Bu emlak ofisi Tekirdağ, Çerkezköy ilçesindedir

Toplam 16 ilanı bulunmaktadır.
{"4056241":{"city_id":59,"lifetime":0,"day_value":16844,"listing_id":4056241,"sort_level":2,"sort_value":16850.0082,"is_promoted":false,"quality_score":82,"number_of_photos":13,"sort_level_value":6,"title_word_count":42,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":504},"3638199":{"city_id":59,"lifetime":202,"day_value":16844,"listing_id":3638199,"sort_level":3,"sort_value":16845.0076,"is_promoted":false,"quality_score":76,"number_of_photos":10,"sort_level_value":1,"title_word_count":52,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":1,"description_word_count":479},"3638312":{"city_id":59,"lifetime":202,"day_value":16844,"listing_id":3638312,"sort_level":3,"sort_value":16845.0072,"is_promoted":false,"quality_score":72,"number_of_photos":8,"sort_level_value":1,"title_word_count":39,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":250},"3658232":{"city_id":59,"lifetime":192,"day_value":16844,"listing_id":3658232,"sort_level":3,"sort_value":16845.0064,"is_promoted":false,"quality_score":64,"number_of_photos":9,"sort_level_value":1,"title_word_count":43,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":1,"description_word_count":453},"3387185":{"city_id":59,"lifetime":333,"day_value":16844,"listing_id":3387185,"sort_level":3,"sort_value":16845.0062,"is_promoted":false,"quality_score":62,"number_of_photos":3,"sort_level_value":1,"title_word_count":40,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":453},"3658313":{"city_id":59,"lifetime":192,"day_value":16844,"listing_id":3658313,"sort_level":3,"sort_value":16845.0062,"is_promoted":false,"quality_score":62,"number_of_photos":8,"sort_level_value":1,"title_word_count":45,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":426},"3978836":{"city_id":59,"lifetime":33,"day_value":16844,"listing_id":3978836,"sort_level":4,"sort_value":16843.678,"is_promoted":false,"quality_score":80,"number_of_photos":12,"sort_level_value":-0.33,"title_word_count":56,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":364},"3930388":{"city_id":59,"lifetime":57,"day_value":16844,"listing_id":3930388,"sort_level":4,"sort_value":16843.4376,"is_promoted":false,"quality_score":76,"number_of_photos":10,"sort_level_value":-0.57,"title_word_count":46,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":236},"3500649":{"city_id":59,"lifetime":274,"day_value":16844,"listing_id":3500649,"sort_level":4,"sort_value":16841.2666,"is_promoted":false,"quality_score":66,"number_of_photos":5,"sort_level_value":-2.74,"title_word_count":56,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":403},"3480884":{"city_id":59,"lifetime":284,"day_value":16844,"listing_id":3480884,"sort_level":4,"sort_value":16841.1666,"is_promoted":false,"quality_score":66,"number_of_photos":5,"sort_level_value":-2.84,"title_word_count":53,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":676},"3445017":{"city_id":59,"lifetime":303,"day_value":16844,"listing_id":3445017,"sort_level":4,"sort_value":16840.9774,"is_promoted":false,"quality_score":74,"number_of_photos":9,"sort_level_value":-3.03,"title_word_count":53,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":363},"3443767":{"city_id":59,"lifetime":304,"day_value":16844,"listing_id":3443767,"sort_level":4,"sort_value":16840.9678,"is_promoted":false,"quality_score":78,"number_of_photos":11,"sort_level_value":-3.04,"title_word_count":50,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":391},"3443666":{"city_id":59,"lifetime":304,"day_value":16844,"listing_id":3443666,"sort_level":4,"sort_value":16840.9674,"is_promoted":false,"quality_score":74,"number_of_photos":9,"sort_level_value":-3.04,"title_word_count":61,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":474},"3439892":{"city_id":59,"lifetime":305,"day_value":16844,"listing_id":3439892,"sort_level":4,"sort_value":16840.9592,"is_promoted":false,"quality_score":92,"number_of_photos":18,"sort_level_value":-3.05,"title_word_count":53,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":483},"3440355":{"city_id":59,"lifetime":305,"day_value":16844,"listing_id":3440355,"sort_level":4,"sort_value":16840.959,"is_promoted":false,"quality_score":90,"number_of_photos":17,"sort_level_value":-3.05,"title_word_count":51,"number_of_listing":3,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":337},"3438747":{"city_id":59,"lifetime":306,"day_value":16844,"listing_id":3438747,"sort_level":4,"sort_value":16840.9476,"is_promoted":false,"quality_score":76,"number_of_photos":10,"sort_level_value":-3.06,"title_word_count":49,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":226}}
Son Gezdiğiniz İlanlar