Bu emlak ofisi İstanbul, Çatalca ilçesindedir

Toplam 11 ilanı bulunmaktadır.
{"4057381":{"city_id":1,"lifetime":0,"day_value":16845,"listing_id":4057381,"sort_level":2,"sort_value":16851.0078,"is_promoted":false,"quality_score":78,"number_of_photos":11,"sort_level_value":6,"title_word_count":61,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":587},"4049437":{"city_id":1,"lifetime":3,"day_value":16845,"listing_id":4049437,"sort_level":2,"sort_value":16848.0086,"is_promoted":false,"quality_score":86,"number_of_photos":15,"sort_level_value":3,"title_word_count":69,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":794},"3977894":{"city_id":1,"lifetime":34,"day_value":16845,"listing_id":3977894,"sort_level":4,"sort_value":16844.6686,"is_promoted":false,"quality_score":86,"number_of_photos":15,"sort_level_value":-0.34,"title_word_count":71,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":965},"3978050":{"city_id":1,"lifetime":34,"day_value":16845,"listing_id":3978050,"sort_level":4,"sort_value":16844.6686,"is_promoted":false,"quality_score":86,"number_of_photos":15,"sort_level_value":-0.34,"title_word_count":73,"number_of_listing":9,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":549},"3977870":{"city_id":1,"lifetime":34,"day_value":16845,"listing_id":3977870,"sort_level":4,"sort_value":16844.6684,"is_promoted":false,"quality_score":84,"number_of_photos":14,"sort_level_value":-0.34,"title_word_count":66,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":403},"3978111":{"city_id":1,"lifetime":34,"day_value":16845,"listing_id":3978111,"sort_level":4,"sort_value":16844.6684,"is_promoted":false,"quality_score":84,"number_of_photos":14,"sort_level_value":-0.34,"title_word_count":74,"number_of_listing":11,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":558},"3977915":{"city_id":1,"lifetime":34,"day_value":16845,"listing_id":3977915,"sort_level":4,"sort_value":16844.6682,"is_promoted":false,"quality_score":82,"number_of_photos":13,"sort_level_value":-0.34,"title_word_count":75,"number_of_listing":3,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":651},"3977927":{"city_id":1,"lifetime":34,"day_value":16845,"listing_id":3977927,"sort_level":4,"sort_value":16844.6682,"is_promoted":false,"quality_score":82,"number_of_photos":13,"sort_level_value":-0.34,"title_word_count":63,"number_of_listing":4,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":511},"3978044":{"city_id":1,"lifetime":34,"day_value":16845,"listing_id":3978044,"sort_level":4,"sort_value":16844.6682,"is_promoted":false,"quality_score":82,"number_of_photos":13,"sort_level_value":-0.34,"title_word_count":69,"number_of_listing":8,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":577},"3977904":{"city_id":1,"lifetime":34,"day_value":16845,"listing_id":3977904,"sort_level":4,"sort_value":16844.6668,"is_promoted":false,"quality_score":68,"number_of_photos":6,"sort_level_value":-0.34,"title_word_count":69,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":253},"3978058":{"city_id":1,"lifetime":34,"day_value":16845,"listing_id":3978058,"sort_level":4,"sort_value":16844.6665,"is_promoted":false,"quality_score":65,"number_of_photos":15,"sort_level_value":-0.34,"title_word_count":68,"number_of_listing":10,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":566}}
Son Gezdiğiniz İlanlar