Bu emlak ofisi İstanbul, Esenyurt ilçesindedir

Toplam 3 ilanı bulunmaktadır.
{"4175100":{"count":1412,"level":"region","city_id":1,"lifetime":54,"day_value":16892,"m2_stddev":0.93752149489854,"min_score":-10,"listing_id":4175100,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16891.4655,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.73529044726104,"quality_score":55,"sort_value_new":1.0128043250414,"price_m2_stddev":-1.6384087546743,"random_lifetime":-0.48505447525531,"number_of_photos":10,"random_m2_stddev":9.2938350141048,"sort_level_value":-0.54,"title_word_count":16,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":5.2879230123945,"random_uptodateness":-10,"valuerange_lifetime":"(49,56]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-3,3]","valuerange_m2_stddev":"(0.75,1]","randomrange_m2_stddev":"[3,10]","description_word_count":183,"random_price_m2_stddev":7.6459839623421,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(20,)","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[-10,-10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-1.75,-1.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[7,10]"},"4077058":{"count":2829,"level":"region","city_id":1,"lifetime":93,"day_value":16892,"m2_stddev":2.185641627543,"min_score":-10,"listing_id":4077058,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16891.0761,"is_promoted":false,"price_stddev":3.2135937214248,"quality_score":61,"sort_value_new":-2.8386090653716,"price_m2_stddev":1.4991163883929,"random_lifetime":-0.13390379073098,"number_of_photos":13,"random_m2_stddev":-0.53452317090705,"sort_level_value":-0.93,"title_word_count":51,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":-3.4261778052896,"random_uptodateness":-10,"valuerange_lifetime":"(91,98]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-9,0]","valuerange_m2_stddev":"(2,2.25]","randomrange_m2_stddev":"[-4,3]","description_word_count":70,"random_price_m2_stddev":1.0489834807813,"valuerange_price_stddev":"(2.75,3.25]","valuerange_uptodateness":"(20,)","randomrange_price_stddev":"[-6,0]","randomrange_uptodateness":"[-10,-10]","valuerange_price_m2_stddev":"(1.25,1.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[-3,3]"},"4078907":{"count":2630,"level":"region","city_id":1,"lifetime":93,"day_value":16892,"m2_stddev":0.33483676975945,"min_score":-10,"listing_id":4078907,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16891.0757,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.14973326693474,"quality_score":57,"sort_value_new":-1.9958468805999,"price_m2_stddev":0.14148408373126,"random_lifetime":-7.6916575105861,"number_of_photos":11,"random_m2_stddev":8.2986929267645,"sort_level_value":-0.93,"title_word_count":30,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":5.7679005246609,"random_uptodateness":-10,"valuerange_lifetime":"(91,98]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-9,0]","valuerange_m2_stddev":"(0.25,0.50]","randomrange_m2_stddev":"[7,10]","description_word_count":297,"random_price_m2_stddev":2.9280525026843,"valuerange_price_stddev":"(-0.25,0.25]","valuerange_uptodateness":"(20,)","randomrange_price_stddev":"[0,10]","randomrange_uptodateness":"[-10,-10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"}}
Popüler İlanlar
Son Gezdiğiniz İlanlar