Bu emlak ofisi Zonguldak, Ereğli ilçesindedir

Toplam 11 ilanı bulunmaktadır.
{"4634177":{"city_id":67,"lifetime":11,"day_value":17100,"listing_id":4634177,"sort_level":4,"sort_value":17099.8968,"is_promoted":false,"quality_score":68,"number_of_photos":6,"sort_level_value":-0.11,"title_word_count":39,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":331},"4628696":{"city_id":67,"lifetime":13,"day_value":17100,"listing_id":4628696,"sort_level":4,"sort_value":17099.8756,"is_promoted":false,"quality_score":56,"number_of_photos":0,"sort_level_value":-0.13,"title_word_count":50,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":211},"4577281":{"city_id":67,"lifetime":33,"day_value":17100,"listing_id":4577281,"sort_level":4,"sort_value":17099.6792,"is_promoted":false,"quality_score":92,"number_of_photos":21,"sort_level_value":-0.33,"title_word_count":38,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":293},"4503463":{"city_id":67,"lifetime":69,"day_value":17100,"listing_id":4503463,"sort_level":4,"sort_value":17099.3172,"is_promoted":false,"quality_score":72,"number_of_photos":8,"sort_level_value":-0.69,"title_word_count":61,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":182},"4492966":{"city_id":67,"lifetime":73,"day_value":17100,"listing_id":4492966,"sort_level":4,"sort_value":17099.2774,"is_promoted":false,"quality_score":74,"number_of_photos":9,"sort_level_value":-0.73,"title_word_count":50,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":106},"4453554":{"city_id":67,"lifetime":90,"day_value":17100,"listing_id":4453554,"sort_level":4,"sort_value":17099.1086,"is_promoted":false,"quality_score":86,"number_of_photos":15,"sort_level_value":-0.9,"title_word_count":162,"number_of_listing":5,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":141},"4453501":{"city_id":67,"lifetime":90,"day_value":17100,"listing_id":4453501,"sort_level":4,"sort_value":17099.1082,"is_promoted":false,"quality_score":82,"number_of_photos":13,"sort_level_value":-0.9,"title_word_count":153,"number_of_listing":3,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":579},"4453473":{"city_id":67,"lifetime":90,"day_value":17100,"listing_id":4453473,"sort_level":4,"sort_value":17099.1076,"is_promoted":false,"quality_score":76,"number_of_photos":10,"sort_level_value":-0.9,"title_word_count":198,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":657},"4269150":{"city_id":67,"lifetime":174,"day_value":17100,"listing_id":4269150,"sort_level":4,"sort_value":17098.2641,"is_promoted":false,"quality_score":41,"number_of_photos":3,"sort_level_value":-1.74,"title_word_count":45,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":102},"3637139":{"count":11,"level":"district","city_id":67,"lifetime":364,"day_value":17005,"m2_stddev":0.37835909616689,"min_score":-10,"listing_id":3637139,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":17001.3643,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.43518606365938,"quality_score":43,"sort_value_new":3.2619393151952,"price_m2_stddev":-0.30151553349734,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":1,"random_m2_stddev":9.9434029408731,"sort_level_value":-3.64,"title_word_count":58,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":4.0839417730458,"random_uptodateness":9.9011907614768,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0.25,0.50]","randomrange_m2_stddev":"[7,10]","description_word_count":66,"random_price_m2_stddev":6.7188402591273,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"},"3579285":{"count":9,"level":"district","city_id":67,"lifetime":365,"day_value":16974,"m2_stddev":0.14509150135482,"min_score":-10,"listing_id":3579285,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16970.3558,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.39731429112301,"quality_score":58,"sort_value_new":2.7779936272185,"price_m2_stddev":-0.33341307669272,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":1,"random_m2_stddev":9.5011224136688,"sort_level_value":-3.65,"title_word_count":41,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":6.1296523148194,"random_uptodateness":9.8666113973595,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0,0.25]","randomrange_m2_stddev":"[9,10]","description_word_count":138,"random_price_m2_stddev":3.7671227571554,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"}}
Öne Çıkan Projeler
Son Gezdiğiniz İlanlar