Faizsiz Kredi Müjdesi Resmen Geldi! Faizsiz Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

SGK, Toplu Konut İdaresi Tarafından Şehit Ailelerine Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunanlara faizsiz konut kredisi kullandırıyor. Peki faizsiz konut kredisini kimler kullanabilir?

Türkiye Gazetesi köşe yazarı İsa Karakaş , bugünkü köşesinde faizsiz konut kredisini kaleme aldı. İsa Karakaş, çok sayıda emekli vatandaşın SGK’nın faizsiz ev kredisi verdiği yönünde duyumlar aldıklarını, dolayısıyla kendilerinin de faizsiz kredi kullanıp kullanamayacakları sorularını yönelttiklerini belirtti. 

Genel olarak işin aslının SGK’nın Toplu Konut İdaresi Tarafından Şehit Ailelerine Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunanlara faizsiz konut kredisi kullandırıldığına dikkat çeken İsa Karakaş, "Bu kapsamda Emekli Sandığı Kanununun 56. maddesi ile mülga 45. ve 64. maddelerine göre, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47. maddesine göre, Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre, 2330 s. Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananların, belirtilen sebeplerle ölmeleri hâlinde ise dul ve yetimlerinin faizsiz ev kredisinden yararlanma hakkı bulunmaktadır" açıklamasında bulundu.

Aynı zamanda, şu vatandaşlarda faizsiz konut kredisinden faydalanabiliyor: 

Harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken faizsiz kredi hakkından faydalanmadan yaşamını yitiren dul ve yetimleri, 

Harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmayı süürdüren kamu görevlileri, 

Aylık bağlanan malullerden, zorunlu sigortalılık kapsamında çalışmaya başlamaları sebebiyle ödenmekte olan aylıkları kesinler,

15 Temmuz Gazileri. 

Belirtilen hak sahipleri dışında kalan emekliler faizsiz konut kredisinden yararlanamıyor.


Faizsiz konut kredisinden yararlanma hakkı olan vatandaşlara SGK tarafından “Hak Sahipliği Belgesi” ve “TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi” düzenleniyor. Fakat, SGK’dan 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında aylık almakta olanların "Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahipliği Müstahaklık Bilgisi Sorgulaması" Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından doğrudan gerçekleştiriliyor. Bu sebeple, faizsiz konut kredisi kullanmak isteyen hak sahiplerinin SGK tarafından düzenlenen hak sahipliği belgesi gerekmeden doğrudan Ziraat Bankası şubelerine, TOKİ kampanyalı konut satışından faydalanmak için doğrudan Ziraat Bankası ya da Halk Bankası şubelerine başvuru yapmaları gerekiyor. 

FAİZSİZ KREDİ BORCU MAAŞTAN KESİLİYOR MU? 

Faizsiz kredinin geri ödenmesi konusuna gelince, SGK tarafından hak sahibinin her türlü tazminatlar dâhil olarak almakta olduğu aylığının 1/4'ü oranında kesinti uygulanıyor. 

Maaş bağlanmamış veya aylığı kesilmiş müşterek kredi açılmış çocukların geri ödemelerinde ise, geri ödemelerin başladığı tarihte aylığa bağlanmış çocukların geri ödemeye esas olarak tahsil edilen aylığının 1/4'nün yüzde 5 fazlası aylık taksit olarak görülüyor ve borç tamamen ödenene kadar hak sahibi çocuk tarafından bankaya yatırılması gerekiyor. 

0 Takipçi