Bu emlak ofisi İstanbul, Üsküdar ilçesindedir

Toplam 22 ilanı bulunmaktadır.
{"3633196":{"city_id":34,"lifetime":497,"day_value":17136,"listing_id":3633196,"sort_level":1,"sort_value":17496.0361,"is_promoted":true,"quality_score":61,"number_of_photos":13,"sort_level_value":360.03,"title_word_count":62,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":703},"4761153":{"city_id":34,"lifetime":0,"day_value":17138,"listing_id":4761153,"sort_level":2,"sort_value":17144.0086,"is_promoted":false,"quality_score":86,"number_of_photos":15,"sort_level_value":6,"title_word_count":66,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":919},"4748096":{"city_id":34,"lifetime":4,"day_value":17137,"listing_id":4748096,"sort_level":2,"sort_value":17139.0092,"is_promoted":false,"quality_score":92,"number_of_photos":21,"sort_level_value":2,"title_word_count":67,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":957},"3161970":{"city_id":34,"lifetime":770,"day_value":17137,"listing_id":3161970,"sort_level":3,"sort_value":17138.0092,"is_promoted":false,"quality_score":92,"number_of_photos":18,"sort_level_value":1,"title_word_count":49,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":321},"4123609":{"city_id":34,"lifetime":266,"day_value":17137,"listing_id":4123609,"sort_level":3,"sort_value":17138.0092,"is_promoted":false,"quality_score":92,"number_of_photos":21,"sort_level_value":1,"title_word_count":68,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":1018},"4617586":{"city_id":34,"lifetime":53,"day_value":17137,"listing_id":4617586,"sort_level":3,"sort_value":17138.0088,"is_promoted":false,"quality_score":88,"number_of_photos":16,"sort_level_value":1,"title_word_count":58,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":801},"4747135":{"city_id":34,"lifetime":5,"day_value":17137,"listing_id":4747135,"sort_level":3,"sort_value":17138.0088,"is_promoted":false,"quality_score":88,"number_of_photos":16,"sort_level_value":1,"title_word_count":60,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":970},"4649831":{"city_id":34,"lifetime":42,"day_value":17137,"listing_id":4649831,"sort_level":3,"sort_value":17138.0053,"is_promoted":false,"quality_score":53,"number_of_photos":6,"sort_level_value":1,"title_word_count":51,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":2},"3081955":{"city_id":34,"lifetime":832,"day_value":17136,"listing_id":3081955,"sort_level":3,"sort_value":17137.0066,"is_promoted":false,"quality_score":66,"number_of_photos":5,"sort_level_value":1,"title_word_count":72,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":631},"4642838":{"city_id":34,"lifetime":44,"day_value":17137,"listing_id":4642838,"sort_level":4,"sort_value":17136.5686,"is_promoted":false,"quality_score":86,"number_of_photos":15,"sort_level_value":-0.44,"title_word_count":59,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":758},"4617626":{"city_id":34,"lifetime":53,"day_value":17137,"listing_id":4617626,"sort_level":4,"sort_value":17136.4788,"is_promoted":false,"quality_score":88,"number_of_photos":16,"sort_level_value":-0.53,"title_word_count":60,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":1164},"4592607":{"city_id":34,"lifetime":63,"day_value":17137,"listing_id":4592607,"sort_level":4,"sort_value":17136.3786,"is_promoted":false,"quality_score":86,"number_of_photos":15,"sort_level_value":-0.63,"title_word_count":54,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":455},"4539532":{"city_id":34,"lifetime":91,"day_value":17137,"listing_id":4539532,"sort_level":4,"sort_value":17136.0984,"is_promoted":false,"quality_score":84,"number_of_photos":14,"sort_level_value":-0.91,"title_word_count":67,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":557},"4497621":{"city_id":34,"lifetime":108,"day_value":17137,"listing_id":4497621,"sort_level":4,"sort_value":17135.9276,"is_promoted":false,"quality_score":76,"number_of_photos":10,"sort_level_value":-1.08,"title_word_count":60,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":959},"4450415":{"city_id":34,"lifetime":128,"day_value":17137,"listing_id":4450415,"sort_level":4,"sort_value":17135.729,"is_promoted":false,"quality_score":90,"number_of_photos":17,"sort_level_value":-1.28,"title_word_count":74,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":830},"4240587":{"city_id":34,"lifetime":220,"day_value":17137,"listing_id":4240587,"sort_level":4,"sort_value":17134.8092,"is_promoted":false,"quality_score":92,"number_of_photos":20,"sort_level_value":-2.2,"title_word_count":65,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":234},"4139947":{"city_id":34,"lifetime":260,"day_value":17137,"listing_id":4139947,"sort_level":4,"sort_value":17134.4082,"is_promoted":false,"quality_score":82,"number_of_photos":13,"sort_level_value":-2.6,"title_word_count":72,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":1414},"4020543":{"city_id":34,"lifetime":309,"day_value":17137,"listing_id":4020543,"sort_level":4,"sort_value":17133.9186,"is_promoted":false,"quality_score":86,"number_of_photos":15,"sort_level_value":-3.09,"title_word_count":44,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":563},"4004038":{"city_id":34,"lifetime":316,"day_value":17137,"listing_id":4004038,"sort_level":4,"sort_value":17133.8471,"is_promoted":false,"quality_score":71,"number_of_photos":21,"sort_level_value":-3.16,"title_word_count":68,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":408},"3330552":{"city_id":34,"lifetime":644,"day_value":17119,"listing_id":3330552,"sort_level":4,"sort_value":17112.5692,"is_promoted":false,"quality_score":92,"number_of_photos":18,"sort_level_value":-6.44,"title_word_count":51,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":381},"3695434":{"city_id":1,"lifetime":365,"day_value":17035,"listing_id":3695434,"sort_level":3,"sort_value":17036.0088,"is_promoted":false,"quality_score":88,"number_of_photos":16,"sort_level_value":1,"title_word_count":64,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":545},"3609926":{"count":12,"level":"region","city_id":10,"lifetime":389,"day_value":17014,"m2_stddev":0.53011718036381,"min_score":-10,"listing_id":3609926,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":17010.1156,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.74450424036205,"quality_score":56,"sort_value_new":2.1984546719817,"price_m2_stddev":0.37664415956956,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":0,"random_m2_stddev":9.0495697269216,"sort_level_value":-3.89,"title_word_count":73,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":6.0987277645618,"random_uptodateness":9.3386205802672,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0.50,0.75]","randomrange_m2_stddev":"[5,10]","description_word_count":705,"random_price_m2_stddev":2.1761335581541,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(0.25,0.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[-1,3]"}}
Son Gezdiğiniz İlanlar