İmar Kanununda Değişiklik Meclis Gündeminde

TBMM Genel Kurulu, 11 Şubat Salı günü, 37 maddelik Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni 16. maddeden itibaren görüşmek için toplanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kaçak yapılara ilişkin düzenlemeler öngören, yüksek binaların inşasının önüne geçilmesini hedefleyen İmar Kanunu'nda değişiklik teklifinin görüşmelerine devam edilecek.  TBMM Genel Kurulu, 11 Şubat Salı günü, 37 maddelik Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni 16. maddesinden itibaren görüşmek için toplanacak. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, iki bölümden oluşan teklife göre, imar planlarında bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemeyecek. Büyükşehir belediyesi sınırlarının il sınırı olması sebebiyle mahalleye dönüşen ve nüfusu 5 binin altında kalan bölgelerin, kırsal yerleşim özelliğinin devam edip etmediğine büyükşehir belediye meclisi tarafından karar verilecek. İleri tasarım yöntemleri ve teknolojileri gerektiren yapıların projeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelik kapsamında yeterli uzmanlığı haiz mühendislerin gözetiminde yapılacak. Köylerde ve mezralarda yapılacak konut ve yapıların projeleri valilik tarafından onaylanacak, sonrasında muhtarlığa iletilecek. Ruhsata tabi tarım ve hayvancılık maksatlı yapılardaki aykırılıklar için verilecek olan idari para cezası, 1000 TL'den az olmayacak şekilde uygulamaya koyulacak. Parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini artıran imar planı değişikliklerine izin verilmeyecek.

Rekreatif amaçlı iskeleye izin yok

Kıyılarda imar planı kararıyla millet bahçeleri inşa edilebilecek. Bitlis Ahlat'ta, Kıyı Kanunu'na tabi bölgede, imar planı kararıyla resmi kurum alanları yapılabilecek. Kıyının kumluk veya çakıllık olduğu yerlerde denize girme, amatör su sporları, güneşlenme gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik rekreatif amaçlı iskele kurulamayacak. Mevzuata uygun hareket etmeyen yapı denetim şirketlerine 1 yıl yeni iş almaktan men cezası uygulanabilecek. Yapılacak yapılara ilişkin ruhsat ve izinler, Belediye Gelirleri Kanunu'na göre alınan bina inşaat harcı ve imarla ilgili harçlardan muaf olacak. Bu yapılara ilişkin belediyece ve il özel idaresince verilen hizmetlerden ücret alınmayacak. Lisanslı harita ve kadastro mühendisleri, ilgili kanun kapsamındaki faaliyetleri sırasında, serbest harita ve kadastro mühendislik ve müşavirlik faaliyeti yapamayacak.

0 Takipçi