Restorasyon Nedir?

Restorasyon, kültürel bir tarihi bulunan ve toplumsal kesim tarafından beğenilen, kültürel değerleri yansıtan, taşınır ve taşınmaz sanat eserlerinin aslına uygun olarak, asıl yapım tekniğinden ve özgünlüğünden faydalanarak az müdahale ile koruyup onarılmasıdır. Peki koruma ve bilimsel restorasyon nedir? İşte restorasyona dair aradığınız bu bütün detayları sizler için burada derledik…

Etrafımızda gördüğümüz bazı inşaat projeleri yenilenmeye ihtiyaç duyduğu zaman sıfırdan inşa edilerek hazırlanmaz. Bazı projelerde var olan yapıları yenilemek için güçlendirme çalışmaları amaçlanır. İşte burada da restorasyon devreye girmektedir. Peki restorasyon nedir ? Restorasyon için bugüne kadar pek çok şey ifade edilse de en çok kabul gören asıl tanım, mimarinin aslını bozmadan onu onarma şeklidir. Yani restorasyon kültürel bir tarihi bulunan mimari eserlerin zamanla zarar görmüş, bozulmuş kısımlarını o mimarinin sanat değerine ve asıl şekline zarar vermeden onu tamir ve ıslah (rehabilite) etmektir. Normal bir tamire göre çok daha farklı bir bilgi ve uzmanlık gerektirir.

Koruma ve Restorasyon Nedir?

Peki koruma ve restorasyon nedir ve nasıl yapılır? Restorasyon çalışmalarına başlamadan önce yenilenecek olan mimarinin ayrıntılı bir şekilde tanınması için belli araştırmalar ve belgeleme çalışmaları (mimarinin tarihi geçmişi, estetik ve teknik yapısı, rölövesinin hazırlanması ve bozulmalarının saptanması) yapılması gerekmektedir. Koruma ve restorasyon çalışmalarında yapılan araştırmalardan elde edilen bilgiler mimarinin hasar nedenlerini ortadan kaldıracak veya etkilerini azaltacak koruma tekniklerinin belirlenmesine yardımcı olacaktır. Mimari yapıların en temel koruma yaklaşımları onların düzenli bakımlarının sağlanmasıdır. Birçok ülke tarihi yapılar için yıllık veya beş yıllık bakım programları yapmakta ve saptanan hasarlara göre bakım ve onarım çalışmalarını başlatmaktadır. Bu sistemle amaç yüksek maliyetli restorasyon çalışmalarını en aza indirgemektir. Mimari yapıların onarımları için genel olarak beş teknikten yararlanılır. Bunlar;

-Sağlamlaştırma; bu çalışma mimari yapının malzemesinin, taşıyıcı sisteminin ve üzerinde bulunduğu zeminin sağlamlaştırılması için üç düzeyde ele alınır. Bunlar; mimari yapının yapıldığı asıl malzemelerin sağlamlaştırılması, taşıyıcı sistemin sağlamlaştırılması, çemberleme/bağlantı çubukları/gergi uygulamasıdır.

-Bütünleme; bir bölümü hasar görmüş, ya da yok olmuş mimari yapı ve öğeleri ilk tasarımlarındaki bütünlüğe kavuşturacak biçimde geleneksel, ya da çağdaş malzeme kullanarak tamamlama işlemidir.

-Yenileme; zamanla değişen yaşam biçimi ve ona bağlı istekler nedeniyle tarihi yapıların özgün işlevini yitirdiği durumlarda kullanılır. Bu çalışma genelde ilk yapılış amacından farklı bir işleve hizmet etmek için uyarlanmaktadır. 

-Yeniden Yapma (Rekonstrüksiyon); tümüyle yıkılmış, yok olmuş, ya da çok harap durumda olan bir mimari yapının elde bulunan belgelere dayanılarak yeniden yapılması işlemine denir. Ancak bu uygulama özel durumlarda kabul edilen bir uygulamadır.

-Temizleme; mimari yapının ve kentsel sitlerin genel etkisini bozan, tarihi ve estetik değer taşımayan eklerden arındırılması işlemidir. 

-Taşıma; bayındırlık etkinlikleri (yol, baraj yapımı), jeolojik yapı, ya da doğal afetler bir mimari yapının bulunduğu konumda korunmasını zorlaştırabilir. Bu çalışma mimari yapının daha önceden belirlenen en uygun konuma taşınması işlemidir.

Bilimsel Restorasyon Nedir?

Restorasyonda yukarıda bahsettiğimiz teknikler bazen birlikte kullanılmaktadır. Peki bilimsel restorasyonda bu durum nasıldır? Bilimsel Restorasyon nedir ? Ve burada ne amaçlanır? Bilimsel restorasyonda olabildiğince az müdahale ile, mimari yapının tarihi belge ve estetik değerinin korunması amaçlanmaktadır. Onarım sırasında yapılan müdahalelerin derecesi sağlamlaştırma işleminden yeniden yapım işlemine doğru artar. Koruma açısından en uygunu, sağlamlaştırma ile yetinmektir. Ancak yapıdaki hasar derecesi arttıkça, müdahalenin kapsamı genişler, tarihi yapıya ekler getiren, dokusunu değiştiren tekniklerin uygulanması zorunlu hale gelebilir.

0 Takipçi