort_level":4,"sort_value":17131.5561,"is_promoted":false,"quality_score":61,"number_of_photos":13,"sort_level_value":-2.45,"title_word_count":61,"number_of_listing":3,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":511},"4168091":{"city_id":34,"lifetime":245,"day_value":17134,"listing_id":4168091,"sort_level":4,"sort_value":17131.5559,"is_promoted":false,"quality_score":59,"number_of_photos":12,"sort_level_value":-2.45,"title_word_count":75,"number_of_listing":4,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":493},"4167734":{"city_id":34,"lifetime":245,"day_value":17134,"listing_id":4167734,"sort_level":4,"sort_value":17131.5557,"is_promoted":false,"quality_score":57,"number_of_photos":11,"sort_level_value":-2.45,"title_word_count":60,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":507},"4103267":{"city_id":34,"lifetime":271,"day_value":17134,"listing_id":4103267,"sort_level":4,"sort_value":17131.2957,"is_promoted":false,"quality_score":57,"number_of_photos":11,"sort_level_value":-2.71,"title_word_count":75,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":844},"4042065":{"city_id":34,"lifetime":296,"day_value":17134,"listing_id":4042065,"sort_level":4,"sort_value":17131.0467,"is_promoted":false,"quality_score":67,"number_of_photos":16,"sort_level_value":-2.96,"title_word_count":74,"number_of_listing":5,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":472},"4041967":{"city_id":34,"lifetime":296,"day_value":17134,"listing_id":4041967,"sort_level":4,"sort_value":17131.0461,"is_promoted":false,"quality_score":61,"number_of_photos":13,"sort_level_value":-2.96,"title_word_count":72,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":473},"4033791":{"city_id":34,"lifetime":300,"day_value":17134,"listing_id":4033791,"sort_level":4,"sort_value":17131.0071,"is_promoted":false,"quality_score":71,"number_of_photos":20,"sort_level_value":-3,"title_word_count":75,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":467},"3883954":{"city_id":34,"lifetime":362,"day_value":17128,"listing_id":3883954,"sort_level":3,"sort_value":17129.0078,"is_promoted":false,"quality_score":78,"number_of_photos":11,"sort_level_value":1,"title_word_count":70,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":254},"3883930":{"city_id":34,"lifetime":362,"day_value":17128,"listing_id":3883930,"sort_level":3,"sort_value":17129.0074,"is_promoted":false,"quality_score":74,"number_of_photos":9,"sort_level_value":1,"title_word_count":75,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":180},"3884078":{"city_id":34,"lifetime":362,"day_value":17128,"listing_id":3884078,"sort_level":4,"sort_value":17124.3871,"is_promoted":false,"quality_score":71,"number_of_photos":18,"sort_level_value":-3.62,"title_word_count":73,"number_of_listing":6,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":220},"3884004":{"city_id":34,"lifetime":362,"day_value":17128,"listing_id":3884004,"sort_level":4,"sort_value":17124.3859,"is_promoted":false,"quality_score":59,"number_of_photos":12,"sort_level_value":-3.62,"title_word_count":70,"number_of_listing":4,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":213},"3884037":{"city_id":34,"lifetime":362,"day_value":17128,"listing_id":3884037,"sort_level":4,"sort_value":17124.3859,"is_promoted":false,"quality_score":59,"number_of_photos":12,"sort_level_value":-3.62,"title_word_count":57,"number_of_listing":5,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":209},"3884119":{"city_id":34,"lifetime":362,"day_value":17128,"listing_id":3884119,"sort_level":4,"sort_value":17124.3857,"is_promoted":false,"quality_score":57,"number_of_photos":11,"sort_level_value":-3.62,"title_word_count":72,"number_of_listing":8,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":209},"3739573":{"city_id":1,"lifetime":341,"day_value":17033,"listing_id":3739573,"sort_level":3,"sort_value":17034.0045,"is_promoted":false,"quality_score":45,"number_of_photos":5,"sort_level_value":1,"title_word_count":66,"number_of_listing":5,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":251}}
Son Gezdiğiniz İlanlar