Tarlaya Bağ Evi Yapma Şartları 2020 Nelerdir?

Bu yazımızda pek çok kişi tarafından merak edilen “bağ evi yapma şartları 2020 nelerdir” sorusunun cevabı hakkında kısa bilgiler derledik.

3 Temmuz 2005 yılında kararı verilen 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa göre, belirtilen izin alınmadan tarım arazileri tarımsal amaç dışında kullanılamaz ve yerleşik alan olarak belirlenemez. Bu tip bölgelerde yalnızca hayvancılık ve tarıma yönelik yapılar bulunabilir. Peki, tarlaya bağ evi yapmak için bu belirtilen izinler nasıl alınır? Aşağıdaki listede bu sorunun cevabı maddeler halinde sıralanmıştır:

-İnşaat alanının katsayısı yüzde beşi geçmemeli,

-İnşaat alanı toplam 250 metrekareyi geçmemeli,

-Saçak düzeyinin tabii zeminden artakalan yüksekliği 2 katı ve 6,5 metreyi aşmamalı,

-Parselin ve yapının sınırlarına beş metreden ileri yaklaşmamalı.

Bu koşullara ek olarak yapılacak projelerin valilik onayını ilgili muhtarlığa bildirmek gerekir. Ayrıca bu yapıların yöresel doku ve mimari özelliklerine ve fen, sanat ve sağlık kuralları ile uyumlu olması zorunludur. Projelerin ve etütlerin sorumluluğu ilgili mühendis ve mimarlara aittir.

Tarlaya Prefabrik Ev Yapma Şartları Nelerdir?

Tarlaya prefabrik bir ev yapma işlemleri de yukarıda belirtilen 5403 sayılı kanuna göre yürütülmektedir. Ayrıca bu alanlar ile ne yapılacağı, Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde açıklanmaktadır çünkü tarlalar imarsız arazi kategorisine girmektedir. Kanunlara göre, benzer bir şekilde yapının inşaatı tarlanın toplam alanının yüzde beşini geçmemelidir. Bunun üzeri bir büyüklük kaçak yapı sınıfına girer. Yapılan arazinin, tapu kadastro ya da tapu haritasında gözüken bir yola en az 25 metre cephesinin olması gerekir. Son olarak tarlanın büyüklüğü ne kadar olursa olsun yapılacak binanın inşaatı 250 metrekareyi geçmemeli. Ayrıca birden fazla bina yapılması yasaktır. Ancak ortak bir proje durumunda, girişte birleşebilen iki adet ufak bina şeklinde yapılabilir.

Tarlaya Ev Yapmak İçin Nereden İzin Alınır?

Tarlaya ev yapmak için izin nereden alınır? diye soruyorsanız, ilk adım olarak söz konusu tarlanın bulunduğu belediyeye gidilmelidir. Tarlanın tapusu dahil, tarla ile alakalı tüm belgeler alınır. Eğer tüm bu işlemleri tarlanın sahibi haricinde biri yürütecekse vekaletnamesi istenir. İmar izni maliyeti için gereken bilgiler belediyeden alınmaktadır. Ayrıca arsanın belediye tarafından mutlaka sorgulatılması gerekmektedir. Tarlaya bağ evi yapma izni almak için gereken belgeler arasında ise tapu belgesi, Kadastrodan alınacak koordinatlı plan örneği, ikametgâh, nüfus cüzdanı ve yapı izin dilekçesi yer almaktadır. Yapılacak binanın diğer yerlere olan mesafesi ile alakalı Köy İhtiyar Heyeti ile görüşülmelidir. İlçe Özel İdaresi’nden de projenin onaylatılmasına dair izin yazısı alınması gerekir.

Bu konu ile ilişkili olarak daha detaylı bilgi sahibi olmak için buradan "İmar Planı Nedir?" başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

0 Takipçi