Bu emlak ofisi İstanbul, Bakırköy ilçesindedir

Toplam 11 ilanı bulunmaktadır.
{"4688589":{"city_id":34,"lifetime":75,"day_value":17185,"listing_id":4688589,"sort_level":4,"sort_value":17184.2572,"is_promoted":false,"quality_score":72,"number_of_photos":8,"sort_level_value":-0.75,"title_word_count":55,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":347},"4475299":{"city_id":34,"lifetime":157,"day_value":17176,"listing_id":4475299,"sort_level":3,"sort_value":17177.0084,"is_promoted":false,"quality_score":84,"number_of_photos":14,"sort_level_value":1,"title_word_count":43,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":306},"4434472":{"city_id":34,"lifetime":173,"day_value":17176,"listing_id":4434472,"sort_level":3,"sort_value":17177.0072,"is_promoted":false,"quality_score":72,"number_of_photos":8,"sort_level_value":1,"title_word_count":48,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":215},"4143915":{"city_id":34,"lifetime":297,"day_value":17176,"listing_id":4143915,"sort_level":3,"sort_value":17177.0066,"is_promoted":false,"quality_score":66,"number_of_photos":5,"sort_level_value":1,"title_word_count":48,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":176},"4635350":{"city_id":34,"lifetime":86,"day_value":17176,"listing_id":4635350,"sort_level":3,"sort_value":17177.0058,"is_promoted":false,"quality_score":58,"number_of_photos":1,"sort_level_value":1,"title_word_count":74,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":264},"4637329":{"city_id":34,"lifetime":85,"day_value":17176,"listing_id":4637329,"sort_level":3,"sort_value":17177.0053,"is_promoted":false,"quality_score":53,"number_of_photos":9,"sort_level_value":1,"title_word_count":61,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":291},"4792612":{"city_id":34,"lifetime":27,"day_value":17176,"listing_id":4792612,"sort_level":4,"sort_value":17175.7376,"is_promoted":false,"quality_score":76,"number_of_photos":10,"sort_level_value":-0.27,"title_word_count":75,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":338},"4793057":{"city_id":34,"lifetime":27,"day_value":17176,"listing_id":4793057,"sort_level":4,"sort_value":17175.7374,"is_promoted":false,"quality_score":74,"number_of_photos":9,"sort_level_value":-0.27,"title_word_count":60,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":207},"4630987":{"city_id":34,"lifetime":88,"day_value":17176,"listing_id":4630987,"sort_level":4,"sort_value":17175.1245,"is_promoted":false,"quality_score":45,"number_of_photos":5,"sort_level_value":-0.88,"title_word_count":59,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":359},"4434590":{"city_id":34,"lifetime":173,"day_value":17176,"listing_id":4434590,"sort_level":4,"sort_value":17174.278,"is_promoted":false,"quality_score":80,"number_of_photos":12,"sort_level_value":-1.73,"title_word_count":49,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":337},"4173093":{"city_id":34,"lifetime":285,"day_value":17176,"listing_id":4173093,"sort_level":4,"sort_value":17173.1568,"is_promoted":false,"quality_score":68,"number_of_photos":6,"sort_level_value":-2.85,"title_word_count":52,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":211}}
Son Gezdiğiniz İlanlar