Emlak Haberleri - Logo
Anasayfa Satılıklar Kiralıklar Haber Hesabım İlan Ver Kurumsal
Haber En Beğenilenler Son Dakika Galeri Popüler Haberler
Lütfen Üye Girişi yapın ya da hemen şimdi Üye Olun!
Gayrimenkul Yatırım
Emlak Kredi Faizleri
Emlak Konut Haberleri
Emlak Haber Detay
Önceki Haber | Sonraki Haber Görüntüleme: 4087 (1.50 / 5)
Ka??thane Uçuyor

Ka??thane Uçuyor

02 Nisan 2011 Cumartesi - 10:41

Kentsel dönü?üm projelerinin gündemden dü?medi?i son y?llarda özellikle ?stanbul'da baz? bölgeler adeta yeniden yarat?l?yor. Ka??thane de son zamanlarda gösterdi?i h?zl? geli?im ve bölgede birbiri ard?na in?a edilen projeleriyle kentsel dönü?ümde ilk akla gelen bölgelerden biri oldu.

Bir zamanlar a??rl?kl? olarak sanayi tesislerine ev sahipli?i yapan Ka??thane bugün, birbiri ard?na hayata geçirilmesi planlanarak in?aat?na ba?lanan konut-ofis- AVM projeleri ve ?stanbul Büyük?ehir Belediye Meclisi taraf?ndan onaylanan 'Özel Proje Alan?' olma statüsüyle önümüzdeki y?llar?n parlayan yerle?im bölgelerinden biri haline gelecek. Geçmi?te bölgede bulunan pekçok fabrika ve mermer atölyesi gibi yerlerin Ka??thane d???ndaki yerlere ta??nmas?yla birlikte, geriye kalan az say?daki tesisin de k?sa süre içinde bölgeyi bo?altmalar? bekleniyor. Büyük?ehir Belediyesi taraf?ndan Özel Proje Alan? ilan edilen Ka??thane'de daha önce Kartal ve Küçükçekmece'de oldu?u gibi uluslararas? bir proje yar??mas? düzenlenerek, 214 bin 708 metrekarelik büyüklü?ü olan dönü?üm bölgesinin en verimli ?ekilde de?erlendirilmesi sa?lanacak ve bu alan?n 102 bin metrekarelik bölümü el sanatlar? çar??s?, sanat galerileri, aç?k ve kapal? sinema salonlar? ile konferans-toplant?-tiyatro, film stüdyolar? gibi sosyal alanlara ayr?lacak. Ka??thane Belediyesi taraf?ndan haz?rlanan ve ?stanbul Büyük?ehir Belediyesi taraf?ndan onaylanan Cendere Vadisi Projesi kapsam?nda, S?T etkile?im alan? içinde yer alan Cendere Vadisi'ndeki yap?lar?n yüksekli?i 3 kat? geçemeyecek. Dere koruma ku?a??n?n park alan? olarak kullan?laca?? projede  Cendere Vadisi'nin ba?lang?ç noktas? olan 1 pafta 168 parsel ile vadinin sonu olarak bilinen 16 pafta 6939 parseller aras?nda kalan 74 bin metrekarelik alanda kültür tesisleri, 28 bin 255 metrekarelik alanda da ticaret merkezi in?a edilecek. 

  

Durumlar böyle olunca büyük in?aat firmalar? da bölgedeki f?rsatlar? de?erlendirmek için harekete geçtiler...

 

Timur Gayrimenkul'den NEF Ka??thâne 11

Daha önce Nef markal? projeleriyle ismini duyuran Timur Gayrimenkul, bölgede in?a edece?i Nef Ka??thane 11 projesini hayata geçirmeye haz?rlan?yor. MArt ay? sonunda sat??a sunulacak olan projede metrekare fiyatlar?n?n 4 bin 100 liradan ba?lamas? bekleniyor. 2 konut ve 1 ofis blo?undan olu?acak olan Nef Ka??thane 11 projesinde 1+1'den 4+1'e birçok farkl? konut tipi bulunacak. 1 b?o?u rezidanslar ve uluslarars? bir otel i?letmesine ev sahipli?i yapacak olan projenin di?er blo?unda ise ofis katlar? yer alacak.

 

Sur Yap?'n?n Outlet AVM projesi
Ocak ay?n?n sonunda Ka??thane'de eski Hasel Fabrikas? arazisi üzerinde yeni bir outlet AVM in?aat?na ba?layan Sur Yap?, bu proje için 225 milyon dolarl?k yat?r?m yapt?. 78 bin 500 metrekare kapal? alana sahip olacak olan projenin 2012 y?l?nda tamamlanmas? bekleniyor. Toplam 26 bin metrekare kiralanabilir alana sahip olacak olan AVM 4 bodrum kat?, zemin kat ve 4 normal kattan meydana geliyor. Ma?azalar, hipermarket, restoran ve kafeler, bowlin ve sinema salonlar? bulunacak olan projenin 700 araçl?k da bir ototpark? olacak. 

