Bu emlak ofisi İstanbul, Bağcılar ilçesindedir

Toplam 19 ilanı bulunmaktadır.
{"4033791":{"city_id":1,"lifetime":0,"day_value":16835,"listing_id":4033791,"sort_level":2,"sort_value":16841.0071,"is_promoted":false,"quality_score":71,"number_of_photos":20,"sort_level_value":6,"title_word_count":74,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":767},"3615858":{"city_id":1,"lifetime":207,"day_value":16835,"listing_id":3615858,"sort_level":3,"sort_value":16836.008,"is_promoted":false,"quality_score":80,"number_of_photos":12,"sort_level_value":1,"title_word_count":69,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":326},"3395817":{"city_id":1,"lifetime":319,"day_value":16835,"listing_id":3395817,"sort_level":3,"sort_value":16836.0067,"is_promoted":false,"quality_score":67,"number_of_photos":13,"sort_level_value":1,"title_word_count":46,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":43},"3883971":{"city_id":1,"lifetime":68,"day_value":16835,"listing_id":3883971,"sort_level":3,"sort_value":16836.0067,"is_promoted":false,"quality_score":67,"number_of_photos":16,"sort_level_value":1,"title_word_count":69,"number_of_listing":3,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":192},"3883909":{"city_id":1,"lifetime":68,"day_value":16835,"listing_id":3883909,"sort_level":3,"sort_value":16836.0065,"is_promoted":false,"quality_score":65,"number_of_photos":15,"sort_level_value":1,"title_word_count":74,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":338},"3913692":{"city_id":1,"lifetime":55,"day_value":16835,"listing_id":3913692,"sort_level":3,"sort_value":16836.0065,"is_promoted":false,"quality_score":65,"number_of_photos":15,"sort_level_value":1,"title_word_count":74,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":573},"3883954":{"city_id":1,"lifetime":68,"day_value":16835,"listing_id":3883954,"sort_level":3,"sort_value":16836.0057,"is_promoted":false,"quality_score":57,"number_of_photos":11,"sort_level_value":1,"title_word_count":69,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":194},"3739535":{"city_id":1,"lifetime":143,"day_value":16835,"listing_id":3739535,"sort_level":3,"sort_value":16836.0055,"is_promoted":false,"quality_score":55,"number_of_photos":10,"sort_level_value":1,"title_word_count":66,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":330},"3883930":{"city_id":1,"lifetime":68,"day_value":16835,"listing_id":3883930,"sort_level":3,"sort_value":16836.0053,"is_promoted":false,"quality_score":53,"number_of_photos":9,"sort_level_value":1,"title_word_count":73,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":178},"3739508":{"city_id":1,"lifetime":143,"day_value":16835,"listing_id":3739508,"sort_level":3,"sort_value":16836.0051,"is_promoted":false,"quality_score":51,"number_of_photos":8,"sort_level_value":1,"title_word_count":69,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":348},"3739573":{"city_id":1,"lifetime":143,"day_value":16835,"listing_id":3739573,"sort_level":3,"sort_value":16836.0045,"is_promoted":false,"quality_score":45,"number_of_photos":5,"sort_level_value":1,"title_word_count":66,"number_of_listing":5,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":251},"3889665":{"city_id":1,"lifetime":65,"day_value":16835,"listing_id":3889665,"sort_level":4,"sort_value":16834.3557,"is_promoted":false,"quality_score":57,"number_of_photos":11,"sort_level_value":-0.65,"title_word_count":73,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":167},"3884078":{"city_id":1,"lifetime":68,"day_value":16835,"listing_id":3884078,"sort_level":4,"sort_value":16834.3271,"is_promoted":false,"quality_score":71,"number_of_photos":18,"sort_level_value":-0.68,"title_word_count":73,"number_of_listing":6,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":220},"3884101":{"city_id":1,"lifetime":68,"day_value":16835,"listing_id":3884101,"sort_level":4,"sort_value":16834.3271,"is_promoted":false,"quality_score":71,"number_of_photos":18,"sort_level_value":-0.68,"title_word_count":74,"number_of_listing":7,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":501},"3884004":{"city_id":1,"lifetime":68,"day_value":16835,"listing_id":3884004,"sort_level":4,"sort_value":16834.3259,"is_promoted":false,"quality_score":59,"number_of_photos":12,"sort_level_value":-0.68,"title_word_count":69,"number_of_listing":4,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":209},"3884037":{"city_id":1,"lifetime":68,"day_value":16835,"listing_id":3884037,"sort_level":4,"sort_value":16834.3259,"is_promoted":false,"quality_score":59,"number_of_photos":12,"sort_level_value":-0.68,"title_word_count":57,"number_of_listing":5,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":209},"3884119":{"city_id":1,"lifetime":68,"day_value":16835,"listing_id":3884119,"sort_level":4,"sort_value":16834.3257,"is_promoted":false,"quality_score":57,"number_of_photos":11,"sort_level_value":-0.68,"title_word_count":72,"number_of_listing":8,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":209},"3884135":{"city_id":1,"lifetime":68,"day_value":16835,"listing_id":3884135,"sort_level":4,"sort_value":16834.3257,"is_promoted":false,"quality_score":57,"number_of_photos":11,"sort_level_value":-0.68,"title_word_count":69,"number_of_listing":9,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":187},"3180493":{"city_id":1,"lifetime":391,"day_value":16770,"listing_id":3180493,"sort_level":4,"sort_value":16766.097,"is_promoted":false,"quality_score":70,"number_of_photos":7,"sort_level_value":-3.91,"title_word_count":67,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":124}}
Son Gezdiğiniz İlanlar