Bu emlak ofisi İstanbul, Üsküdar ilçesindedir

Toplam 21 ilanı bulunmaktadır.
{"4539532":{"city_id":34,"lifetime":25,"day_value":17071,"listing_id":4539532,"sort_level":4,"sort_value":17070.7584,"is_promoted":false,"quality_score":84,"number_of_photos":14,"sort_level_value":-0.25,"title_word_count":67,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":557},"4539632":{"city_id":34,"lifetime":25,"day_value":17071,"listing_id":4539632,"sort_level":4,"sort_value":17070.7584,"is_promoted":false,"quality_score":84,"number_of_photos":14,"sort_level_value":-0.25,"title_word_count":72,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":566},"4496557":{"city_id":34,"lifetime":42,"day_value":17071,"listing_id":4496557,"sort_level":4,"sort_value":17070.5892,"is_promoted":false,"quality_score":92,"number_of_photos":20,"sort_level_value":-0.42,"title_word_count":49,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":539},"4496457":{"city_id":34,"lifetime":42,"day_value":17071,"listing_id":4496457,"sort_level":4,"sort_value":17070.5882,"is_promoted":false,"quality_score":82,"number_of_photos":13,"sort_level_value":-0.42,"title_word_count":71,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":335},"4497621":{"city_id":34,"lifetime":42,"day_value":17071,"listing_id":4497621,"sort_level":4,"sort_value":17070.5876,"is_promoted":false,"quality_score":76,"number_of_photos":10,"sort_level_value":-0.42,"title_word_count":60,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":959},"4450415":{"city_id":34,"lifetime":62,"day_value":17071,"listing_id":4450415,"sort_level":4,"sort_value":17070.389,"is_promoted":false,"quality_score":90,"number_of_photos":17,"sort_level_value":-0.62,"title_word_count":74,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":830},"4240587":{"city_id":34,"lifetime":154,"day_value":17071,"listing_id":4240587,"sort_level":4,"sort_value":17069.4671,"is_promoted":false,"quality_score":71,"number_of_photos":20,"sort_level_value":-1.54,"title_word_count":65,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":348},"4139947":{"city_id":34,"lifetime":194,"day_value":17071,"listing_id":4139947,"sort_level":4,"sort_value":17069.0682,"is_promoted":false,"quality_score":82,"number_of_photos":13,"sort_level_value":-1.94,"title_word_count":72,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":1414},"4123609":{"city_id":34,"lifetime":200,"day_value":17071,"listing_id":4123609,"sort_level":4,"sort_value":17069.0092,"is_promoted":false,"quality_score":92,"number_of_photos":21,"sort_level_value":-2,"title_word_count":68,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":1018},"4124389":{"city_id":34,"lifetime":200,"day_value":17071,"listing_id":4124389,"sort_level":4,"sort_value":17069.0086,"is_promoted":false,"quality_score":86,"number_of_photos":15,"sort_level_value":-2,"title_word_count":71,"number_of_listing":2,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":847},"4124300":{"city_id":34,"lifetime":200,"day_value":17071,"listing_id":4124300,"sort_level":4,"sort_value":17069.0082,"is_promoted":false,"quality_score":82,"number_of_photos":13,"sort_level_value":-2,"title_word_count":74,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":888},"3633196":{"city_id":34,"lifetime":429,"day_value":17068,"listing_id":3633196,"sort_level":3,"sort_value":17069.0061,"is_promoted":false,"quality_score":61,"number_of_photos":13,"sort_level_value":1,"title_word_count":62,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":703},"4117626":{"city_id":34,"lifetime":202,"day_value":17071,"listing_id":4117626,"sort_level":4,"sort_value":17068.9892,"is_promoted":false,"quality_score":92,"number_of_photos":18,"sort_level_value":-2.02,"title_word_count":74,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":960},"4071575":{"city_id":16,"lifetime":221,"day_value":17071,"listing_id":4071575,"sort_level":4,"sort_value":17068.7976,"is_promoted":false,"quality_score":76,"number_of_photos":10,"sort_level_value":-2.21,"title_word_count":65,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":460},"4020543":{"city_id":34,"lifetime":243,"day_value":17071,"listing_id":4020543,"sort_level":4,"sort_value":17068.5786,"is_promoted":false,"quality_score":86,"number_of_photos":15,"sort_level_value":-2.43,"title_word_count":44,"number_of_listing":1,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":563},"4004038":{"city_id":34,"lifetime":250,"day_value":17071