Çevre Ve Temizlik Vergisi 2019 Fiyatları Açıklandı

Çevre ve temizlik vergisi 2019 fiyatları açıklandı. Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan yeni tebliğ kapsamında yeni 2019 fiyatları açıklandı.

2019 yılı çevre ve temizlik vergisi fiyatları açıklandı. Hazine ve Maliyet Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 51 seri nolu Belediye Gelir Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yer aldı. Yayınlanan tebliğ kapsamında 2019’un il gününden itibaren itibaren konutlar ve iş yeri ve diğer binalara ait çevre ve temizlik vergisi tutarları belirlendi. Bakanlık tarafından 2018 yılı için yeniden değerleme oranı 23,7 olarak tespit edildi. Bu tespit doğrultusunda 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren konut ve iş yeri olarak kullanılan binalara ait çevre ve temizlik vergisi 2019 tebliği kapsamında belirlenen tutarlara göre tahsil edilecek. Konutların çevre temizlik vergileri su faturalarına yansıtılıyor. Vergi su tüketim miktarı esas alınarak metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 39 kuruş, diğer belediyelerde 29 kuruş olarak hesaplanacak. Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak su ihtiyacını belediye tarafından veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecek. İş yerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacak.

İş yerleri ve konut olarak kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi fiyat tarifesi

İş yeri, konut ve diğer şekillerde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5 binden az olan belediyelerde yüzde 50 indirimli olarak uygulanıyor. Çevre ve temizlik vergisi fiyat tarifesine göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5 binden az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 14 kuruş olarak hesaplanacak, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre tahsil edilecek. 2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları yüzde 25 artırılarak hesaplanacaktır.

0 Takipçi