Bu emlak ofisi İstanbul, Bakırköy ilçesindedir

Toplam 5 ilanı bulunmaktadır.
{"3792101":{"count":31,"level":"region","city_id":1,"lifetime":205,"day_value":16923,"m2_stddev":0.73924842636915,"min_score":-10,"listing_id":3792101,"min_weight":0.25,"sort_level":3,"sort_value":16924.0051,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.31705509042842,"quality_score":51,"sort_value_new":5.8910342108458,"price_m2_stddev":0.60230695219364,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":8,"random_m2_stddev":5.4768999083899,"sort_level_value":1,"title_word_count":57,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":8.7035027509555,"random_uptodateness":9.5472745280713,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0.50,0.75]","randomrange_m2_stddev":"[5,10]","description_word_count":241,"random_price_m2_stddev":0.71296649053693,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(0.25,0.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[-1,3]"},"4143915":{"count":31,"level":"region","city_id":1,"lifetime":48,"day_value":16924,"m2_stddev":0.92770721043308,"min_score":1.5169779555872,"listing_id":4143915,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16923.5266,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.90625620102605,"quality_score":66,"sort_value_new":5.7235813507345,"price_m2_stddev":-0.20785494083712,"random_lifetime":1.5169779555872,"number_of_photos":5,"random_m2_stddev":7.5871135583147,"sort_level_value":-0.48,"title_word_count":48,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":8.9170474861748,"random_uptodateness":9.6758383004926,"valuerange_lifetime":"(42,49]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-2,3]","valuerange_m2_stddev":"(0.75,1]","randomrange_m2_stddev":"[3,10]","description_word_count":176,"random_price_m2_stddev":3.3164352318272,"valuerange_price_stddev":"(-1.25,-0.75]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[5,10]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"},"4173093":{"count":70,"level":"region","city_id":1,"lifetime":36,"day_value":16923,"m2_stddev":0.75718263612806,"min_score":0.78603459149599,"listing_id":4173093,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16922.6468,"is_promoted":false,"price_stddev":-1.070462689896,"quality_score":68,"sort_value_new":6.4540513250511,"price_m2_stddev":-1.1703720869454,"random_lifetime":0.78603459149599,"number_of_photos":6,"random_m2_stddev":8.7391228294,"sort_level_value":-0.36,"title_word_count":52,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":8.446826657746,"random_uptodateness":9.1746932310052,"valuerange_lifetime":"(35,42]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-1,3]","valuerange_m2_stddev":"(0.75,1]","randomrange_m2_stddev":"[3,10]","description_word_count":211,"random_price_m2_stddev":7.2917323512957,"valuerange_price_stddev":"(-1.25,-0.75]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[5,10]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-1.25,-0.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[5,10]"},"4102144":{"count":3,"level":"region","city_id":1,"lifetime":64,"day_value":16923,"m2_stddev":1.1547155105222,"min_score":-0.91167606785893,"listing_id":4102144,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16922.368,"is_promoted":false,"price_stddev":1.1546999220577,"quality_score":80,"sort_value_new":4.5869406851009,"price_m2_stddev":-1.1546134663342,"random_lifetime":-0.91167606785893,"number_of_photos":12,"random_m2_stddev":4.3924987781793,"sort_level_value":-0.64,"title_word_count":70,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":0.14392720954493,"random_uptodateness":9.7938392627984,"valuerange_lifetime":"(63,70]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-5,3]","valuerange_m2_stddev":"(1,1.25]","randomrange_m2_stddev":"[0,10]","description_word_count":219,"random_price_m2_stddev":7.6222437084653,"valuerange_price_stddev":"(0.75,1.25]","valuerange_uptodateness":"(2,4]","randomrange_price_stddev":"[-2,3]","randomrange_uptodateness":"[7,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-1.25,-0.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[5,10]"},"3464171":{"count":619,"level":"district","city_id":1,"lifetime":376,"day_value":16917,"m2_stddev":0.3382739454522,"min_score":-10,"listing_id":3464171,"min_weight":0.25,"sort_level":3,"sort_value":16918.0041,"is_promoted":false,"price_stddev":0.049907832647483,"quality_score":41,"sort_value_new":6.3099063263585,"price_m2_stddev":-0.02469115426687,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":8,"random_m2_stddev":7.4295503492467,"sort_level_value":1,"title_word_count":42,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":6.5853339806199,"random_uptodateness":5.6564877973869,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0.25,0.50]","randomrange_m2_stddev":"[7,10]","description_word_count":140,"random_price_m2_stddev":6.350210653618,"valuerange_price_stddev":"(-0.25,0.25]","valuerange_uptodateness":"(8,10]","randomrange_price_stddev":"[0,10]","randomrange_uptodateness":"[0,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"}}
Son Gezdiğiniz İlanlar