Tapuda Elbirliği Mülkiyeti Nedir?

Yasalar çerçevesinde gerçekleştirilen sözleşmelerle gayrimenkul taşınmazlarına birden fazla kişinin birlikte malik olmasına elbirliği mülkiyeti denmektedir. Bu yazımızda emlak piyasasında önemli bir yer tutan elbirliği mülkiyeti nedir konusuna dair bazı bilgiler derledik.

Elbirliği mülkiyet, diğer bir adı ile iştirak mülkiyeti bir mal ya da mülk üzerinde birden fazla kişinin payı belirlenmeden aynı haklar ile malik olması anlamına gelmektedir. Eğer söz konusu mal ya da mülk bir gayrimenkul ise elbirliği biçimindeki ortaklık tapu senedi üzerinde yer almaktadır. Tapuda elbirliği ile ortaklık olması durumunda, tapu üzerinde her bir malik aynı hakka sahiptir. Elbirliği mülkiyet, sıklıkla miras sonucu ortaya çıkmaktadır. Ancak elbirliği mülkiyetine sahip olan bir mirasçı, bu tip bir mülkiyetin paylı mülkiyete dönüşmesi için işlem başlatabilmektedir. Bu durumu belirleyen koşullar Medeni Kanun’un 644. maddesinde yer almaktadır. Elbirliği mülkiyeti, hak sahiplerinin tamamının vekaleten ya da bizzat Tapu Müdürlüğü’ne talepte bulunması halinde paylı mülkiyet durumuna geçebilmektedir. Aynı amaca tebligat yöntemi ile de ulaşılabilmektedir.

Elbirliği Mülkiyeti ile Paylı Mülkiyet Arasındaki Fark Nedir?

Elbirliği mülkiyeti durumunda, hak sahiplerinin hisse oranları belli değildir. Bu nedenden dolayı, mülkiyetin satışı gibi bir durum söz konusu olmamaktadır. Söz konusu mülkiyet ile alakalı yapılacak tüm hukuki işlemler, tüm ortakların birlikte yapması ile mümkün olmaktadır. Bu durum paylı mülkiyet söz konusu olduğunda değişmektedir. Medeni Kanun’un 688. maddesine göre, paylı mülkiyete ortak olan birden fazla kişi, madden bölünmemiş olan bir mülkiyetin tümüne belirli paylar ile maliktir. Paylar özellikle belirtilmediği sürece eşit sayılmaktadır. Eğer söz konusu mülkün tapu senedindeki isimlerin karşısında herhangi bir hisse ya da oran yazmıyorsa buna elbirliği mülkiyeti tapusu denmektedir. Paylı mülkiyette ortaklardan her biri kendi payının hak ve yükümlülüklerine sahiptir. Bu payı rehnedebilir, alacaklılar tarafından haczettirebilir ve devredebilir. Ancak elbirliği mülkiyeti durumunda mirasçılardan herhangi biri kendi payını satma ya da başka birine devretme hakkına sahip değildir. Kısacası, mirasçılardan her biri hak sahibidir ve pay sahibi değildir. Bu nedenle bir ortaklık ilişkisi söz konusudur.

Tapuda Elbirliği Mülkiyetin Sona Erdirilmesi Ne Demek?

Elbirliği mülkiyetinin sona ermesi birçok nedenden ötürü gerçekleşebilmektedir. Medeni Kanun’un 703. maddesinde belirtilmiş olan bu nedenlerden bazıları aşağıdaki listede sıralanmıştır:

-Malın devri,

-Topluluğun dağılması,

-Paylı mülkiyete geçilmesi.

Elbirliği mülkiyetin sona ermesi işlemlerine başlamak için sulh hukuk mahkemesine başvurulması gerekmektedir. İşlemlerin başlatılması için başvuru dilekçesinin yanı sıra, tapu ve mirasçılık belgesi de gerekmektedir.

Bu konuyla ilişkili olarak tapudaki işlemler esnasında karşılaşılan malik terimi ile ilgili, "Tapuda Malik Ne Demek?" isimli yazımızı buradan okuyarak daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.