Bu emlak ofisi İstanbul, Esenyurt ilçesindedir

Toplam 3 ilanı bulunmaktadır.
{"4175100":{"count":1640,"level":"region","city_id":1,"lifetime":34,"day_value":16892,"m2_stddev":0.98754365541327,"min_score":-10,"listing_id":4175100,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16891.6655,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.66314392860988,"quality_score":55,"sort_value_new":3.5690421831096,"price_m2_stddev":-1.5791604789744,"random_lifetime":8.0566543340683,"number_of_photos":10,"random_m2_stddev":9.7036218666472,"sort_level_value":-0.34,"title_word_count":16,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":6.0334879555739,"random_uptodateness":-10,"valuerange_lifetime":"(28,35]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[0,10]","valuerange_m2_stddev":"(0.75,1]","randomrange_m2_stddev":"[3,10]","description_word_count":183,"random_price_m2_stddev":8.7179728783667,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(20,)","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[-10,-10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-1.75,-1.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[7,10]"},"4077058":{"count":2896,"level":"region","city_id":1,"lifetime":73,"day_value":16892,"m2_stddev":2.1420030856261,"min_score":-10,"listing_id":4077058,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16891.2761,"is_promoted":false,"price_stddev":3.2180730707725,"quality_score":61,"sort_value_new":-4.0302949474659,"price_m2_stddev":1.5367475455271,"random_lifetime":-4.2062861490995,"number_of_photos":13,"random_m2_stddev":0.39864831184968,"sort_level_value":-0.73,"title_word_count":51,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":-2.1385957561433,"random_uptodateness":-10,"valuerange_lifetime":"(70,77]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-6,0]","valuerange_m2_stddev":"(2,2.25]","randomrange_m2_stddev":"[-4,3]","description_word_count":70,"random_price_m2_stddev":-0.79119551181793,"valuerange_price_stddev":"(2.75,3.25]","valuerange_uptodateness":"(20,)","randomrange_price_stddev":"[-6,0]","randomrange_uptodateness":"[-10,-10]","valuerange_price_m2_stddev":"(1.25,1.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[-3,3]"},"4078907":{"count":2570,"level":"region","city_id":1,"lifetime":73,"day_value":16892,"m2_stddev":0.32325213884802,"min_score":-10,"listing_id":4078907,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16891.2757,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.11222909174045,"quality_score":57,"sort_value_new":0.71160300294869,"price_m2_stddev":0.17694342089623,"random_lifetime":-3.0231723608449,"number_of_photos":11,"random_m2_stddev":8.4818808231503,"sort_level_value":-0.73,"title_word_count":30,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":4.4306293921545,"random_uptodateness":-10,"valuerange_lifetime":"(70,77]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-6,0]","valuerange_m2_stddev":"(0.25,0.50]","randomrange_m2_stddev":"[7,10]","description_word_count":297,"random_price_m2_stddev":9.8184544080868,"valuerange_price_stddev":"(-0.25,0.25]","valuerange_uptodateness":"(20,)","randomrange_price_stddev":"[0,10]","randomrange_uptodateness":"[-10,-10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"}}
Popüler İlanlar
Son Gezdiğiniz İlanlar