Bu emlak ofisi İstanbul, Bakırköy ilçesindedir

Toplam 7 ilanı bulunmaktadır.
{"4475299":{"city_id":34,"lifetime":56,"day_value":17075,"listing_id":4475299,"sort_level":4,"sort_value":17074.4484,"is_promoted":false,"quality_score":84,"number_of_photos":14,"sort_level_value":-0.56,"title_word_count":43,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":306},"4474576":{"city_id":34,"lifetime":56,"day_value":17075,"listing_id":4474576,"sort_level":4,"sort_value":17074.447,"is_promoted":false,"quality_score":70,"number_of_photos":7,"sort_level_value":-0.56,"title_word_count":55,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":305},"4434590":{"city_id":34,"lifetime":72,"day_value":17075,"listing_id":4434590,"sort_level":4,"sort_value":17074.288,"is_promoted":false,"quality_score":80,"number_of_photos":12,"sort_level_value":-0.72,"title_word_count":49,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":337},"4434472":{"city_id":34,"lifetime":72,"day_value":17075,"listing_id":4434472,"sort_level":4,"sort_value":17074.2872,"is_promoted":false,"quality_score":72,"number_of_photos":8,"sort_level_value":-0.72,"title_word_count":48,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":215},"4333897":{"city_id":34,"lifetime":122,"day_value":17075,"listing_id":4333897,"sort_level":4,"sort_value":17073.7892,"is_promoted":false,"quality_score":92,"number_of_photos":20,"sort_level_value":-1.22,"title_word_count":42,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":147},"4173093":{"city_id":34,"lifetime":184,"day_value":17075,"listing_id":4173093,"sort_level":4,"sort_value":17073.1668,"is_promoted":false,"quality_score":68,"number_of_photos":6,"sort_level_value":-1.84,"title_word_count":52,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":211},"4143915":{"city_id":34,"lifetime":196,"day_value":17075,"listing_id":4143915,"sort_level":4,"sort_value":17073.0466,"is_promoted":false,"quality_score":66,"number_of_photos":5,"sort_level_value":-1.96,"title_word_count":48,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":176}}
Öne Çıkan Projeler
Son Gezdiğiniz İlanlar