Pilon Ne Demek? Pilon Yeri Nedir?

Bu yazımızda pek çok kişi tarafından merak edilen “pilon nedir?” sorusunun cevabı hakkında kısa bilgiler derledik.

Pilon kelimesi, dilimize Fransızcadan geçmiştir ve “portal, elektrik direği ve sütunlu kapı” gibi anlamlara gelmektedir. Günlük hayatta ise elektrik nakil direğinin konumlandığı yere pilon yeri adı verilmektedir. Üstündeki direğe de pilon denmektedir. Pilon yeri ifadesi, tapu kadastro paftalarında, yüksek gerilim hattı taşıyan direklerin bulunduğu arazi parçasının kadastral niteliğini açıklaması kaydıyla sık sık karşımıza çıkmaktadır. Elektrik Kuvvetli Akım Yönetmeliği’nin 44. maddesine göre, enerji nakil hattının sol ve sağında güvenlik şeridi şeklinde gösterilen alanlarda malikin yapı yapması engellenmektedir. Bu maddeye karşı gelerek güvenlik şeridi kapsamının içerisine yapı yapan kişilere elektrik şirketleri irtifak hakkına tecavüz söz konusu olduğu sebebi ile müdahale ve kal davası açar. Mahkemeler ise davaların kabulüne karar verir. Pilon yerleri herhangi bir haciz durumunda icra ihlali ile satılabilecek mallar arasında yer almaktadır.

Pilon Yeri Bedel Hesaplama Nasıl Yapılır?

Pilon yeri nin bedelini hesaplarken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bu noktalar adım adım olacak bir şekilde aşağıdaki listede sıralanmıştır:

-Söz konusu dava açıldığı zaman, pilon yerinin taşınmazın geometrik durumları, nitelikleri, yüz ölçümleri ve enerji nakil hattının güzergahlarını dikkate alarak taşınmazın tüm değerinin yüzde beşini geçmesi yasal olarak doğru değildir. Bedel hesaplama da buna göre yapılmaktadır.

-Sıradan taşınmazlarda geçerli olduğu gibi, pilon yerlerinin bedelini hesaplarken de pilon yerinin bulunduğu konum önem taşımaktadır.

-Etrafında herhangi bir yapının bulunup bulunmaması da taşınmazın değerini etkileyen faktörler arasındadır.

Pilon Yeri Kamulaştırma Nasıl Gerçekleşir?

Eğer bir pilon yeri, taşınmazın üstüne kamulaştırmasız bir biçimde dikilmişse ve enerji hattı geçirilmişse irtifak hakkı bedelinin tahsilini almak için taşınmaz maliki dava açabilmektedir. Bunun karşılığında, irtifak hakkı da yasada gösterildiği gibi hak sahibine hakkı vermenin yanı sıra, taşınmazın malikine de belli hak ve faydalardan yararlanma olanağı tanımaktadır. Açılacak olan davada durumun bir özeti yer almalıdır. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na 5999 sayılı Kanun ile eklenen geçici 6. maddedeki hükümlerin 6111 sayılı Kanun’un geçici ikinci maddesine göre bu işlemler yürütülmektedir. Bu tip davalar, genel olarak taşınmaz malikinin uzlaşma yolunu seçmediğine işaret etmektedir. Bu tip davalarda hem elektrik bilirkişisi hem de fen bilirkişisi görüşünü belirtir ve ona göre karar verilir.

Konu ile ilişkili olarak hazırladığımız "İstimlak Nedir?" başlıklı yazımızı hemen buradan okuyabilirsiniz.

0 Takipçi