Bu emlak ofisi Sakarya, Karasu ilçesindedir

Toplam 8 ilanı bulunmaktadır.
{"4505345":{"city_id":54,"lifetime":45,"day_value":17078,"listing_id":4505345,"sort_level":4,"sort_value":17077.5578,"is_promoted":false,"quality_score":78,"number_of_photos":11,"sort_level_value":-0.45,"title_word_count":66,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":1554},"4463173":{"city_id":54,"lifetime":62,"day_value":17078,"listing_id":4463173,"sort_level":4,"sort_value":17077.3871,"is_promoted":false,"quality_score":71,"number_of_photos":18,"sort_level_value":-0.62,"title_word_count":73,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":1553},"4397904":{"city_id":54,"lifetime":97,"day_value":17078,"listing_id":4397904,"sort_level":4,"sort_value":17077.0353,"is_promoted":false,"quality_score":53,"number_of_photos":9,"sort_level_value":-0.97,"title_word_count":74,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":941},"4382051":{"city_id":54,"lifetime":104,"day_value":17078,"listing_id":4382051,"sort_level":4,"sort_value":17076.9661,"is_promoted":false,"quality_score":61,"number_of_photos":13,"sort_level_value":-1.04,"title_word_count":69,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":1554},"4314939":{"city_id":54,"lifetime":132,"day_value":17078,"listing_id":4314939,"sort_level":4,"sort_value":17076.688,"is_promoted":false,"quality_score":80,"number_of_photos":12,"sort_level_value":-1.32,"title_word_count":73,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":1554},"4314963":{"city_id":54,"lifetime":132,"day_value":17078,"listing_id":4314963,"sort_level":4,"sort_value":17076.6857,"is_promoted":false,"quality_score":57,"number_of_photos":11,"sort_level_value":-1.32,"title_word_count":69,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":1554},"4241181":{"city_id":54,"lifetime":160,"day_value":17078,"listing_id":4241181,"sort_level":4,"sort_value":17076.4065,"is_promoted":false,"quality_score":65,"number_of_photos":15,"sort_level_value":-1.6,"title_word_count":58,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":1554},"3870877":{"city_id":54,"lifetime":317,"day_value":17078,"listing_id":3870877,"sort_level":4,"sort_value":17074.8359,"is_promoted":false,"quality_score":59,"number_of_photos":12,"sort_level_value":-3.17,"title_word_count":61,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":972}}
Öne Çıkan Projeler
Son Gezdiğiniz İlanlar