2019 Nisan İnşaat Sektörü Analizi Açıklandı

Türk müteahhitler yurt dışındaki projelerine devam ediyor. Yerel seçimlerin ardından yayınlanan yeni ekonomik reform hamlesi ile inşaat sektöründe sürdürülebilir bir büyüme gözlemlenebilir.

Türk müteahhitler, yurt dışındaki yeni proje tutarının Cumhuriyetin 100’üncü yılında 35 milyar, 2030’larda ise 50 milyar ABD Doları seviyelerine yükseltmeyi ve bu sayede uluslararası inşaat sektörü pazarından alınan payın yüzde 7’ye çıkarmayı hedefliyor. Jeopolitik riskler bir yana Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu dış finansman konusunda gelişmiş ülke merkez bankalarının likidite musluğunun yeniden açılmaya başlaması destekleyici bir görünüm sergiliyor. Yerel seçimlerin ardından yeni bir ekonomik reform hamlesiyle, orta ve uzun vadede genel ekonomiyle birlikte inşaat sektöründe de sürdürülebilir büyüme gözlenebilir. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), makro ve mikro ekonomik verileri titiz bir çalışmayla bir araya getirdiği ve bu nedenle sektörün yanı sıra tüm ekonomi çevrelerinin ilgiyle takip ettiği İnşaat Sektörü Analizi’nin Nisan 2019 sayısını yayımladı. Güçlü içeriği ile yine işadamlarının en önemli referans belgelerinden biri olmaya aday ‘Ekonomide Gözler, Yeni Yol Haritasında’ başlıklı raporda, 2019 yılı ilk çeyreğinde yaşanan küresel ve ulusal gelişmelerin yanında tüm ekonomik veriler de detaylı bir şekilde değerlendirildi.

TMB Nisan 2019 İnşaat Sektörü Analizi Tespitleri

TMB Nisan 2019 İnşaat Sektörü Analizi Tespitleri’ne göre, 31 Mart yerel seçimlerinin geride kalması ve baz etkinin destekleyici olmasıyla yılın ikinci yarısında büyüme ve enflasyon oranlarında iyileşmenin başlayacağı beklentileri mevcuttur. Ekonomik aktivitede toparlanma için beklentiler 2020 yılına yönelmektedir. Türkiye’nin potansiyel büyüme oranının yükseltilmesi, teknolojik altyapı ve eğitim sisteminin güçlendirilmesiyle yüksek kaliteli ve verimli büyümeye ulaşmasının amaçlanması sürdürülebilir kalkınma yolunda gerekli adımlar olarak sıralanmaktadır. İnşaat sektörü, doğrudan veya dolaylı olarak pek çok alanda yarattığı mal ve hizmete talebi ile son derece kritik bir misyona sahiptir. Ayrıca sağladığı istihdam ve faaliyetlerinin coğrafi dağılımı nedeniyle hem yoksulluğa, hem de bölgeler arası dengesizliklere çare üretebilen gerçek bir sosyal kriz kalkanı olarak tanımlanmaktadır. Sağladığı döviz girdisiyle cari açığın kapatılmasında da sektör önemli rol üstlenmektedir. Bu çerçevede yerel seçimlerin ardından yeni bir ekonomik reform hamlesiyle, orta ve uzun vadede genel ekonomiyle birlikte inşaat sektöründe de sürdürülebilir büyüme gözlenebilecektir.

İnşaat Sektörü Güven Endeksi Daralmaya Devam Edecek

Ekonomideki gelişmeler ve sektörün iç dinamikleri nedeniyle inşaat sektöründeki daralmanın 2019 yılının ilk yarısı da devam etmesi beklenmektedir. Önümüzdeki dönem Kamu-Özel İşbirliği projelerinin verimli olacakları bir çerçeve dahilinde devam ettirilmesi, ekonomide güven ortamının geliştirilmesiyle mega projelerin uluslararası finansmanla hayata geçirilmesi ve kentsel dönüşüm süreci sektör için önem taşımaktadır. İnşaat Sektörü Güven Endeksi , bu yılın ilk çeyreğinde daralmanın sürebileceği işaretlerini vermektedir. Endeks, yılın ilk çeyreğinde ufak artışlarla düşük seyrini sürdürmüştür. Mart ayında 54,1 değerini taşıyan endeks, ilk çeyrek dönemler itibariyle 2017 yılında 80-85 puan ve 2018 yılı ise 70-75 puan bandında seyretmiştir. Endeksteki sert düşüş, geçen yılın Ağustos-Eylül dönemi gerçekleşmiştir.

0 Takipçi