Bu emlak ofisi Manisa, Şehzadeler ilçesindedir

Toplam 2 ilanı bulunmaktadır.
{"4480413":{"count":116,"level":"region","city_id":45,"lifetime":0,"day_value":17022,"m2_stddev":0.82441372633391,"min_score":6.6648872103542,"listing_id":4480413,"min_weight":0.25,"sort_level":2,"sort_value":17028.0055,"is_promoted":false,"price_stddev":-1.528994330906,"quality_score":55,"sort_value_new":8.4754257646157,"price_m2_stddev":-0.93815425377274,"random_lifetime":9.3311742534861,"number_of_photos":10,"random_m2_stddev":8.7032423848286,"sort_level_value":6,"title_word_count":48,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":8.3330763876438,"random_uptodateness":9.4244988081045,"valuerange_lifetime":"(-1,7]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[9,10]","valuerange_m2_stddev":"(0.75,1]","randomrange_m2_stddev":"[3,10]","description_word_count":80,"random_price_m2_stddev":6.6648872103542,"valuerange_price_stddev":"(-1.75,-1.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[7,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-1.25,-0.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[5,10]"},"4480448":{"count":31,"level":"region","city_id":45,"lifetime":0,"day_value":17022,"m2_stddev":1.2686924614945,"min_score":-0.1621025595814,"listing_id":4480448,"min_weight":0.1,"sort_level":2,"sort_value":17028.0047,"is_promoted":false,"price_stddev":-2.0016854125976,"quality_score":47,"sort_value_new":8.3961571713211,"price_m2_stddev":-0.75176540252945,"random_lifetime":9.7326420140453,"number_of_photos":6,"random_m2_stddev":-0.1621025595814,"sort_level_value":6,"title_word_count":62,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":9.1571069937199,"random_uptodateness":9.1179916718975,"valuerange_lifetime":"(-1,7]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[9,10]","valuerange_m2_stddev":"(1.25,1.50]","randomrange_m2_stddev":"[-1,3]","description_word_count":88,"random_price_m2_stddev":9.3045718269423,"valuerange_price_stddev":"(-3.75,-1.75]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[9,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-1.25,-0.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[5,10]"}}
Popüler İlanlar
Öne Çıkan Projeler
Son Gezdiğiniz İlanlar