Bu emlak ofisi İstanbul, Beşiktaş ilçesindedir

Toplam 16 ilanı bulunmaktadır.
{"4734723":{"city_id":34,"lifetime":11,"day_value":17138,"listing_id":4734723,"sort_level":4,"sort_value":17137.8984,"is_promoted":false,"quality_score":84,"number_of_photos":14,"sort_level_value":-0.11,"title_word_count":64,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":291},"4723022":{"city_id":34,"lifetime":16,"day_value":17138,"listing_id":4723022,"sort_level":4,"sort_value":17137.8486,"is_promoted":false,"quality_score":86,"number_of_photos":15,"sort_level_value":-0.16,"title_word_count":63,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":343},"4723090":{"city_id":34,"lifetime":16,"day_value":17138,"listing_id":4723090,"sort_level":4,"sort_value":17137.8486,"is_promoted":false,"quality_score":86,"number_of_photos":15,"sort_level_value":-0.16,"title_word_count":74,"number_of_listing":3,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":450},"4722848":{"city_id":34,"lifetime":16,"day_value":17138,"listing_id":4722848,"sort_level":4,"sort_value":17137.8476,"is_promoted":false,"quality_score":76,"number_of_photos":10,"sort_level_value":-0.16,"title_word_count":68,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":495},"4676402":{"city_id":34,"lifetime":33,"day_value":17138,"listing_id":4676402,"sort_level":4,"sort_value":17137.6782,"is_promoted":false,"quality_score":82,"number_of_photos":13,"sort_level_value":-0.33,"title_word_count":63,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":418},"4617207":{"city_id":34,"lifetime":55,"day_value":17138,"listing_id":4617207,"sort_level":4,"sort_value":17137.4582,"is_promoted":false,"quality_score":82,"number_of_photos":13,"sort_level_value":-0.55,"title_word_count":69,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":328},"4548911":{"city_id":34,"lifetime":88,"day_value":17138,"listing_id":4548911,"sort_level":4,"sort_value":17137.1286,"is_promoted":false,"quality_score":86,"number_of_photos":15,"sort_level_value":-0.88,"title_word_count":74,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":431},"4540680":{"city_id":34,"lifetime":92,"day_value":17138,"listing_id":4540680,"sort_level":4,"sort_value":17137.0886,"is_promoted":false,"quality_score":86,"number_of_photos":15,"sort_level_value":-0.92,"title_word_count":72,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":312},"4529981":{"city_id":34,"lifetime":96,"day_value":17138,"listing_id":4529981,"sort_level":4,"sort_value":17137.0486,"is_promoted":false,"quality_score":86,"number_of_photos":15,"sort_level_value":-0.96,"title_word_count":68,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":299},"4494025":{"city_id":34,"lifetime":110,"day_value":17138,"listing_id":4494025,"sort_level":4,"sort_value":17136.9086,"is_promoted":false,"quality_score":86,"number_of_photos":15,"sort_level_value":-1.1,"title_word_count":75,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":347},"4438502":{"city_id":34,"lifetime":134,"day_value":17138,"listing_id":4438502,"sort_level":4,"sort_value":17136.6686,"is_promoted":false,"quality_score":86,"number_of_photos":15,"sort_level_value":-1.34,"title_word_count":69,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":426},"4316676":{"city_id":34,"lifetime":193,"day_value":17138,"listing_id":4316676,"sort_level":4,"sort_value":17136.0786,"is_promoted":false,"quality_score":86,"number_of_photos":15,"sort_level_value":-1.93,"title_word_count":75,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":461},"4251896":{"city_id":34,"lifetime":218,"day_value":17138,"listing_id":4251896,"sort_level":4,"sort_value":17135.8286,"is_promoted":false,"quality_score":86,"number_of_photos":15,"sort_level_value":-2.18,"title_word_count":74,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":297},"3577004":{"city_id":34,"lifetime":459,"day_value":17068,"listing_id":3577004,"sort_level":3,"sort_value":17069.0092,"is_promoted":false,"quality_score":92,"number_of_photos":18,"sort_level_value":1,"title_word_count":73,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":613},"3577013":{"city_id":34,"lifetime":459,"day_value":17068,"listing_id":3577013,"sort_level":3,"sort_value":17069.0092,"is_promoted":false,"quality_score":92,"number_of_photos":18,"sort_level_value":1,"title_word_count":68,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":688},"3746211":{"city_id":34,"lifetime":373,"day_value":17068,"listing_id":3746211,"sort_level":3,"sort_value":17069.0078,"is_promoted":false,"quality_score":78,"number_of_photos":11,"sort_level_value":1,"title_word_count":73,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":432}}
Son Gezdiğiniz İlanlar