,"listing_id":4004038,"sort_level":4,"sort_value":17068.5071,"is_promoted":false,"quality_score":71,"number_of_photos":21,"sort_level_value":-2.5,"title_word_count":68,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":408},"3695434":{"city_id":1,"lifetime":365,"day_value":17035,"listing_id":3695434,"sort_level":3,"sort_value":17036.0088,"is_promoted":false,"quality_score":88,"number_of_photos":16,"sort_level_value":1,"title_word_count":64,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"number_of_favourites":0,"description_word_count":545},"3330552":{"count":24,"level":"region","city_id":1,"lifetime":555,"day_value":17029,"m2_stddev":0.54443238608197,"min_score":-10,"listing_id":3330552,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":17023.4592,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.53715492403375,"quality_score":92,"sort_value_new":3.7408212804003,"price_m2_stddev":-0.45041271745658,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":18,"random_m2_stddev":6.2676963512786,"sort_level_value":-5.55,"title_word_count":51,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":6.9728014594875,"random_uptodateness":9.7067302032374,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0.50,0.75]","randomrange_m2_stddev":"[5,10]","description_word_count":381,"random_price_m2_stddev":8.5657955021597,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"},"3609926":{"count":12,"level":"region","city_id":10,"lifetime":389,"day_value":17014,"m2_stddev":0.53011718036381,"min_score":-10,"listing_id":3609926,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":17010.1156,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.74450424036205,"quality_score":56,"sort_value_new":2.1984546719817,"price_m2_stddev":0.37664415956956,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":0,"random_m2_stddev":9.0495697269216,"sort_level_value":-3.89,"title_word_count":73,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":6.0987277645618,"random_uptodateness":9.3386205802672,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0.50,0.75]","randomrange_m2_stddev":"[5,10]","description_word_count":705,"random_price_m2_stddev":2.1761335581541,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(0.25,0.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[-1,3]"},"3081955":{"count":23,"level":"region","city_id":1,"lifetime":692,"day_value":16996,"m2_stddev":0.33202821384572,"min_score":-10,"listing_id":3081955,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16989.0866,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.58801720850119,"quality_score":66,"sort_value_new":4.1797765320167,"price_m2_stddev":-0.65366055812226,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":5,"random_m2_stddev":9.0275226631202,"sort_level_value":-6.92,"title_word_count":72,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":9.6653913860209,"random_uptodateness":9.1604541954584,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0.25,0.50]","randomrange_m2_stddev":"[7,10]","description_word_count":631,"random_price_m2_stddev":8.1484080357477,"valuerange_price_stddev":"(-0.75,-0.25]","valuerange_uptodateness":"(-1,2]","randomrange_price_stddev":"[3,10]","randomrange_uptodateness":"[9,10]","valuerange_price_m2_stddev":"(-0.75,-0.25]","randomrange_price_m2_stddev":"[3,10]"},"3161970":{"count":13,"level":"district","city_id":1,"lifetime":601,"day_value":16942,"m2_stddev":0.25481702831503,"min_score":-10,"listing_id":3161970,"min_weight":0.25,"sort_level":4,"sort_value":16935.9992,"is_promoted":false,"price_stddev":-0.085384699989638,"quality_score":92,"sort_value_new":-3.6543064106256,"price_m2_stddev":0.3837546735453,"random_lifetime":-10,"number_of_photos":18,"random_m2_stddev":7.9499785667285,"sort_level_value":-6.01,"title_word_count":49,"number_of_listing":0,"manipultaion_value":null,"random_price_stddev":3.6654161661863,"random_uptodateness":-10,"valuerange_lifetime":"(105,)","number_of_favourites":0,"randomrange_lifetime":"[-10,-10]","valuerange_m2_stddev":"(0.25,0.50]","randomrange_m2_stddev":"[7,10]","description_word_count":249,"random_price_m2_stddev":0.0035332310944796,"valuerange_price_stddev":"(-0.25,0.25]","valuerange_uptodateness":"(20,)","randomrange_price_stddev":"[0,10]","randomrange_uptodateness":"[-10,-10]","valuerange_price_m2_stddev":"(0.25,0.75]","randomrange_price_m2_stddev":"[-1,3]"}}
Öne Çıkan Projeler
Son Gezdiğiniz İlanlar