Bu emlak ofisi Sakarya, Karasu ilçesindedir

Toplam 7 ilanı bulunmaktadır.
{"4397904":{"count":3,"level":"region","city_id":54,"lifetime":0,"day_value":16981,"m2_stddev":0.66360961939603,"min_score":3.0655090184882,"listing_id":4397904,"min_weight":0.25,"sort_level":2,"sort_value":16987.0074,"is_promoted":false,"price_stddev":-1.0462922341913,"quality_score":74,"sort_value_new":7.7285150208045,"price_m2_stddev":0.054094384403986,"random_lifetime":9.4626782364212,"number_of_photos":9,"random_m2_stddev":7.672304904554,"sort_level_value":6,"title_word_count":74,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":9.3721789494157,"random_uptodateness":9.6936434968375,"valuerange_lifetime":"(-1,7]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[9,10]","valuerange_m2_stddev":"(0.50,0.75]","randomrange_m2_stddev":"[5,10]","description_word_count":941,"random_price_m2_stddev":3.0655090184882,"valuerange_price_stddev":"(-1.25,-0.75]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[5,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.25,0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[0,10]"},"4397928":{"count":61,"level":"region","city_id":54,"lifetime":0,"day_value":16981,"m2_stddev":0.031906614785992,"min_score":-0.69292055256665,"listing_id":4397928,"min_weight":0.25,"sort_level":2,"sort_value":16987.0074,"is_promoted":false,"price_stddev":0.72623659491875,"quality_score":74,"sort_value_new":5.3944566265447,"price_m2_stddev":0.67228183012129,"random_lifetime":9.2772604334168,"number_of_photos":9,"random_m2_stddev":9.0895502045751,"sort_level_value":6,"title_word_count":72,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":0.50195568054914,"random_uptodateness":9.0564931351692,"valuerange_lifetime":"(-1,7]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[9,10]","valuerange_m2_stddev":"(0,0.25]","randomrange_m2_stddev":"[9,10]","description_word_count":1554,"random_price_m2_stddev":-0.69292055256665,"valuerange_price_stddev":"(0.25,0.75]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[-1,3]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(0.25,0.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[-1,3]"},"4382051":{"count":52,"level":"region","city_id":54,"lifetime":0,"day_value":16973,"m2_stddev":0.36380288347908,"min_score":0.79896039795131,"listing_id":4382051,"min_weight":0.25,"sort_level":2,"sort_value":16979.0082,"is_promoted":false,"price_stddev":0.87237203986364,"quality_score":82,"sort_value_new":6.1628127670847,"price_m2_stddev":1.2883824545439,"random_lifetime":9.152415631339,"number_of_photos":13,"random_m2_stddev":8.8154949988238,"sort_level_value":6,"title_word_count":69,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":2.0282084723003,"random_uptodateness":9.9567519561388,"valuerange_lifetime":"(-1,7]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[9,10]","valuerange_m2_stddev":"(0.25,0.50]","randomrange_m2_stddev":"[7,10]","description_word_count":1554,"random_price_m2_stddev":0.79896039795131,"valuerange_price_stddev":"(0.75,1.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[-2,3]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(1.25,1.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[-3,3]"},"4314939":{"count":50,"level":"region","city_id":54,"lifetime":22,"day_value":16953,"m2_stddev":0.38700614574188,"min_score":-2.6983379619196,"listing_id":4314939,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16952.788,"is_promoted":false,"price_stddev":1.0749779981201,"quality_score":80,"sort_value_new":2.9528253036086,"price_m2_stddev":1.5489371326092,"random_lifetime":7.3677610354498,"number_of_photos":12,"random_m2_stddev":8.5194824207574,"sort_level_value":-0.22,"title_word_count":73,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":2.1009109374136,"random_uptodateness":-2.6983379619196,"valuerange_lifetime":"(21,28]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[3,10]","valuerange_m2_stddev":"(0.25,0.50]","randomrange_m2_stddev":"[7,10]","description_word_count":1554,"random_price_m2_stddev":2.4735386101529,"valuerange_price_stddev":"(0.75,1.25]","valuerange_uptodateness":"(12,13]","randomrange_price_stddev":"[-2,3]","randomrange_uptodateness":"[-3,3]","valuerange_price_m2_stddev":"(1.25,1.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[-3,3]"},"4314963":{"count":50,"level":"region","city_id":54,"lifetime":22,"day_value":16953,"m2_stddev":0.38700614574188,"min_score":-1.4992433683947,"listing_id":4314963,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16952.7857,"is_promoted":false,"price_stddev":0.85586850380337,"quality_score":57,"sort_value_new":3.1958878752077,"price_m2_stddev":1.2836430972813,"random_lifetime":9.8955901744775,"number_of_photos":11,"random_m2_stddev":8.5435898136347,"sort_level_value":-0.22,"title_word_count":69,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":2.6517494972795,"random_uptodateness":-0.62128092907369,"valuerange_lifetime":"(21,28]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[3,10]","valuerange_m2_stddev":"(0.25,0.50]","randomrange_m2_stddev":"[7,10]","description_word_count":1554,"random_price_m2_stddev":-1.4992433683947,"valuerange_price_stddev":"(0.75,1.25]","valuerange_uptodateness":"(12,13]","randomrange_price_stddev":"[-2,3]","randomrange_uptodateness":"[-3,3]","valuerange_price_m2_stddev":"(1.25,1.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[-3,3]"},"4241181":{"count":50,"level":"region","city_id":54,"lifetime":50,"day_value":16953,"m2_stddev":0.09435177055897,"min_score":-2.9816120881587,"listing_id":4241181,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16952.5086,"is_promoted":false,"price_stddev":0.85586850380337,"quality_score":86,"sort_value_new":0.12331522393506,"price_m2_stddev":1.0432203777654,"random_lifetime":-2.9816120881587,"number_of_photos":15,"random_m2_stddev":9.2305239876732,"sort_level_value":-0.5,"title_word_count":58,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":-1.7221233835444,"random_uptodateness":1.2557244189084,"valuerange_lifetime":"(49,56]","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-3,3]","valuerange_m2_stddev":"(0,0.25]","randomrange_m2_stddev":"[9,10]","description_word_count":1554,"random_price_m2_stddev":-0.43978699995205,"valuerange_price_stddev":"(0.75,1.25]","valuerange_uptodateness":"(12,13]","randomrange_price_stddev":"[-2,3]","randomrange_uptodateness":"[-3,3]","valuerange_price_m2_stddev":"(0.75,1.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[-2,3]"},"3870877":{"count":3,"level":"district","city_id":54,"lifetime":207,"day_value":16953,"m2_stddev":1.1393439777307,"min_score":-10,"listing_id":3870877,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16950.938,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.83935235388948,"quality_score":80,"sort_value_new":-1.0591232801089,"price_m2_stddev":1.1479184042566,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":12,"random_m2_stddev":6.504619428888,"sort_level_value":-2.07,"title_word_count":61,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":9.4339071842842,"random_uptodateness":-0.80698574334383,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(1,1.25]","randomrange_m2_stddev":"[0,10]","description_word_count":972,"random_price_m2_stddev":-1.6916994592175,"valuerange_price_stddev":"(-1.25,-0.75]","valuerange_uptodateness":"(12,13]","randomrange_price_stddev":"[5,10]","randomrange_uptodateness":"[-3,3]","valuerange_price_m2_stddev":"(0.75,1.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[-2,3]"}}
Son Gezdiğiniz İlanlar