Bu emlak ofisi Konya, Selçuklu ilçesindedir

Toplam 16 ilanı bulunmaktadır.
{"4665233":{"city_id":42,"lifetime":1,"day_value":17102,"listing_id":4665233,"sort_level":2,"sort_value":17107.009,"is_promoted":false,"quality_score":90,"number_of_photos":17,"sort_level_value":5,"title_word_count":65,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":350},"4663649":{"city_id":42,"lifetime":2,"day_value":17102,"listing_id":4663649,"sort_level":2,"sort_value":17106.0076,"is_promoted":false,"quality_score":76,"number_of_photos":10,"sort_level_value":4,"title_word_count":73,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":305},"4662702":{"city_id":42,"lifetime":2,"day_value":17102,"listing_id":4662702,"sort_level":2,"sort_value":17106.0072,"is_promoted":false,"quality_score":72,"number_of_photos":8,"sort_level_value":4,"title_word_count":72,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":277},"4660735":{"city_id":42,"lifetime":3,"day_value":17102,"listing_id":4660735,"sort_level":2,"sort_value":17105.0072,"is_promoted":false,"quality_score":72,"number_of_photos":8,"sort_level_value":3,"title_word_count":73,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":298},"3522020":{"city_id":42,"lifetime":519,"day_value":17101,"listing_id":3522020,"sort_level":3,"sort_value":17102.0086,"is_promoted":false,"quality_score":86,"number_of_photos":15,"sort_level_value":1,"title_word_count":65,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":1,"description_word_count":419},"4652266":{"city_id":42,"lifetime":6,"day_value":17102,"listing_id":4652266,"sort_level":4,"sort_value":17101.9492,"is_promoted":false,"quality_score":92,"number_of_photos":20,"sort_level_value":-0.06,"title_word_count":59,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":230},"4370229":{"city_id":42,"lifetime":135,"day_value":17102,"listing_id":4370229,"sort_level":4,"sort_value":17100.6582,"is_promoted":false,"quality_score":82,"number_of_photos":13,"sort_level_value":-1.35,"title_word_count":74,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":293},"4363457":{"city_id":42,"lifetime":137,"day_value":17102,"listing_id":4363457,"sort_level":4,"sort_value":17100.6372,"is_promoted":false,"quality_score":72,"number_of_photos":8,"sort_level_value":-1.37,"title_word_count":44,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":230},"4196043":{"city_id":42,"lifetime":202,"day_value":17102,"listing_id":4196043,"sort_level":4,"sort_value":17099.9878,"is_promoted":false,"quality_score":78,"number_of_photos":11,"sort_level_value":-2.02,"title_word_count":67,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":307},"4172440":{"city_id":42,"lifetime":211,"day_value":17102,"listing_id":4172440,"sort_level":4,"sort_value":17099.8976,"is_promoted":false,"quality_score":76,"number_of_photos":10,"sort_level_value":-2.11,"title_word_count":66,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":176},"3969884":{"city_id":42,"lifetime":296,"day_value":17102,"listing_id":3969884,"sort_level":4,"sort_value":17099.049,"is_promoted":false,"quality_score":90,"number_of_photos":17,"sort_level_value":-2.96,"title_word_count":72,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":1,"description_word_count":333},"3798533":{"city_id":42,"lifetime":362,"day_value":17087,"listing_id":3798533,"sort_level":4,"sort_value":17083.3888,"is_promoted":false,"quality_score":88,"number_of_photos":16,"sort_level_value":-3.62,"title_word_count":64,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":274},"2265024":{"city_id":42,"lifetime":1188,"day_value":17084,"listing_id":2265024,"sort_level":4,"sort_value":17072.1266,"is_promoted":false,"quality_score":66,"number_of_photos":5,"sort_level_value":-11.88,"title_word_count":66,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":1,"description_word_count":302},"2255549":{"city_id":42,"lifetime":1193,"day_value":17084,"listing_id":2255549,"sort_level":4,"sort_value":17072.0774,"is_promoted":false,"quality_score":74,"number_of_photos":9,"sort_level_value":-11.93,"title_word_count":57,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":1,"description_word_count":302},"688698":{"city_id":42,"lifetime":1859,"day_value":17084,"listing_id":688698,"sort_level":4,"sort_value":17065.418,"is_promoted":false,"quality_score":80,"number_of_photos":12,"sort_level_value":-18.59,"title_word_count":73,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":562},"688689":{"city_id":42,"lifetime":1859,"day_value":17084,"listing_id":688689,"sort_level":4,"sort_value":17065.417,"is_promoted":false,"quality_score":70,"number_of_photos":7,"sort_level_value":-18.59,"title_word_count":73,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":587}}
Öne Çıkan Projeler
Son Gezdiğiniz İlanlar