Bu emlak ofisi Zonguldak, Ereğli ilçesindedir

Toplam 13 ilanı bulunmaktadır.
{"4502791":{"city_id":67,"lifetime":6,"day_value":17037,"listing_id":4502791,"sort_level":4,"sort_value":17036.9461,"is_promoted":false,"quality_score":61,"number_of_photos":13,"sort_level_value":-0.06,"title_word_count":59,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":89},"4503463":{"city_id":67,"lifetime":6,"day_value":17037,"listing_id":4503463,"sort_level":4,"sort_value":17036.9451,"is_promoted":false,"quality_score":51,"number_of_photos":8,"sort_level_value":-0.06,"title_word_count":61,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":182},"4492966":{"city_id":67,"lifetime":10,"day_value":17037,"listing_id":4492966,"sort_level":4,"sort_value":17036.9074,"is_promoted":false,"quality_score":74,"number_of_photos":9,"sort_level_value":-0.1,"title_word_count":50,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":77},"4482473":{"city_id":67,"lifetime":14,"day_value":17037,"listing_id":4482473,"sort_level":4,"sort_value":17036.8684,"is_promoted":false,"quality_score":84,"number_of_photos":14,"sort_level_value":-0.14,"title_word_count":48,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":98},"4453512":{"city_id":67,"lifetime":27,"day_value":17037,"listing_id":4453512,"sort_level":4,"sort_value":17036.739,"is_promoted":false,"quality_score":90,"number_of_photos":17,"sort_level_value":-0.27,"title_word_count":153,"number_of_listing":4,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":465},"4453554":{"city_id":67,"lifetime":27,"day_value":17037,"listing_id":4453554,"sort_level":4,"sort_value":17036.7386,"is_promoted":false,"quality_score":86,"number_of_photos":15,"sort_level_value":-0.27,"title_word_count":162,"number_of_listing":5,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":141},"4453501":{"city_id":67,"lifetime":27,"day_value":17037,"listing_id":4453501,"sort_level":4,"sort_value":17036.7382,"is_promoted":false,"quality_score":82,"number_of_photos":13,"sort_level_value":-0.27,"title_word_count":153,"number_of_listing":3,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":579},"4453473":{"city_id":67,"lifetime":27,"day_value":17037,"listing_id":4453473,"sort_level":4,"sort_value":17036.7376,"is_promoted":false,"quality_score":76,"number_of_photos":10,"sort_level_value":-0.27,"title_word_count":198,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":657},"4329010":{"city_id":67,"lifetime":86,"day_value":17037,"listing_id":4329010,"sort_level":4,"sort_value":17036.1467,"is_promoted":false,"quality_score":67,"number_of_photos":13,"sort_level_value":-0.86,"title_word_count":47,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":59},"4269150":{"city_id":67,"lifetime":111,"day_value":17037,"listing_id":4269150,"sort_level":4,"sort_value":17035.8962,"is_promoted":false,"quality_score":62,"number_of_photos":3,"sort_level_value":-1.11,"title_word_count":45,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":102},"3637139":{"count":11,"level":"district","city_id":67,"lifetime":364,"day_value":17005,"m2_stddev":0.37835909616689,"min_score":-10,"listing_id":3637139,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":17001.3643,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.43518606365938,"quality_score":43,"sort_value_new":3.2619393151952,"price_m2_stddev":-0.30151553349734,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":1,"random_m2_stddev":9.9434029408731,"sort_level_value":-3.64,"title_word_count":58,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":4.0839417730458,"random_uptodateness":9.9011907614768,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0.25,0.50]","randomrange_m2_stddev":"[7,10]","description_word_count":66,"random_price_m2_stddev":6.7188402591273,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"},"3633438":{"count":71,"level":"district","city_id":67,"lifetime":365,"day_value":17004,"m2_stddev":0.49388789611203,"min_score":-10,"listing_id":3633438,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":17000.3574,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.53852716042852,"quality_score":74,"sort_value_new":2.737359756208,"price_m2_stddev":-0.42318252009835,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":9,"random_m2_stddev":7.0272995079867,"sort_level_value":-3.65,"title_word_count":46,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":4.1590960598551,"random_uptodateness":9.4797238800675,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0.25,0.50]","randomrange_m2_stddev":"[7,10]","description_word_count":316,"random_price_m2_stddev":6.1633377056569,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"},"3579285":{"count":9,"level":"district","city_id":67,"lifetime":365,"day_value":16974,"m2_stddev":0.14509150135482,"min_score":-10,"listing_id":3579285,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16970.3558,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.39731429112301,"quality_score":58,"sort_value_new":2.7779936272185,"price_m2_stddev":-0.33341307669272,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":1,"random_m2_stddev":9.5011224136688,"sort_level_value":-3.65,"title_word_count":41,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":6.1296523148194,"random_uptodateness":9.8666113973595,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0,0.25]","randomrange_m2_stddev":"[9,10]","description_word_count":138,"random_price_m2_stddev":3.7671227571554,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"}}
Öne Çıkan Projeler
Son Gezdiğiniz İlanlar