Bu emlak ofisi İstanbul, Büyükçekmece ilçesindedir

Toplam 15 ilanı bulunmaktadır.
{"4571080":{"city_id":34,"lifetime":2,"day_value":17067,"listing_id":4571080,"sort_level":1,"sort_value":17431.989,"is_promoted":true,"quality_score":90,"number_of_photos":17,"sort_level_value":364.98,"title_word_count":74,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":779},"4462192":{"city_id":34,"lifetime":52,"day_value":17067,"listing_id":4462192,"sort_level":1,"sort_value":17431.4892,"is_promoted":true,"quality_score":92,"number_of_photos":21,"sort_level_value":364.48,"title_word_count":61,"number_of_listing":3,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":561},"4570843":{"city_id":1,"lifetime":0,"day_value":17065,"listing_id":4570843,"sort_level":2,"sort_value":17071.0092,"is_promoted":false,"quality_score":92,"number_of_photos":20,"sort_level_value":6,"title_word_count":74,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":922},"4533430":{"city_id":1,"lifetime":21,"day_value":17065,"listing_id":4533430,"sort_level":4,"sort_value":17064.7992,"is_promoted":false,"quality_score":92,"number_of_photos":19,"sort_level_value":-0.21,"title_word_count":64,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":653},"4535039":{"city_id":1,"lifetime":21,"day_value":17065,"listing_id":4535039,"sort_level":4,"sort_value":17064.7978,"is_promoted":false,"quality_score":78,"number_of_photos":11,"sort_level_value":-0.21,"title_word_count":58,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":775},"4512981":{"city_id":1,"lifetime":30,"day_value":17065,"listing_id":4512981,"sort_level":4,"sort_value":17064.7082,"is_promoted":false,"quality_score":82,"number_of_photos":13,"sort_level_value":-0.3,"title_word_count":58,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":670},"4500054":{"city_id":1,"lifetime":35,"day_value":17065,"listing_id":4500054,"sort_level":4,"sort_value":17064.6586,"is_promoted":false,"quality_score":86,"number_of_photos":15,"sort_level_value":-0.35,"title_word_count":66,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":583},"4490322":{"city_id":1,"lifetime":40,"day_value":17065,"listing_id":4490322,"sort_level":4,"sort_value":17064.6086,"is_promoted":false,"quality_score":86,"number_of_photos":15,"sort_level_value":-0.4,"title_word_count":73,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":721},"4462176":{"city_id":1,"lifetime":50,"day_value":17065,"listing_id":4462176,"sort_level":4,"sort_value":17064.5082,"is_promoted":false,"quality_score":82,"number_of_photos":13,"sort_level_value":-0.5,"title_word_count":53,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":722},"4462140":{"city_id":1,"lifetime":51,"day_value":17065,"listing_id":4462140,"sort_level":4,"sort_value":17064.4992,"is_promoted":false,"quality_score":92,"number_of_photos":20,"sort_level_value":-0.51,"title_word_count":61,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":616},"4462161":{"city_id":1,"lifetime":51,"day_value":17065,"listing_id":4462161,"sort_level":4,"sort_value":17064.499,"is_promoted":false,"quality_score":90,"number_of_photos":17,"sort_level_value":-0.51,"title_word_count":68,"number_of_listing":3,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":698},"4461988":{"city_id":1,"lifetime":51,"day_value":17065,"listing_id":4461988,"sort_level":4,"sort_value":17064.4986,"is_promoted":false,"quality_score":86,"number_of_photos":15,"sort_level_value":-0.51,"title_word_count":66,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":716},"4461917":{"city_id":1,"lifetime":51,"day_value":17065,"listing_id":4461917,"sort_level":4,"sort_value":17064.4984,"is_promoted":false,"quality_score":84,"number_of_photos":14,"sort_level_value":-0.51,"title_word_count":51,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":595},"4457291":{"city_id":1,"lifetime":53,"day_value":17065,"listing_id":4457291,"sort_level":4,"sort_value":17064.4792,"is_promoted":false,"quality_score":92,"number_of_photos":20,"sort_level_value":-0.53,"title_word_count":62,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":564},"4457258":{"city_id":1,"lifetime":53,"day_value":17065,"listing_id":4457258,"sort_level":4,"sort_value":17064.478,"is_promoted":false,"quality_score":80,"number_of_photos":12,"sort_level_value":-0.53,"title_word_count":60,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":562}}
Öne Çıkan Projeler
Son Gezdiğiniz İlanlar