Emlak Vergisi Ödemeleri İçin Son Günler

Kira geliri olan vergi mükellefler için emlak vergisi 2'nci taksit ödeme dönemi 10 gün sonra sona eriyor.

Kira geliri olan vergi mükellefler için emlak vergisi 2'nci taksit ödeme dönemi devam ediyor. Belediyeler tarafından bina, arazi ve arsalar için tahsil edilen ve servete dayalı olarak tahsil edilen ve 1319 sayılı Kanunu kapsamında yılda iki kez ödenen emlak vergisi ödemeleri 10 gün sonra sona erecek. Türkiye sınırları içerisinde yer alan gayrimenkuller için emlak vergisi ödeniyor. Mülk sahipleri için son ödeme tarihi 2 Aralık olarak açıklandı. Vatandaşların emlak vergisi borcu olup olmadığını araştırmaları gerekiyor. Borç, belediyelerden veya e-Devlet aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemlerinden bakılabiliyor. Ödenmeyen borç nedeniyle aylık yüzde 2 gecikme faizi alınıyor.

Yeniden değerleme oranı

Kira geliri olan vergi mükellefler için emlak vergisi yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 11,865 (on bir virgül sekiz yüz altmış beş) oranında uygulanıyor. Vergi oranları ise arazilerde ve meskenlerde binde bir, diğer binalarda binde iki ve arsalarda ise binde üç olarak uygulanıyor. Büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar için de yüzde 100 artırımlı uygulanıyor.

Vergi değeri

1- Meskenin 2018 yılına ait emlak vergi değeri : 140.000,00 TL

2- 2018 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı (Yüzde 23,73/2) : Yüzde 11,865

3- Meskenin 2019 yılı emlak vergi değeri ( 1+(1x2)) : 156.611,00 TL

4- Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginn tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri: 156.000,00 TL

Emlak vergisinde muafiyet

- Hiçbir gelir olmayan,

- Sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler,

- Gaziler,

- Engelliler,

- Şehitler,

- Dul ve yetimler,

- İşsizler emlak vergisi ödemiyor.

0 Takipçi