Konut Sektöründe Yeni Dönem Başladı

Mart'ta yayınlanan yönetmelikle çerçevesi belirlenen ve geçtiğimiz Eylül'de yürürlük tarihi 3 ay ertelenen müteahhitlere yetki belgesi kapsamında sınıflandırma zorunluluğu dün sessiz sedasız başladı.

Her önüne gelenin inşaat sektörüne girip proje üretmesinden kaynaklı ortaya çıkan mağduriyerin önüne geçmek amacıtla geçtiğimiz Mart'ta çıkarılan yönetmelikte yürürlük tarihi Eylül ayı olarak belirtilen, ancak bu alandaki son kararname ile uygulama tarihi 3 ay daha ertelenen müteahhitlere sınıflandırma zorunluluğu dün sessiz sedasız başladı. Yeni Şafak'ın haberine göre, inşaat sektörüne ilişkin kritik düzenleme ile beraber 2 Aralık 2019 tarihinden itibaren düzenlenecek yapı ruhsatlarında, müteahhitlerin sınıflarının belirlenmiş olması gerekli. İnşaat sektöründe sonradan ortaya çıkan tüm riskleri minimum seviyelere çekecek uygulama kapsamında yapı müteahhitleri, mesleki ve teknik yeterlikler ile ekonomik ve mali yeterlikler esas alınarak; A-B-C-D-E-F-G ve H grubu olarak 8 sınıfa ayrılacak. Zorunlu hale getirilen 8 sınıfın haricinde bir de geçici grup da bulunacak. Bu grup kapsamındakilerden de ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterlikler ile iş deneyimi ve iş gücü koşulu aranmayacak. Müteahhitler yapılacak bu sınıflandırmalar ile birlikte artık iş miktarlarının üzerinde ise iş alamayacak. Yetki sınıfları her müteahhit için 5 sene geçerli olacak. Belge süresi dolan müteahhit 5 senenin sonunda belge yenilemesi için yeniden müracaat yapabilecek.

Arsasına ev yapanlara 1 yıl süre tanınacak

Arsasına kendi evini inşa etmek isteyen vatandaşlar için ise yapı müteahhidi sınıfı zorunluluğu aranmayacak. Tek parselde bir bodrum katı dışında, en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen binalarda; yapı müteahhitliğine ilişkin bütün sorumlulukları üstlenmek şartıyla parsel maliki kendi yapısını yapabilecek. Sadece o yapım işinde kullanılmak ve beş sene içinde bir defaya ve tek bir yapıya ilişkin olmak üzere, yapı sahibine geçici bir yetki belgesi numarası verilecek.

2 Aralık öncesinde alınan ruhsatlara 1 yıl süre

2 Aralık 2019 öncesi noter onaylı inşaat yapım sözleşmesi düzenlenmiş olup, yapı ruhsatı düzenlenmemiş yapılarda bir sene süreyle, yapı ruhsatı alınmış olup, ruhsat süresi içerisinde yapılan tadilat ruhsatı başvurularında da müteahhit yeterliği aranmayacak. Başvurularda yanıltıcı bilgi ya da belge verilmesi, yetki belge numarasının hataya sebebiyet verecek biçimde kullanımı ile ilgili olarak müdürlüğe bilgi iletilmesi durumunda, araştırma yapılarak gerekli önlemler alınacak. Yetki belgesi numarası ya da grubu iptal edilen yapı müteahhidi, yapı ruhsatı alınmış mevcut işleri tamamlamanın dışında, iptal süresince bu yönetmelik kapsamında yeni yapım işi de üstlenemeyecek. Yetki belgesi numarası başkası tarafından ya da başkası adına kullanılamayacak ve de devredilemeyecek. Yeni dönemde artık bir takım durumlara karışmış olanların da inşaat yapmasının önü kesiliyor. Bu kapsamda iflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan, iflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında olan, ilgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilen, son üç sene içerisinde yetki belgesi numarası kullandığı işlerde; hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştıran kişilere yetki belgesi numarası tahsis edilmeyecek ve yetki belge numarası olanların da belgeleri iptal edilecek.

Projeye uymayana 5 yıl ceza

Diğer bir yandan yapım işinin ruhsata ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilmesi ve verilen süre içinde aykırılığın giderilmemesi durumunda beş sene, can ve mal güvenliğini tehdit etmesi halinde on sene yapım işlerinden doğan sigorta primi borçlarını ödememesi, vergi borcunun olması veya kanunlarla verilen diğer sorumluluklarını yerine getirmemesi halinde en az bir sene Müteahhitlik Yetki Belge Komisyonu kararı üzerine verilen belge iptal edilecek. Yetki belgesi numarası iptal edilen yapı müteahhidine, yasaklılık süresinin sona ermesi ya dasorumluluklarını yerine getirmesi durumunda yetki belgesi numarasını kullanmasına izin verilir. İptal edilen numaranın tekrar kullanılmasına Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) üzerinden izin verilirken, bu durum yazılı olarak ya da elektronik ortamda müracaat sahibine iletiliyor.

0 Takipçi