Bu emlak ofisi İstanbul, Fatih ilçesindedir

Toplam 7 ilanı bulunmaktadır.
{"3596657":{"city_id":34,"lifetime":565,"day_value":17182,"listing_id":3596657,"sort_level":4,"sort_value":17176.3584,"is_promoted":false,"quality_score":84,"number_of_photos":14,"sort_level_value":-5.65,"title_word_count":52,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":74},"4824311":{"city_id":34,"lifetime":14,"day_value":17172,"listing_id":4824311,"sort_level":4,"sort_value":17171.8692,"is_promoted":false,"quality_score":92,"number_of_photos":18,"sort_level_value":-0.14,"title_word_count":68,"number_of_listing":3,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":144},"4824530":{"city_id":48,"lifetime":14,"day_value":17172,"listing_id":4824530,"sort_level":4,"sort_value":17171.8692,"is_promoted":false,"quality_score":92,"number_of_photos":21,"sort_level_value":-0.14,"title_word_count":58,"number_of_listing":4,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":551},"4823956":{"city_id":34,"lifetime":14,"day_value":17172,"listing_id":4823956,"sort_level":4,"sort_value":17171.8684,"is_promoted":false,"quality_score":84,"number_of_photos":14,"sort_level_value":-0.14,"title_word_count":58,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":87},"4823454":{"city_id":34,"lifetime":14,"day_value":17172,"listing_id":4823454,"sort_level":4,"sort_value":17171.8682,"is_promoted":false,"quality_score":82,"number_of_photos":13,"sort_level_value":-0.14,"title_word_count":52,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":172},"4823591":{"city_id":34,"lifetime":14,"day_value":17172,"listing_id":4823591,"sort_level":4,"sort_value":17171.8682,"is_promoted":false,"quality_score":82,"number_of_photos":13,"sort_level_value":-0.14,"title_word_count":61,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":115},"2603506":{"city_id":59,"lifetime":1144,"day_value":17182,"listing_id":2603506,"sort_level":4,"sort_value":17170.5658,"is_promoted":false,"quality_score":58,"number_of_photos":1,"sort_level_value":-11.44,"title_word_count":75,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":127}}
Son Gezdiğiniz İlanlar