Bu emlak ofisi Sakarya, Karasu ilçesindedir

Toplam 8 ilanı bulunmaktadır.
{"4505345":{"city_id":54,"lifetime":12,"day_value":17044,"listing_id":4505345,"sort_level":4,"sort_value":17043.8878,"is_promoted":false,"quality_score":78,"number_of_photos":11,"sort_level_value":-0.12,"title_word_count":66,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":1554},"4463173":{"city_id":54,"lifetime":24,"day_value":17039,"listing_id":4463173,"sort_level":4,"sort_value":17038.7692,"is_promoted":false,"quality_score":92,"number_of_photos":18,"sort_level_value":-0.24,"title_word_count":73,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":1553},"4397904":{"city_id":54,"lifetime":59,"day_value":17039,"listing_id":4397904,"sort_level":4,"sort_value":17038.4174,"is_promoted":false,"quality_score":74,"number_of_photos":9,"sort_level_value":-0.59,"title_word_count":74,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":941},"4382051":{"city_id":54,"lifetime":66,"day_value":17039,"listing_id":4382051,"sort_level":4,"sort_value":17038.3482,"is_promoted":false,"quality_score":82,"number_of_photos":13,"sort_level_value":-0.66,"title_word_count":69,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":1554},"4314939":{"city_id":54,"lifetime":94,"day_value":17039,"listing_id":4314939,"sort_level":4,"sort_value":17038.068,"is_promoted":false,"quality_score":80,"number_of_photos":12,"sort_level_value":-0.94,"title_word_count":73,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":1554},"4314963":{"city_id":54,"lifetime":94,"day_value":17039,"listing_id":4314963,"sort_level":4,"sort_value":17038.0657,"is_promoted":false,"quality_score":57,"number_of_photos":11,"sort_level_value":-0.94,"title_word_count":69,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":1554},"4241181":{"city_id":54,"lifetime":122,"day_value":17039,"listing_id":4241181,"sort_level":4,"sort_value":17037.7886,"is_promoted":false,"quality_score":86,"number_of_photos":15,"sort_level_value":-1.22,"title_word_count":58,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":1554},"3870877":{"city_id":54,"lifetime":279,"day_value":17039,"listing_id":3870877,"sort_level":4,"sort_value":17036.218,"is_promoted":false,"quality_score":80,"number_of_photos":12,"sort_level_value":-2.79,"title_word_count":61,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":972}}
Öne Çıkan Projeler
Son Gezdiğiniz İlanlar