 

Ero?lu Yap?, ofis projesi
Ka??thane'de mermer atölyelerinin bulundu?u yerde in?a edece?i ofis projesinin haz?rl?klar?n? tamamlamak üzere olan Ero?lu Yap?, toplam 5 ayr? parseldeki hak sahipleriyle kat kar??l??? anla?ma imzalad?. 10 dönümlük bir alanda in?a edilecek olan proje bir ofis ve al??veri? merkezinden meydana gelecejk. Nitelikli ofislerin yer alaca?? projede, Bauhause ma?azas?n?n da yer lamas? söz konusu. 
 

Tekfen'in projesi gelecek y?l aç?l?yor
Ka??thane'de bir ofis projesi in?a eden firmalardan biri de Tekfen Emlak Geli?tirme Grubu. Yüzde 50'si tamamlanan Ofis Park projesinin Mart 20122de tamamlanmas? bekleniyor. 27 bin metrekare ofis alan? bulunan projede 5 bin metrekare de perakende alan? bulunuyor. Sat??lar?n deva etti?i projenin mimar? ise A?a Han Ödüllü Mimar, Emre Arolat...

 

Bahad?r ?n?aat'tan karma proje
Ofis, konut ve ticari birimlerden meydana gelecek olan ve bölgenin ilk karma projesi olma niteli?ini ta??yan Bahad?r ?n?aat taraf?ndan hayata geçirilecek. Su ve e?lence konseptinin ön planda tutulaca?? ve mimarisinde Osmanl? kültüründen gelen esintilere yer verilecek olan projenin yat?r?m bedeli ise 200 milyon dolar.

 

Dap Yap?'da ofis projesiyle geliyor
Daha önce Ka??thane'nin ilk markal? konut projesini in?a eden Dap Yap? da bölgede yeni bir projeye daha imza atmay? planl?yor. Polisan'?n eski fabrikas?n?n bulundu?u alandaki araziye ofis ve rezidans in?a etmeyi planlayan firma, daha önce bölgenin imar planlar? hakk?nda aç?lan davalardan ötürü projesini ertelemi?ti. ?imdi bölgenin yeni imar planlar?n?n onaylanmas?n?n ard?ndan harekete geçen grup, içinde 300-350 ofis ve 50 dükkan bulunacak olan projesini y?l sonunda hayata geçirmeyi dü?ünüyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Haberi gönder (1.50/5) Facebook Beğen


Emlak Haber Detay
Sahil kenar?nda 286 bin TL’ye lüks konak
Sahil kenar?nda 286 bin TL’ye lüks konak
Ayçiçe?i gibi hareket eden teknolojik evler
?kinci el konut alacaklar bu 7 maddeye dikkat!
Yazl???n?n Alaçat?'da olmas? için 10 neden
Stüdyo Dairede Ya?ama Tüyolar?
??te ?stanbul’un en çok de?er kazanan 5 ilçesi
En Yeniler
Foto Galeri TÜMÜNÜ GÖR
Foto Galeri - Dumankaya projelerinde y?l?n son f?rsatlar? Foto Galeri - Toskana Orizzonte’de ya?am ba?lad? Foto Galeri - Y?lba??na özel kampanya Foto Galeri - Still ?stanbul Adoria ve ?stanbul 216’dan kampanya
Dumankaya projelerinde y?l?n son f?rsatlar? Toskana Orizzonte’de ya?am ba?lad? Y?lba??na özel kampanya Still ?stanbul Adoria ve ?stanbul 216’dan kampanya
Evlilik sezonu Beşiktaş’taki kiralıkları % 15 artırdı Evlilik sezonu Beşiktaş’taki kiralıkları % 15 artırdı
Kooperatiften ev al?yorsan?z aidat borcuna dikkat! Kooperatiften ev al?yorsan?z aidat borcuna dikkat!
Sat?l?k i?yeri piyasas?nda bekle-gör dönemi bitti Sat?l?k i?yeri piyasas?nda bekle-gör dönemi bitti
Ucuz kiralar için bu ilçelere bak?n Ucuz kiralar için bu ilçelere bak?n
Beylikdüzü’nde uygun kiral?klar Kavakl? ve Yakuplu’da Beylikdüzü’nde uygun kiral?klar Kavakl? ve Yakuplu’da
Denizli’nin ilk temal? konut projesi Aquacity Denizli’nin ilk temal? konut projesi Aquacity
Tümünü Göster
Alaçat?'da yazl?k
Alaçat?'da yazl?k
?zmir’in en güzel semtler...
Emlak Haber Devam
Dekorasyonda Trend
Dekorasyonda Trend
Eskiden pirinç malzeme il...
Emlak Haber Devam
Teknolojik Evler
Teknolojik Evler
Ya?ad???m?z dünyay? daha ...
Emlak Haber Devam